Gebruiksaanwijzing SHARP CS-4194H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CS-4194H. Wij hopen dat dit SHARP CS-4194H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CS-4194H te teleladen.


SHARP CS-4194H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (338 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP CS-4194H (1299 ko)
   SHARP CS-4194H (1299 ko)
   SHARP CS-4194H annexe 1 (1299 ko)
   SHARP CS-4194H (1299 ko)
   SHARP CS-4194H (1299 ko)
   SHARP CS-4194H (1299 ko)
   SHARP CS-4194H annexe 1 (328 ko)
   SHARP CS-4194H OPERATION MANUAL (506 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CS-4194H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR DRUCKENDER TISCHRECHNER CALCULATRICE IMPRIMANTE LECTRONIQUE CALCULADORA IMPRESORA ELECTRNICA CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RKNARE ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK CALCULADORA ELETRNICA COM IMPRESSORA ELEKTRONISESTI TULOSTAVA LASKIN ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 115 DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 115 FRANAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 116 ESPAOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Der Rundungs-Wahlschalter sollte auf die Position "5/4" eingestellt sein, falls nicht anderweitig angegeben. Der Wahlschalter fr Endsumme und der Wahlschalter fr Konstante/Addition sollte auf die Position "" (AUS) eingestellt sein, falls nicht anderweitig angegeben. Der Wahlschalter fr Drucken/Postenzhler sollte auf die Position "P" eingestellt sein, falls nicht anderweitig angegeben. Wenn Sie bei der Eingabe von Zahlen einen Fehler machen, drcken Sie oder und geben Sie die richtige Zahl ein. Negative Zahlen werden mit einem roten Minuszeichen "" ausgedruckt. folgendermassen gedruckt: 12345678, 901, 234. 115 EXEMPLES DE CALCULS 1. Le slecteur d'arrondi, doit tre plac la position "5/4" sauf indication contraire. Le slecteur de mode de grand total et de constante/d'addition, doivent tre placs la position "" (position arrt) sauf indication contraire. Le slecteur de mode d'impression, et le slecteur de mode du compteur d'articles doivent tre placs la position "P" sauf indication contraire. En cas d'erreur l'introduction d'un nombre, ou et introduire le nombre appuyer sur correct. Les valeurs ngatives sont accompagnes du symbole "" imprim en rouge. Les grands nombres seront imprims de la faon suivante: 12345678, 901, 234. EJEMPLOS DE CLCULOS 1. El selector de redondeo debe estar en la posicin "5/4" salvo que se especifique lo contrario. El selector de modo de total global y selector del modo de constante/suma debe estar en la posicin "" (posicin de desconexin) salvo que se especifique lo contrario. El selector del modo de impresin/modo para contar artculos debe estar en la posicin "P" salvo que se especifique lo contrario. Si se hace un error al ingresar un nmero, apretar o e ingresar el nmero correcto. Los nmeros grandes se imprimirn, por ejemplo, as: 12345678, 901, 234. 116 ESEMPI DI CALCOLO 1. Se non viene specificato diversamente, il selettore di arrotondamento deve essere in posizione "5/4". Se non viene specificato diversamente, il selettore di modalit costante/addizione e il selettore di modalit d'impostazione totale generale/coefficiente devono essere in posizione "" (disattivati). Se non viene specificato diversamente, il selettore della modalit di conteggio stampe/ elementi deve essere in posizione "P". Se si commette un errore durante l'immissione o e immettere il di un numero, premere numero corretto. I valori negativi vengono stampati con il simbolo "" in rosso. [. . . ] Laske ilman veroa oleva summa luvusta 800$, johon on listty 5% vero. F643210 (1) 800 (2) (3) 800. 762. DISCOUNT RATE CALCULATION BERECHNUNGEN DER ABSCHLAGRATE CALCUL D'UNE REMISE CLCULO CON EL TIPO DE DESCUENTO CALCOLO ALIQUOTA DI SCONTO RKNING MED RABATTSATS KORTINGBEREKENINGEN CLCULO COM UMA TAXA DE DESCONTO ALENNUSPROSENTTILASKELMAT EXAMPLE: Set an 8% discount rate. Calcular la cantidad que se obtiene al hacer un descuento del 8% a $800. 762. BEISPIEL: EXEMPLE: EJEMPLO: 138 ESEMPIO: Impostare l'8% di aliquota di sconto. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CS-4194H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CS-4194H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag