Gebruiksaanwijzing SHARP DK-A10H/H(BK)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DK-A10H/H(BK). Wij hopen dat dit SHARP DK-A10H/H(BK) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DK-A10H/H(BK) te teleladen.


SHARP DK-A10H/H(BK) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2810 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP DK-A10H/H(BK) (903 ko)
   SHARP DK-A10H/H(BK) annexe 1 (4017 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DK-A10H/H(BK)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DK-A10H DK-A10H(BK) NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. NEDERLANDS Inhoud Algemene informatie Voorbereidingen voor gebruik Systeemaansluitingen . 3 - 5 Bijzondere aantekening De levering van dit product sluit niet automatisch een licentie in en geeft geen enkel recht , de inhoud, die met dit product werd gescha pen, te benutten in inkomsten genererende omroepsystemen (aards, via satelliet, via kabel of via andere kanalen), voor inkomstengene rerende on-line aanwendingen (via internet, intranet en/of andere netwerken), andere inkomstengenererende inhoudsdistributiesystemen ( gebruik voor muziek op betaling of op bestelling en dergelijke), of op inkomsten genererende fysieke media (CD's DVD's, halfgeleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). [. . . ] Willekeurige weergave is niet mogelijk tijdens geprogrammeerde bediening. 3 4 Herhaal de stappen 2 - 4 voor verdere fragmenten. U kunt de geprogrammeerde fragmenten door een druk op de CLEAR toets wissen indien u een vergissing heeft gemaakt. Het totale aantal van het geheugen verschijnt. 5 6 Druk op de / -toets om met het afspelen te beginnen. N-17 MP3/WMA-mapmodus (alleen voor MP3/WMA-bestanden) Weergave van een MP3/WMA (Windows Media Audio) bestand Er zijn veel muzieksites op het internet waar u MP3/WMA (Windows Media Audio) muziekbestanden kunt downloaden. Volg de instructies op de website over hoe u de muziekbestanden kunt downloaden. U kunt deze gedownloade muziekbestanden dan afspelen door ze op een CD-R/RW disc te branden. Uw downgeloade liedjes/bestanden zijn alleen maar voor persoonlijk gebruik bestemd. Elk ander gebruik van de liedjes, zonder toestemming van de eigenaar, is illegaal. DK-A10H DK-A10H(BK) NEDERLANDS Volgorde van de mapweergave Indien de MP3/WMA-bestanden in verschillende mappen zijn opgenomen, dan wordt voor elke map automatisch een nummer vastgelegd. Deze mappen kunnen geselecteerd worden met de FOLDER toets op de afstandsbediening. Indien zich in de geselecteerde map geen compatibele bestandsformaten bevinden, wordt de map overgeslagen en de volgende map geselecteerd. Voorbeeld: Hoe wordt het mapnummer vastgelegd, wanneer bestanden in MP3/WMA-formaat worden opgenomen, zoals in de afbeelding hier beneden. Bij mappen binnen de ROOT map (Map A en Map B), zal de map die eerder op de disc is opgenomen worden ingesteld als map 2. Bij de map binnen Map A (Map C en Map D), zal de map die eerder is opgenomen op de disc worden ingesteld als map 3. * De map- en bestandsvolgorde informatie die is opgenomen op de disc hangt af van de schrijfsoftware. Het kan voorkomen dat deze unit de bestanden zal afspelen in een andere volgorden dan de door u verwachte afspeelvolgorde. De mapmodus kan in-/uitgeschakeld worden met de FOLDER toets op de afstandsbediening. De bestanden, die weergegeven worden bij ingeschakelde mapmodus verschillen van de bestanden, die weergegeven worden bij uitgeschakelde mapmodus. Voorbeeld van uitgeschakelde mapmodus:Al de bestanden beginnende vanuit de geselecteerde map of bestand zullen worden afgespeeld. Indien bestand 3 binnen Map C is geselecteerd, zullen al de bestanden beginnende van bestand 3 worden afgespeeld. Voorbeeld van ingeschakelde mapmodus: Alle bestanden binnen de geselecteerde map zullen worden afgespeeld. In het geval dat Map D is geslecteerd, zullen bestand 4, 5 en 6 worden afgespeeld. Bestand 7 en 8 in Map E zullen niet worden afgespeeld. ROOT (FOLDER 1) FOLDER A (FOLDER 2) FOLDER C (FOLDER 3) FOLDER D (FOLDER 4) FILE 1 FILE 2 FILE 3 FILE 4 FILE 5 FILE 6 FOLDER E (FOLDER 5) FILE 7 FILE 8 FOLDER B (FOLDER 6) FILE 9 FILE 10 N-18 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc DK-A10H DK-A10H(BK) MP3/WMA-mapmodus (alleen voor MP3/WMA-bestanden) (vervolg) Procedure om een MP3/WMA disc af te spelen Om een CD-R/RW af te spelen. NEDERLANDS 4 1 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc Druk op de CD toets en plaats een MP3/WMA disc. Nadat de disc is geplaatst en de TOC gelezen zal de disc info worden weergegeven. MP3 indicator CD indicator WMA indicator TOTAL indicator Selecteer het gewenste bestand afgespeeld door te drukken op de (Map modus uit) dat moet of worden toets. Bestandsnaam 5 Druk op de / toets. Titel, Artiest & Album naam wordt weergegeven indien dit is opgenomen op de disc. [. . . ] Als er iets mis lijkt met dit product, dient u eerst de onderstaande punten te controleren voor u contact opneemt met uw erkende SHARP dealer of servicecentrum. DK-A10H DK-A10H(BK) CD speler Symptoom Afspelen start niet. Afspeelgeluid wordt slaat over, of wordt gestopt in het midden van een nummer. Heeft er zich condensatie gevormd binnen de unit? NEDERLANDS Algemeen Symptoom De juiste tijd is niet voor de klok ingesteld. Ipod deur niet volledig open/dicht Mogelijke oorzaak Staat de zomertijd schakelaar in de juiste positie? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DK-A10H/H(BK)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DK-A10H/H(BK) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag