Gebruiksaanwijzing SHARP DK-A1H/H(BK)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DK-A1H/H(BK). Wij hopen dat dit SHARP DK-A1H/H(BK) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DK-A1H/H(BK) te teleladen.


SHARP DK-A1H/H(BK) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2822 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP DK-A1H/H(BK) (273 ko)
   SHARP DK-A1H/H(BK) annexe 1 (3251 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DK-A1H/H(BK)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DK-A1H DK-A1H(BK) NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. NEDERLANDS Inhoud Algemene informatie Voorbereidingen voor gebruik Systeemaansluitingen . 3 - 5 Bijzondere aantekening De levering van dit product sluit niet automatisch een licentie in en geeft geen enkel recht , de inhoud, die met dit product werd gescha pen, te benutten in inkomsten genererende omroepsystemen (aards, via satelliet, via kabel of via andere kanalen), voor inkomstengene rerende on-line aanwendingen (via internet, intranet en/of andere netwerken), andere inkomstengenererende inhoudsdistributiesystemen ( gebruik voor muziek op betaling of op bestelling en dergelijke), of op inkomsten genererende fysieke media (CD's DVD's, halfgeleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). [. . . ] Druk op de MEMORY-toets op de afstandsbediening, om naar de opslagmodus voor voorkeurstations te gaan. Aftasten van de voorkeuzezenders De in het geheugen opgeslagen zenders kunnen automatisch worden afgetast. (Aftasten voorkeuzegeheugen) 1 Houd de of toets tenminste 0, 5 seconden ingedrukt. Het voorkeuzezendernummer gaat knipperen en er zal op volgorde 5 seconden lang op elk van de geprogrammeerde zenders worden afgestemd. 2 Druk nog een keer op de of toets wanneer u de gewenste zender gevonden heeft. 3 Druk, binnen 1 minuut, op de toets of , om het nummer van het voorkeurkanaal te kiezen. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1. Druk, binnen 1 minuut, op de MEMORY-toets op de afstandsbediening, om dat station in het geheugen op te slaan. Radio 4 iPod CLOCK AUX TUNER ALARM ALARM ON/OFF SNOOZE DIMMER FUNCTION CLOCK SNOOZE/ DIMMER Indien de indicator voor het geprogrammeerde nummer verschijnt, voordat de zender opgeslagen is, herhaal dan de procedure van stap 2. VOL SLEEP ALARM DISPLAY PLAY MODE TUNING E SOUND /DEMO 5 CLEAR EQ Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. 1 2 MEMORY MEMORY ASPM PTY DISPLAY Wissen van het gehele ingestelde geheugen Houdt de CLEAR-toets op de afstandsbediening minstens 3 seconden ingedrukt. Op de display verschijnt dan "COMPLETE". Opmerking: De backup-functie beschermt geprogrammeerde zenders een paar dagen lang, voor het geval de stroom uitvalt of de stroomkabel uitgetrokken wordt. N-15 Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) RDS is een door een groeiend aantal FM zenders aangeboden service. Deze FM zenders sturen met hun reguliere programma's extra signalen mee. Deze signalen bevatten gegevens zoals de naam van de zender en informatie over het soort programma, zoals sport, muziek enz. Wanneer u heeft afgestemd op een RDS zender, zullen "RDS" en de naam van de zender worden getoond. DK-A1H DK-A1H(BK) Via RDS verzorgde informatie Met elke druk op de RDS DISPLAY toets zal het display als volgt veranderen: FUNCTION CLOCK SNOOZE/ DIMMER NEDERLANDS VOL SLEEP ALARM DISPLAY PLAY MODE TUNING CLEAR E SOUND /DEMO EQ MEMORY ASPM PTY DISPLAY De RDS kunt u alleen maar regelen met de toetsen op de afstandsbediening. Zendernaam (PS) Programmatype (PTY) Frequentie Radio Tekst (RT) iPod AUX TUNER CLOCK SNOOZE DIMMER ALARM ON/OFF Wanneer u afstemt op een zender die geen RDS gegevens uitzendt, of op een zeer zwakke RDS zender, zal het display in deze volgorde veranderen: NO PS FM 98. 80 MHz NO PTY NO RT Denk eraan, dat door drukken op de DISPLAY-toets, van ontvangerinformatie naar klok-display gewisseld wordt. Voorbeeld: N-16 Geavanceerde mogelijkheden DK-A1H DK-A1H(BK) Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (vervolg) Gebruiken van het Auto Station Program Memory (ASPM) Tijdens de ASPM functie zoekt de tuner automatisch nieuwe RDSzenders zoeken. Als u al een paar zenders in het geheugen heeft gezet, zal het aantal nieuwe zenders dat u kunt opslaan minder zijn. Voortijdig stoppen van de ASPM functie: Druk tijdens het zoeken naar zenders op de RDS ASPM toets. Opmerkingen: Als dezelfde zender op verschillende frequenties uitzendt, zal de sterkst doorkomende frequentie in het geheugen worden opgeslagen. Een zender met dezelfde frequentie als een reeds in het geheugen opgeslagen zender zal niet worden opgeslagen. Als er reeds 40 zenders in het geheugen zijn opgeslagen, zal het scannen worden afgebroken. Als u de ASPM functie opnieuw wilt laten uitvoeren, dient u het voorkeuzegeheugen eerst te wissen. "END" wordt ongeveer 4 seconden getoond indien er geen zenders in het geheugen werden vastgelegd. Als de RDS signalen zeer zwak zijn, is het mogelijk dat de naam van de zender in kwestie niet in het geheugen kan worden opgeslagen. Om opnieuw te proberen een zendernaam op te slaan, wanneer de verkeerde naam in het geheugen was gezet: Het kan onmogelijk blijken zendernamen in het geheugen op te slaan via de ASPM functie als er veel ruis is of als het signaal te zwak is. [. . . ] Wanneer de wekker geactiveerd is, wordt de sound uitgegeven via de luidsprekers, ook wanneer een hoofdtelefoon aangesloten is. N-23 Functie voor automatisch inschakelen: Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen drukt. AUX-toets (op hoofdapparaat): Het toestel wordt ingeschakeld en de AUX functie wordt geactiveerd. / -toets (op hoofdapparaat en op afstandsbediening): Het toestel wordt ingeschakeld en weergave met de laatst gekozen functie start (iPod, TUNER, AUX). Tabel probleemoplossing Veel vermeende problemen kunnen door de gebruiker zelf worden opgelost, zonder een reparateur in te schakelen. Als er iets mis lijkt met dit product, dient u eerst de onderstaande punten te controleren voor u contact opneemt met uw erkende SHARP dealer of servicecentrum. DK-A1H DK-A1H(BK) Tuner Symptoom De tuner produceert continu rare geluiden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DK-A1H/H(BK)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DK-A1H/H(BK) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag