Gebruiksaanwijzing SHARP DV-560S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DV-560S. Wij hopen dat dit SHARP DV-560S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DV-560S te teleladen.


SHARP DV-560S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2729 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DV-560S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Quest'apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC come emendata dalla direttiva 93/68/EEC. « Â, , Í·Ù<ÛÙ·ÛÁ ·iÙfi ·ÌÙ·ÔÍÒflÌÂÙ·È ÛÙÈÚ ··ÈÙfiÛÂÈÚ ÙÌ ÔÁ, , ÈÌ ÙÁÚ EiÒ·ÍfiÚ EÌÛÁÚ 89/336/EOK Í·È 73/23/EOK, ¸Ú ÔÈ Í·ÌÔÌÈÛÏÔfl ·iÙÔfl ÛiÏÎÁÒËÁÍ·Ì ·¸ ÙÁÌ ÔÁ, , fl· 93/68/EOK. Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/ 68/CEE. Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. [. . . ] Kiezen van het gewenste kanaal 1 2 Druk op OK om de programmatabel te laten verschijnen. Druk op a/b en/of op c/d om het gewenste kanaal te kiezen. · Om naar de volgende of de vorige pagina van de lijst te gaan, dient u op a/b te drukken wanneer de cursor bij het kanaal rechtsonder respectievelijk linksboven is, of op c/d wanneer de cursor zich in de rechter respectievelijk linker kolom bevindt. Programma-overzicht 0 1 2 3 4 5 6 7 OK S01 S 06 S 08 S1 0 S11 E03 E 05 E06 8 9 10 11 12 13 14 15 E09 E1 0 E11 E36 E37 E38 E5 0 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 E Terug Einde 3 Druk op OK om over te schakelen naar het gekozen kanaal. 16 Handige functies (vervolg) Programma's [1] Automatisch zoeken Voer de onderstaande procedure uit om nieuwe kanalen op te zoeken en op te slaan wanneer u de procedure bij het eerste gebruik van het toestel reeds heeft afgesloten. WIDE BRIGHT TEXT c/d ROTATE 1 2 T SUBPAGE REVEAL HOLD Druk op MENU om het TV menu te openen. Druk op a/b, selecteer "Programma's" en druk vervolgens op OK om het "Programma's" scherm te openen. SUBTITL E END E MENU OK SOUND MENU END MENU a/b M TV-menu Beeld Toon Programma's Eigenschappen AV-aansluit. Timerfuncties Eerste ingebr. name Taal OK M CH 3 Terug E Einde OK Druk op a/b, selecteer "Automatisch zoeken" en druk vervolgens op OK om het "Automatisch zoeken" scherm te openen. TV/VIDEO Programma's Automatisch zoeken Manueel instellen Sorteren Progr. geheugen wissen Naam inv. /verand. OK 4 Druk op a/b, selecteer het gewenste item en druk vervolgens op OK. Druk op c/d en selecteer het gewenste item. F · U kunt "Kleur systeem" en "Audio systeem" enkel veranderen wanneer overige land geselecteerd is onder "Land". M Terug E Einde Automatisch zoeken [Nederland] Land Kleur systeem [ PAL] Audio systeem [ B/G] Opslaan vanaf Start zoekfunctie OK M Terug E Einde 5 Druk op a/b, selecteer "Opslaan vanaf" en druk vervolgens op OK om het "Opslaan vanaf" scherm te openen. Opslaan vanaf 0 1 2 3 4 5 6 7 OK S 01 S 02 S 06 S 08 S11 E 03 E 05 E 06 8 9 10 11 12 13 14 15 E0 9 E10 E11 E36 E37 E38 E50 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 E Terug Einde 6 Druk op a/b en/of c/d om het kanaalnummer te kiezen van waar de kanalen zullen worden opgeslagen en druk vervolgens op OK. Opslaan vanaf 0 1 2 3 4 5 6 7 OK S 01 S 06 S 08 S1 0 S11 E 03 E 05 E 06 8 9 10 11 12 13 14 15 E0 9 E10 E11 E36 E37 E38 E50 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 E Terug Einde 7 Druk op a/b, selecteer "Start zoekfunctie" en druk vervolgens op OK om het automatisch afstemmen te laten beginnen. F · Zie bladzijde 7 voor details omtrent het afstemmen. Automatisch zoeken [Nederland] Land Kleur systeem [ PAL] Audio systeem [ B/G] Opslaan vanaf Start zoekfunctie OK 8 M Terug E Einde Druk op END als het afstemmen is afgelopen om deze functie af te sluiten. 17 Handige functies (vervolg) Programma's (vervolg) [2] Manueel instellen U kunt zelf de individuele instellingen voor de diverse kanalen wijzigen. WIDE BRIGHT TEXT c/d ROTATE 1 2 T HOLD E SUBTITL SUBPAGE REVEAL END Herhaal de stappen 1 en 2 onder [1] Automatisch zoeken en open het "Programma's" scherm. Druk op a/b, selecteer "Manueel instellen" en druk vervolgens op OK om het "Manueel instellen" scherm te openen. Programma's Automatisch zoeken Manueel instellen Sorteren Progr. geheugen wissen Naam inv. /verand. OK E MENU OK SOUND MENU END M a/b CH M Terug E Einde OK Kanaalkeuzetoetsen TV/VIDEO 3 Druk op a/b, selecteer het item dat u wilt afstemmen en gebruik vervolgens c/d om de instelling te wijzigen. (Zie de tabel hieronder voor details over de in te stellen onderdelen. ) · U kunt ook de Kanaalkeuzetoetsen gebruiken om het "Frequent. " item in te stellen. · Om het item "Naam" te wijzigen moet u eerst op OK drukken om naar de tekstinvoerfunctie te gaan. Druk op c/d om de invoerpositie te selecteren en druk dan op a/b om het gewenste teken te kiezen. U kunt voor een kanaal een naam invoeren of veranderen. 1 WIDE BRIGHT TEXT c/d ROTATE Voer de stappen 1 en 2 onder [1] Automatisch zoeken uit en open het "Programma's" scherm. Druk op a/b, selecteer "Naam inv. / verand. " en druk vervolgens op OK om het "Naam inv. /verand. " scherm te openen. Programma's Automatisch zoeken Manueel instellen Sorteren Progr. geheugen wissen Naam inv. /verand. OK T SUBPAGE REVEAL HOLD 2 END E SUBTITL E MENU OK SOUND MENU END M a/b CH M Terug E Einde OK 3 Druk op a/b en/of c/d, selecteer het gewenste kanaal en druk vervolgens op OK. 0 1 2 3 4 5 6 7 OK TV/VIDEO S 01 _ 06 S 08 S1 0 S11 E 03 E 05 E 06 8 9 10 11 12 13 14 15 E0 9 E10 E11 E36 E37 E38 E50 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 E Terug Einde 4 Druk op c/d om de invoerpositie te kiezen en druk vervolgens op a/b om het gewenste teken in te voeren. Naam inv. /verand. 0 1 2 3 4 5 6 7 OK S 01 S 06 S 08 S1 0 S11 E 03 E 05 E 06 8 9 10 11 12 13 14 15 E0 9 E10 E11 E36 E37 E38 E50 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 E Terug Einde 5 Druk op OK om de ingevoerde naam definitief te maken en druk dan op END als u klaar bent. Naam inv. /verand. 0 1 2 3 4 5 6 7 OK S 01 S 06 S 08 S1 0 S11 E 03 E 05 E 06 8 9 10 11 12 13 14 15 E0 9 E10 E11 E36 E37 E38 E50 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 E Terug Einde 20 Handige functies (vervolg) Eigenschappen De Eigenschappen items kunnen door de gebruiker worden ingesteld. WIDE BRIGHT TEXT c/d ROTATE T SUBPAGE REVEAL HOLD 1 END MENU a/b Druk op MENU om het TV menu te openen. Druk op a/b, selecteer "Eigenschappen" en druk vervolgens op OK om het "Eigenschappen" scherm te openen. SUBTITL E END E MENU OK SOUND MENU 2 M TV-menu Beeld Toon Programma's Eigenschappen AV-aansluit. Timerfuncties Eerste ingebr. name Taal OK M Terug E Einde CH OK 3 4 Druk op a/b, selecteer het item en druk vervolgens op OK. (Behalve item in de "OSD scherm" en "Kinderslot" menu's. ) Druk op END als u klaar bent. TV/VIDEO Eigenschappen [helder] Helderheid [normaal] Draaien [uit] Automatisch uit OSD scherm Kinderslot 5 OK M Terug E Einde Geselecteerd item Helderheid* Fabrieksinstelling [helder] Maximale helderheid Instelverandering [normaal] Helderheid 60% Geschikt om op goed verlichte plaatsen te bekijken. [donker] Helderheid 20% Geschikt om op schemerige plaatsen te bekijken. [Auto] De helderheid van het scherm wordt automatisch aangepast aan het omringende licht in de kamer. [. . . ] · De VIDEO en S-VIDEO ingangen aan de AV-IN 2 kant zijn deel van een gemeenschappelijke aansluiting waarbij de S-VIDEO ingang de voorrang geniet. Als er op beide aansluitingen apparatuur is aangesloten, zullen de videosignalen die binnenkomen via de S-VIDEO ingang worden geaccepteerd als ingangssignaal voor de AV-IN 2 ingangsaansluiting. Wanneer u beelden wilt bekijken die binnenkomen via de VIDEO ingang, kunt u beter niets aansluiten op de S-VIDEO ingang. · Voor meer informatie omtrent gebruik en aansluiting van externe apparatuur, dient u de betreffende handleidingen te raadplegen. Reproduceren van audio (AUDIO OUT) U kunt de LCD TV de ontvangen geluidssignalen laten reproduceren via de AUDIO OUT aansluitingen. Sluit hierop een audio-versterker o. i. d aan. 35 Aansluiten van externe apparatuur (vervolg) Aansluiten van een decoder via de 21-pens Euro-SCART aansluiting (AV-IN 1/RGB) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 21-pens Euro-SCART (RGB) 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DV-560S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DV-560S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag