Gebruiksaanwijzing SHARP DV-NC65SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DV-NC65SD. Wij hopen dat dit SHARP DV-NC65SD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DV-NC65SD te teleladen.


SHARP DV-NC65SD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14299 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DV-NC65SD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL-3 DUT003_008. pm6 3 24/9/02, 9:07 am NEDERLANDS Over deze handleiding · Met "het toestel" wordt hierna verwezen naar de DV-NC65S VCR/DVD COMBINATIE. · Met "afstandsbediening" wordt hierna verwezen naar de meegeleverde afstandsbediening. · De volgende tabel geeft een overzicht van de in deze gebruiksaanwijzing gebruikte pictogrammen. Pictogram Betekenis Tips voor eenvoudiger bedienen DVD Functies voor DVD CD Functies voor audio-CD Snelstartgids (afzonderlijk blad) Algemene Informatie Aansluiting En Eerste Instelling Instelling VCR, DVD VCR-/DVD-Beelden Bekijken Overige Informatie Belangrijk! Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het toestel voor het eerst te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag in geval van problemen bij de bediening. NL-4 DUT003_008. pm6 4 24/9/02, 9:07 am VEILIGHEIDSINFORMATIE Opmerking: Dit toestel kan alleen worden gebruikt op plaatsen waar een voeding van 220V-240V wisselstroom, 50/60Hz beschikbaar is. · Het etiket met de vermelding KLASSE 1 LASERPRODUCT (KLASSE 1 LASERPRODUCT) bevindt zich op het achterpaneel. [. . . ] · Bij het gebruik van de functies 'pauze' en 'vertraagde weergave' zal er beeldinterferentie optreden en kan het beeld zwart/wit worden. · De functie PAUZE schakelt zich na 5 minuten uit. DISPLAY ON VCR/DVD VCR MENU SCREEN SELECTOR DVD SETUP FUNCTION PROG/ CONTROL REPEAT ANGLE OPEN/ CLOSE TITLE CLEAR RETURN DVD MENU SET ENTER ZERO BACK Vooruit- of achteruitspoelen van een videoband SKIP SEARCH 1 2 3 Druk op ËSTOP als u de videoband wilt stopzetten. Om het vooruit- of achteruitspoelen te laten stoppen, op ËSTOP drukken. OPMERKING TV/VCR AM/PM INPUT SELECT VCR DVD / REV PLAY REC STOP TAPE SPEED DPSS SKIP AUDIO OUTPUT VCR DVD PAUSE/STILL FWD · Als u andere banden gebruikt dan E-90/E-180, dan kan het vooruit- of achteruitspoelen iets langer duren. Beeld opsporen Vooruit of achteruit SLOW 1 2 3 Druk, tijdens de weergave, op FFè of È REW om de zoekfunctie te selecteren. OF Druk op FFè of È REW als u de snelheid wilt verlagen tijdens de visuele zoekfunctie. Telkens wanneer u op de knop drukt, wisselt het toestel tussen deze snelheden. Druk op ûPLAY. OPMERKING CH VCR/DVD COMBINATION RRMCGA055WJSA 4 · Bij het gebruik van de functies vooruit/achteruitspoelen van het beeld zal er beeldinterferentie optreden en kan het beeld zwart/wit worden. Automatisch kopreinigingssysteem Zodra de band wordt ingevoerd of uitgeworpen, maakt dit systeem automatisch de trommel en koppen schoon met een speciale rol voordat het opnemen of afspelen begint. Dit beschermt de koppen en trommel tegen vuil en zorgt voor het behouden van een mooie geluids- en beeldkwaliteit. NL-55 DUT054_062. pm6 55 25/9/02, 12:48 pm Afspelen Weergave van een S-VHS band S-VHS banden (super-VHS) met reeds opgenomen beelden bieden bij het afspelen een betere beeldkwaliteit met meer details en diepte. Uw videorecorder herkent automatisch welk type band wordt gebruikt, VHS of S-VHS, en speelt deze af volgens de bijbehorende standaard. OPMERKING · Alle afspeelfuncties van de videorecorder kunnen worden gebruikt tijdens het afspelen van S-VHS-banden: SLOW, PLAY/X2, VISUAL SEARCH, enz. · Uw videorecorder is alleen geschikt voor het afspelen van S-VHS. · Er kan sprake zijn van enige beeldruis op het scherm in de afspeelfunctie Long Play (LP) (vertraagde weergave, beeld-voor-beeld weergave). Weergave van een NTSC-band NTSC (National Television Standards Committee) is een andere televisiestandaard (naast PAL), die in sommige niet-Europese landen gebruikt wordt. Uw VCR kan ingespeelde NTSCbanden op een PAL-systeem weergeven, maar kan geen NTSC-signaal op een videoband opnemen. OPMERKING · U kunt geen NTSC-signalen opnemen of NTSC-banden vanaf deze VCR naar een andere kopiëren. · U kunt de functies vertraagde weergave, stilstaand beeld, dubbele snelheid, beeld-voor-beeldweergave of resterende bandlengte niet gebruiken bij een ingespeelde NTSC-band. · Er kan sprake zijn van enige beeldruis op het scherm in de functie Long Play (LP) (vertraagde weergave, beeld-voor-beeld weergave). · Op sommige televisietoestellen kan het beeld zwart/wit zijn of kan er helemaal geen beeld zijn. · Op sommige televisietoestellen kan de beeldhoogte verticaal krimpen, zodat er zwarte balken verschijnen aan de boven- en onderkant van uw scherm. · Op sommige televisietoestellen kan het weergavebeeld verticaal over het scherm rollen. Dit duidt niet op een storing van uw VCR. NL-56 DUT054_062. pm6 56 25/9/02, 12:48 pm Afspelen BLAUW SCHERM Het televisiescherm is blauw als u een televisiekanaal selecteert zonder signaal, als een bandgedeelte zonder opname wordt afgespeeld of als de opname van slechte kwaliteit is. Selecteer UIT om deze functie uit te schakelen. TIMER OPERATE ON/OFF SHOWVIEW EJECT 1 2 3 4 Druk op VCR MENU om het hoofdmenu op het scherm weer te geven. Druk op ' / " om "BLAUW SCHERM" te selecteren. NICAM AUTO UIT KLEUR AUTO PAL MESECAM BLAUW SCHERM AUTO UIT HERHALEN AAN UIT 16:9 AUTO UIT SUPER. P AAN UIT :KIES :WISSEL SET :DRUK IN MENU:EXIT DISPLAY VCR/DVD VCR MENU ON SCREEN SELECTOR DVD SETUP FUNCTION PROG/ CONTROL REPEAT ANGLE OPEN/ CLOSE TITLE CLEAR RETURN DVD MENU SET ENTER ZERO BACK SKIP SEARCH TV/VCR AM/PM INPUT SELECT VCR DVD / REV PLAY REC STOP TAPE SPEED DPSS SKIP AUDIO OUTPUT VCR DVD PAUSE/STILL FWD 5 6 Druk op \ / | om "AUTO" of "UIT" te selecteren. Druk op SET om uw keuze te bevestigen en vervolgens op VCR MENU om terug te keren naar het normale scherm. SLOW CH KLEUR Als de VCR een opname van slechte kwaliteit weergeeft, kan het beeld zwart/wit worden. Als u PAL/MESECAM selecteert, kan dit verbeteren (dit hangt van de opname af). Het is ook mogelijk dat er gekleurde stippen verschijnen op zwart/wit opnames. VCR/DVD COMBINATION 1 2 RRMCGA055WJSA Volg stap 1 t/m 3 bij BLAUW SCHERM hierboven. [. . . ] Wanneer er beeldruis verschijnt tijdens het afspelen van een band, dan kunt u de beeldkwaliteit instellen op een beter niveau om de ruis te verminderen. I DVD Hoek Sommige DVD's bevatten scènes die gelijktijdig vanuit verschillende hoeken zijn opgenomen (dezelfde scène is opgenomen vanaf de voorzijde, vanaf de linkerzijde, vanaf de rechterzijde, enz. ). Met dergelijke disks kunt u de gewenste hoek selecteren via het functiecontrolescherm om de scène vanuit verschillende hoeken te bekijken. Een titel is onderverdeeld in vele delen, die elk een nummer hebben, en aan de hand van deze nummers kunnen specifieke fragmenten van videopresentaties snel worden opgezocht. Instelling die het gemiddelde volume van DOLBY DIGITAL-geluid verhoogt bij het afspelen van een DVD. Hoofdstuknummer Compressie (DOLBY DIGITALuitgangsniveau Digital Gamma Dolby Digital (5. 1 kanaal) Geavanceerd Surround Corrigeert gradaties in donkere zones van het beeld om dit helderder te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DV-NC65SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DV-NC65SD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag