Gebruiksaanwijzing SHARP DV-HR300S/350S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DV-HR300S/350S. Wij hopen dat dit SHARP DV-HR300S/350S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DV-HR300S/350S te teleladen.


SHARP DV-HR300S/350S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8143 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP DV-HR300S/350S (7917 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DV-HR300S/350S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FRANAIS ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR DVD-RECORDER MET HARDDISC NEDERLANDS DV-HR350S DV-HR300S MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING 2 The region number for this recorder is 2 This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gert entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit nderung 93/68/EWG. Ce matriel rpond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifies par la directive 93/68/CEE. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. [. . . ] Bij weergave van de namenlijst: Druk op de ' / "-toetsen om een titelnaam te kiezen. 4 Druk op de SET/ENTER-toets of |PLAY-toets. Weergave begint. 51 NL Weergave van de vaste schijf Weergeven van een gekozen titelnummer (rechtstreekse weergave) HDD U kunt de weergave starten van de titel die u wilt bekijken. 1 2 3 Druk op de HDD-toets om de functie vaste schijf te kiezen. De HDD-toets aan de voorzijde van de recorder gaat branden. Druk op de DIRECT-toets tijdens gestopte of gaande weergave. Druk op de ' / "-toetsen om het titelnummer, dat u wilt bekijken, te kiezen en druk daarna op de SET/ ENTER-toets. Het huidige gekozen titelnummer 1 / 38 Weergave begint vanaf het begin van de gekozen titel. OPMERKING U kunt de het titelnummer, dat u wilt weergeven, kiezen met behulp van het functie-bedieningsscherm (pagina 61). NL 52 Weergave van de vaste schijf Andere manieren van weergave HDD Weergave met stilstaand beeld/Beeld-voor-beeld weergave. Met deze functie kunt een stilstaand beeld of beeld-voor-beeld weergeven. Dit gedeelte geeft uitleg over andere manieren van weergave van de vaste schijf. Snel doorspoelen/terugspoelen (Weergave-zoekfunctie) Voor het snel doorspoelen/terugspoelen van de weergegeven programma's. 1 Druk op de FSTILL/PAUSE-toets tijdens weergave. De weergave wordt onderbroken. De aanduiding PLAY (voor vaste schijf) aan de voorzijde van de recorder brandt tijdens weergave van een stilstaand beeld. 1 Druk op de JFWD-toets of GREV-toets tijdens weergave. Voorbeeld: Bij het drukken op de JFWD-toets Ieder keer als u op deze toets drukt verandert de snelheid van de weergave zoals hieronder aangegeven. (Circa 2g) (Circa 8g) (Circa 32g) 2 K-toets Druk op de L-toets of de om, per stilstaand beeldje, het volgende of het vorige weer te geven. Druk op de L-toets om het volgende stilstaand beeldje weer te geven. Druk op de K-toets om het vorige stilstaand beeldje weer te geven. 2 Druk op de |PLAY-toets om de zoekfunctie te stoppen. De weergave-zoekfunctie wordt beindigd en een normale weergave verschijnt. Snel doorspoelen of terugspoelen, van de ene titel naar de andere, is niet mogelijk. Als u snel doorspoelt of terugspoelt naar het begin of einde van de titel, zal het beeld automatisch terugkeren naar weergave met een normale snelheid. 3 Druk op de |PLAY-toets om terug te keren naar weergave met een normale snelheid. Zoeksprong-functie Hiermee kunt u, het weergegeven beeld, ongeveer 30 seconden in tijd vooruit laten springen. Dit is handig als u, tijdens het kijken, reclameboodschappen wilt overslaan. Het volgende hoofdstuk overslaan Met deze functie kunt u een hoofdstuk overslaan. Druk op de SKIP SEARCH-toets tijdens de weergave. Ieder keer als u op deze toets drukt kunt u, het weergeven beeld, ongeveer 30 seconden in tijd vooruit laten springen. De maximale tijdsduur dat u het weergeven beeld, in een keer, vooruit kan laten springen, bedraagt 120 seconden (4 keer drukken). De zoeksprong-functie is niet beschikbaar tijdens Tijdverschoven weergave. Druk tijdens de weergave op de K-toets of de L-toets. Druk op de L-toets om naar het begin van het volgende hoofdstuk te gaan. Druk op de K-toets om terug te gaan naar het begin van het huidige hoofdstuk (track). Als u, binnen 5 seconden, nogmaals op deze toets drukt, wordt teruggekeerd naar het begin van het vorige hoofdstuk (track). Deze functie is niet beschikbaar tijdens Tijdverschoven weergave. Vertraagde weergave Hiermee kunt u de video op een lagere snelheid weergeven. Herhaalde weergave Hiermee kunt u, het weergegeven beeld, ongeveer 10 seconden in tijd terug laten springen. Dit is handig u een korte, eventueel gemiste, scne nogmaals wilt weergeven. 1 Druk op de weergave. SLOW-toets tijdens Ieder keer als u op deze toets drukt verandert de snelheid van de weergave zoals hieronder aangegeven. (Circa 1/2g) (Circa 1/8g) (Circa 1/16g) Druk tijdens weergave op REPLAY. De weergave springt ongeveer 10 seconden in tijd terug en wordt dan weer hervat. De functie herhaalde weergave is niet beschikbaar tijdens Tijdverschoven weergave. 2 Druk op de |PLAY-toets om terug te keren naar weergave met een normale snelheid. Vertraagde weergave, van de ene titel naar de andere, is niet mogelijk. Aan het einde van de titel, zal de vertraagde weergave stoppen en het beeld zal automatisch terugkeren naar weergave met een normale snelheid. 53 NL Weergave van de vaste schijf Keuze van het audiospoor U kunt, tijdens weergave vanaf de vaste schijf, een ander audiospoor kiezen. 4 Druk op de SET/ENTER-toets. Voorbeeld: Herhaalde weergave van een titel (TITEL) TITEL HERHALEN Ieder keer als u op de AUDIO-toets drukt, verandert het audiospoor. De keuze van een ander audiospoor is afhankelijk van de wijze, waarop het geluid, op de vaste schijf, is opgenomen. OPMERKING Bij weergave van een programma opgenomen in stereo of mono en als u via de digitale uitvoeraansluiting naar BIT STREAM-geluid luistert, is het niet mogelijk om het audiokanaal te kiezen. Stel de functie "DIG. AUDIO-UITGANG" in op "PCM" (zie pagina 88), of, als u van audiospoor wilt veranderen, gebruik de analoge uitvoeraan sluitingen voor geluidsweergave. 5 Druk op de INPUT-toets om terug te keren naar normale weergave. A-B Herhaalde weergave (Herhaalde weergave van een aangegeven fragment) 1 2 3 Druk op de (INPUT)-toets tijdens weergave. Kies met behulp van de toetsen \ / | de functie "A-B" en druk daarna op de SET/ENTER-toets. Druk op de SET/ENTER-toets bij de gewenste beginscne van het fragment voor herhaalde weergave. Hierdoor wordt het begin (A) van het fragment in het geheugen opgeslagen. SELECTEER TYPE HERHAALDE WEERGAVE. TITEL HOOFDSTUK A-B STEL ST. PT IN ENTER Zoom Hiermee kan de beeldweergave van uw favoriete fragment vergroot worden. Druk op de ZOOM-toets tijdens weergave. ZOOM: 1 Ieder keer als u op deze toets drukt verandert de vergroting van de beeldweergave op volgende wijze: ZOOM: 1 (Circa 1, 2 ) ZOOM: 2 (Circa 1, 5 ) ZOOM: 3 (Circa 2, 0 ) UIT: (Geen weergave). [. . . ] 100 uur (DV-HR300S) MN (handmatig): 32 niveaus tussen FINE en EP (De maximale ononderbroken opnametijd is echter 12 uur. ) Opnametijd (op een 4, 7 gb DVD-RW/R): . . . . . . . 6 uur MN (handmatig): 32 niveaus tussen FINE en EP Weergeven Afspeelbare discs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DVD-video, DVD-RW/R, DVD+RW/R, Audio-CD (cd-da), VIDEO-CD, CD-RW/R(cd-da, VIDEO-CD-formaat, mp3bestandsformaat) Tuner Kanalenbereik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VHF E2-E12 UHF E21-E69 CATV S1-S41 Timer Programmeringen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DV-HR300S/350S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DV-HR300S/350S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag