Gebruiksaanwijzing SHARP DK-V2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DK-V2. Wij hopen dat dit SHARP DK-V2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DK-V2 te teleladen.


SHARP DK-V2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (756 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP DK-V2 (194 ko)
   SHARP DK-V2 (1056 ko)
   SHARP DK-V2 annexe 1 (1056 ko)
   SHARP DK-V2 QUICK START GUIDE (194 ko)
   SHARP DK-V2 QUICK START GUIDE (194 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DK-V2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg voor werkzaamheden aan het binnenwerk uw plaatselijke SHARP servicecentrum. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen enz. Gebruik het toestel op een stevige, horizontale ondergrond die vrij is van trillingen. Stel het toestel niet aan direct zonlicht, magnetisme, stof, en vochtigheid bloot en houd het toestel uit de buurt van elektronische/elektrische apparaten (personal computers, facsimiles, etc. ) die mogelijk storing veroorzaken. Stel het toestel niet aan vocht, temperaturen hoger dan 60°C of extreem lage temperaturen bloot. Als uw systeem niet naar behoren functioneert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen. [. . . ] Andere AC/DCadapters kunnen elektrische schok of brand veroorzaken. N-5 DK-V2 Gebruik met de batterijen 1 2 Ontkoppel de AC/DC-adapter en open het batterij compartiment. Plaats 4 "AA" batterijen (UM-3, R6 of gelijksoortig) in het batterijcompartiment. 1 3 + + 2 Vervang tegelijkertijd alle oude batterijen door nieuwe batterijen. Batterijen (batterijpakjes of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan excessieve hitte door zonnestraling, vuur of iets dergelijks. Let op: Gebruik geen oplaadbare batterijen (nikkelcadmium batterij, enz. ). NEDERLANDS + 4 + . Algemene bediening De koppelingsindicator en het licht rond de ON/STAND-BY knop zal blauw oplichten, voordat deze verdwijnt en de STAND-BY indicator licht rood op. Verwijder de batterijen, indien het toestel gedurende een lange periode niet gebruikt wordt, om te vermijden, dat ze uitlopen, hetgeen eventueel schade zou kunnen veroorzaken. Vervangingen van de batterijen: Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt het geluid zachter en wordt verstoord. Verminder het volumeniveau of vervang de batterijen door nieuwe batterijen. Levensduur batterij: Batterijtype ALKALINE (AA) (1, 5 V) Gebruiksduur Ongeveer 4 uur Uitgangsvermogen 74 mW + 74 mW Opmerking: De levensduur van de batterij kan variëren navenant de temperatuur, de batterijtypes en de gebruiksomstandigheden. Voorzorgen bij het gebruik van batterijen: Wanneer de batterij niet correct geïnstalleerd is, kan dit eventueel tot gevolg hebben, dat het toestel niet normaal functioneert. Plaats de batterijen volgens de aanwijzingen zoals aangegeven in het batterijcompartiment. Verwijder de batterijen indien het toestel voor een langere periode niet wordt gebruikt. Dit zal potientiële schade als gevolg van batterijlekkage voorkomen. Wanneer batterijen gebruikt worden, is de helderheid van alle verlichtingselementen (indicatoren) verminderd, vergeleken met het gebruik van de AC/DC-adapter. 3 4 Sluit het batterijcompartiment. Inschakelen van de stroom Druk op de ON/STAND-BY knop om in te schakelen. Na gebruik: Druk op de ON/STAND-BY knop om het toestel uit te schakelen. Het duurt een paar seconden voordat de blauwe verlichting rond de ON/STAND-BY knop uitgaat. Volumeregeling Druk op de VOL + of ­ toets om het volume te verlagen of te verhogen. Opmerking: De koppeling-lichtindicator zal oplichten wanneer het volume het minimum of maximum bereikt. Bass controle (X-BASS) Wanneer de X-BASS knop wordt ingedrukt, zal het toestel in de extra bassmodus gaan en de X-BASS indicator wordt geelachtig oranje. Er kan tegelijkertijd maar één apparaat gekoppeld worden. Wordt een verder apparaat aangekoppeld, dan wordt het als eerste gekoppelde apparaat gewist en vervangen door het nieuwe. Alle koppelingsinformatie wordt verwijderd wanneer het toestel wordt teruggezet. (zie pagina 11) Aan indicatoren Status Verlichting rond de ON/STAND-BY knop (blauw) Verlichting aan Verlichting aan Verlichting aan Koppelingsindicator (blauw) Uit Knipperen Verlichting aan Bluetooth Stroom aan Koppelingsmodus Verbindend of communicerend Audiostreaming Bluetooth mobiele telefoon of andere Bluetooth Stereo audio bronapparaten Opmerking: Voor details over hoe u dit apparaat moet verbinden, verwijzenn wij naar de gebruikershandleiding bijgeleverd bij het apparaat. N-7 DK-V2 NEDERLANDS 4 Selecteer "DK-V2" vanuit de bronlijst. De koppelingsindicator (blauw) op het toestel zal stoppen met knipperen wanneer het toestel succesvol is gekoppeld met het bronapparaat. * Wachtwoord kan ook PIN-code, wachtsleutel, PIN-nummer of wachtwoord worden genoemd. [. . . ] De koppelingsindicator knippert een paar keer en alle koppelingsinformatie is verwijderd. Bluetooth-geluid wordt onderbroken of verstoord. Onderhoud Reinigen van de behuizing Neem de behuizing van tijd tot tijd af met een zachte doek en een slap sopje en wrijf na met een droge doek. Let op: Gebruik geen chemische middelen voor het reinigen (benzine, verfverdunner enz. ). Dit kan storingen veroorzaken. Condensatie Plotselinge temperatuurveranderingen, opslag of gebruik in een extreem vochtige omgeving kan condensatie in het apparaat veroorzaken. Condensatie kan tot gevolg hebben, dat het toestel niet correct functioneert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DK-V2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DK-V2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag