Gebruiksaanwijzing SHARP DK-AP7P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DK-AP7P. Wij hopen dat dit SHARP DK-AP7P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DK-AP7P te teleladen.


SHARP DK-AP7P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (649 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP DK-AP7P (835 ko)
   SHARP DK-AP7P (1289 ko)
   SHARP DK-AP7P (1289 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DK-AP7P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij onweer dient u voor de veiligheid de stekker van uw toestel uit het stopcontact te halen. Gebruik geen externe stroomtoevoer anders dan de 6V DC bijgeleverd bij dit toestel, omdat deze anders beschadigd kan raken. SHARP is niet verantwoordelijk voor schade als het gevolg van onjuist gebruik. Refereer voor al het onderhoud aan een SHARP geautoriseerd service centrum. Er mogen geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen op het U dient rekening te houden met het milieu wanneer u batterijen Het toestel is ontworpen voor gebruik in een gematigd klimaat. [. . . ] Steek de AC/DC-adapter in het stopcontact. 1 Videokabel (niet meegeleverd) Naar videoingangbus TV AC/DC-adapterkabel Videobeelden bekijken op een TV-toestel dat is aangesloten op de iPod of iPhone 2 1 2 3 Open het iPod of iPhone-menu. Druk op de toets ESOUND (TV OUT) totdat de ESOUND LED twee keer knippert voor het weergeven van videobeelden op het TV-scherm. DC IN-aansluting (DC 6V) Selecteer de videobeelden van uw keuze op de iPod of iPhone. Druk, op de iPod, op de -toets om de weergave te starten. Op de iPod touch en iPhone, start het afspelen automatisch zodra u de videobeelden van uw keuze hebt geselecteerd. Wandstopcontact (wisselstroom 100 - 240 V, 50/60 Hz) Opmerkingen: Trek de AC/DC-adapter uit het stopcontact als u het toestel Opmerkingen: Als de instelling TV Out al is ingeschakeld in het videomenu, worden de videobeelden automatisch weergegeven op het TV-scherm wanneer de iPod of iPhone het afspelen start. Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u wilt terugkeren naar het bekijken van videobeelden op het iPod of iPhone-scherm. Wanneer u tijdens het afspelen van videobeelden van de iPod of iPhone op de toets ESOUND (TV OUT) drukt totdat de ESOUND voor langere tijd niet gaat gebruiken. Als u de AC/DC-adapter op het toestel aansluit, wordt de aansluiting van de batterijen verbroken. Gebruik alleen de geleverde AC/DC-adapter. Wanneer u een N-5 LED twee keer knippert, wordt de weergave van de beelden niet overgeschakeld tussen de iPod of iPhone en het TVtoestel. andere AC/DC-adapter gebruikt, kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. DK-AP7P Gebruiken met de batterijen Gebruik 4 batterijen van het formaat "AA" (UM/SUM-3, R6, HP-7 of gelijkwaardig). Batterijen zijn niet inclusief. 1 2 3 Leg de batterijen in de aangegeven richting in het batterijvak. Sluit het klepje. Overschakelen op een andere stroombron: Zet, voordat u overschakelt op een andere stroombron, het toestel uit. Als u de 6V DC-voeding aansluit terwijl het toestel aanstaat, zal het toestel misschien automatisch overschakelen op de stand stand-by. Opmerking: De levensduur van de batterijen kan variëren afhankelijk van de temperatuur, het type batterij en de gebruiksomstandigheden. Vervanging van batterijen: Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, kan het geluid vervormd klinken en kan het apparaat worden uitgeschakeld of kan het geluid worden gedempt bij een hoog geluidsvolume. Let op: Gebruik geen oplaadbare batterijen (nikkelcadmium batterij, etc. ). N-6 Voorbereidingen voor gebruik Open het batterijklepje. Schuif de afdichting in de richting van de pijl. Voorzorgen bij het gebruik van batterijen: Verkeerd geplaatste batterijen kunnen problemen veroorzaken. Verwijder de batterijen als het toestel langere tijd niet gebruikt zal worden. Wanneer u batterijen gebruikt, brandt de totale verlichting (indicators) minder fel dan wanneer u de AC/DC-adapter gebruikt. Batterijen (geplaatste accu's of batterijen) mogen niet blootgesteld worden aan overmatige hitte door zonneschijn, vuur of dergelijke. NEDERLANDS DK-AP7P NEDERLANDS Algemene bediening Volumeregeling Druk op de VOL (+ of ­) toets om het volume te verlagen of te verhogen. De POWER-indicator begint te knipperen, wanneer het geluidsvolume het hoogste of laagste niveau bereikt. 2. 1 STEREO SPEAKER BUILT-IN SUBWOOFER ESOUND bediening ON/STAND-BY VOL ­ VOL + Basisbediening Inschakelen van de stroom Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen. Na gebruik: Druk op de ON/STAND-BY toets als u het toestel in de Standby-stand wilt zetten. Verwijder echter de batterijen uit het toestel als u het voor langere tijd niet gebruikt. Wanneer u op de ON/STAND-BY-toets drukt, wordt de ESOUNDindicator geel-oranje. De stand ESOUND is nu ingeschakeld en in deze stand worden de lage tonen en de hoge frequenties automatisch aangepast aan het volume. De ESOUND indicator gaat dan uit. Functie voor automatisch uitschakelen Als er geen iPod of iPhone in de dok is geplaatst en er is geen audiokabel aangesloten op de AUX IN-aansluiting, gaat het toestel, na 5 minuten inactiviteit, in de stand Stand-by. N-7 Luisteren naar de iPod of iPhone Compatibele iPod en iPhone-modellen: iPod nano (software nieuwer dan 1. 2) iPod mini (software nieuwer dan 1. 2) iPod (5de Generatie) (software nieuwer dan 1. 3) (Click Wheel model met dock-koppeling) iPod (4de Generatie) (software nieuwer dan 3. 0. 2) (Click Wheel model met dock-koppeling) iPod nano (2de Generatie) (software nieuwer dan 1. 0. 0) iPod nano (3de Generatie) (software nieuwer dan 1. 0. 3) iPod nano (4de Generatie) (software nieuwer dan 1. 0. 3) iPod classic (software nieuwer dan 1. 0. 3) iPod touch (software nieuwer dan 1. 1) iPod touch (2de Generatie) (software nieuwer dan 2. 1) iPhone (software nieuwer dan 2. 2. 1) iPhone 3G (software nieuwer dan 2. 2. 1) Let op: Actualiseer vóór gebruik uw iPod en iPhone s. v. p. op de DK-AP7P Aansluiting iPod en iPhone-adapter Kies de adapter, die voor uw iPod of iPhone past. [. . . ] De iPod of iPhone De iPod of iPhone maakt niet wordt niet opgeladen. Zie pagina 8 voor compatibele modellen. Als er zich een probleem voordoet Wanneer dit product wordt blootgesteld aan sterke invloeden van buitenaf (mechanische schokken, abnormale statische elektriciteit, abnormale netspanning als gevolg van blikseminslag, enz. ) of wanneer het toestel onjuist bediend wordt, is het mogelijk dat er storingen optreden. Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het volgende te doen: 1 Zet het toestel uit (standby) en vervolgens weer aan. 2 Indien het toestel na de voorgaande handeling nog niet juist functioneert, moet u de stekker even uit het stopcontact trekken, weer terug steken en de spanning vervolgens inschakelen. Voor u het toestel verplaatst Neem de iPod of iPhone uit het dok en sluit het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DK-AP7P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DK-AP7P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag