Gebruiksaanwijzing SHARP DK-AP7N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DK-AP7N. Wij hopen dat dit SHARP DK-AP7N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DK-AP7N te teleladen.


SHARP DK-AP7N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (653 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP DK-AP7N (1048 ko)
   SHARP DK-AP7N (1048 ko)
   SHARP DK-AP7N (1048 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DK-AP7N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik geen externe stroomtoevoer anders dan de 6V DC bijgeleverd bij dit toestel, omdat deze anders beschadigd kan raken. Refereer voor al het onderhoud aan een SHARP geautoriseerd service centrum. Er mogen geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen op U dient rekening te houden met het milieu wanneer u batterijen Het toestel is ontworpen voor gebruik in een gematigd klimaat. Dit toestel dient uitsluitend te worden gebruikt bij een het toestel gezet worden. Waarschuwing: De netspanning dient overeen te komen met de spanning aangegeven op het toestel. [. . . ] bovendien de gebruiksaanwijzing van de iPod doorlezen. De iPod op de TV aansluiten Voorbereidingen voor gebruik U kunt foto's en video's van de iPod bekijken, door het systeem op een TV/monitor aan te sluiten. Indien de TV/monitor een video-ingang heeft, verbind deze dan met de VIDEO OUT-bus aan de achterzijde van het apparaat en zet de TV Out op de iPod op "ON". VIDEO OUT Gebruik met de AC/DC-adapter 1 2 Sluit de kabel van de AC/DC-adapter op de DC IN bus van het apparaat aan. Steek de AC/DC-adapter in een stopcontact. 1 Videokabel (niet meegeleverd) Naar videoingangsaansluiting TV AC/DC-adapterkabel Videobeelden bekijken op een TV-toestel dat is aangesloten op de iPod Open het iPod-menu. Druk op de toets ESOUND (-TV OUT) totdat de ESOUND LED twee keer knippert voor het weergeven van videobeelden op het TV-scherm. Op de iPod touch start het afspelen automatisch zodra u de videobeelden van uw keuze hebt geselecteerd. Opmerkingen: Als de instelling TV Out al is ingeschakeld in het videomenu, worden de videobeelden automatisch weergegeven op het TVscherm wanneer de iPod het afspelen start. Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u wilt terugkeren naar het bekijken van videobeelden op het iPod-scherm. Wanneer u tijdens het afspelen van videobeelden van de iPod op de toets ESOUND (-TV OUT) drukt totdat de ESOUND LED twee keer knippert, wordt de weergave van de beelden niet overgeschakeld tussen de iPod en het TV-toestel. DC IN bus (DC 6V) 1 2 Wandstopcontact (wisselstroom 100 - 240 V, 50/60 Hz) Opmerkingen: Haal de stekker van de AC/DC-adapter uit het stopcontact (muur) indien het toestel voor een langere periode niet zal worden gebruikt. Het verbinden van de AC/DC-adapter met het toestel schakelt de batterijen uit. Andere AC/DCadapters kunnen elektrische schok of brand veroorzaken. N-5 DK-AP7N(R) DK-AP7N(S) DK-AP7N(W) Gebruik met de batterijen NEDERLANDS Levensduur batterij: Batterijtype Gebruiksduur Uitgang voorzijde Uitgang subwoofer ALKALINE (AA) (1, 5V) Ongeveer 8 uur. Sluit het klepje. Opmerking: De levensduur van de batterij kan variëren navenant de temperatuur, de batterijtypes en de gebruiksomstandigheden. Voorzorgen bij het gebruik van batterijen: Verkeerd geplaatste batterijen kunnen problemen veroorzaken. Opmerking: Verwijder de batterijen, indien het toestel gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, om te vermijden dat de batterijen lekken, hetgeen schade kan veroorzaken. Vervanging van batterijen: Wanner batterijen bijna leeg zijn, kan het geluid gestoord worden en kan het apparaat bij een hoog geluidsniveauautomatisch uirschakelen. Batterijen verwijderen: Open het batterijklepje en trek de batterij omhoog om deze uit te nemen. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. periode niet wordt gebruikt. Wanneer batterijen gebruikt worden, is de helderheid van alle verlichtingselementen (indicatoren) verminderd, vergeleken met het gebruik van de AC/DC-adapter. Batterijen (geplaatste accu's of batterijen) mogen niet blootgesteld worden aan overmatige hitte door zonneschijn, vuur of dergelijke. Let op: Gebruik geen oplaadbare batterijen (nikkelcadmium batterij, etc. ). Stroombron wisselen: Schakel het toestel uit, alvorens de stroombron te wisselen. Wanneer de 6V DC stroomvoorziening rechtstreeks ingestoken wordt, wanneer het toestel nog aan is, zal dit meteen naar de stand-by modus omschakelen. Druk opnieuw op de ON/STANDBY toets om het toestel weer aan te schakelen. Leg de batterijen in de aangegeven richting in het batterijvak. Verwijder de batterijen indien het toestel voor een langere N-6 Voorbereidingen voor gebruik DK-AP7N(R) DK-AP7N(S) DK-AP7N(W) NEDERLANDS Algemene bediening Volumeregeling Druk op de VOL (+ of ­) toets om het volume te verlagen of te verhogen. [. . . ] Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het volgende te doen: 1 Zet het toestel uit (standby) en vervolgens weer aan. 2 Indien het toestel na de voorgaande handeling nog niet juist functioneert, moet u de stekker even uit het stopcontact trekken, weer terug steken en de spanning vervolgens inschakelen. na een druk op een toets. standby-stand en zet het vervolgens weer aan. Referenties Geen geluid. Staat het volumeniveau op minimum? iPod Symptoom Er is geen geluid te Mogelijke oorzaak De iPod speelt niet. Op de TV/monitor verschijnt geen beeld. het apparaat aangesloten. De iPod wordt niet opgeladen. het apparaat wel ingestoken?De iPod van de 3e generatie gebruiken. Voor u het toestel verplaatst Neem de iPod uit het dok en sluit het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DK-AP7N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DK-AP7N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag