Gebruiksaanwijzing SHARP CS-2640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CS-2640. Wij hopen dat dit SHARP CS-2640 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CS-2640 te teleladen.


SHARP CS-2640 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1359 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CS-2640

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het ingestelde belasting/kortingtarief en de wisselkoers worden ook gewist wanneer de geheugen-beveiligingsbatterij uit het apparaat wordt verwijderd. Als de calculator defect is, dient u deze naar een SHARP servicedealer, een officieel SHARP servicecentrum of een SHARP reparatiecentrum te brengen. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat en buig of draai het snoer ook niet te sterk. 149 SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte financiële verliezen of beschadigingen veroorzaakt door een verkeerd gebruik en/of defect van dit product en de bijbehorende randapparatuur, tenzij deze aansprakelijkheid wettelijk erkend is. [. . . ] Druk eerst op om het rekenregister te wissen en een eventuele foutconditie te herstellen en druk dan op . CORRECTIETOETS VOOR LAATSTE CIJFER INVOER-WISSEN TOETS: Voor het wissen van een ingevoerd getal voordat op de functietoets is gedrukt. Deze toets wordt tevens gebruikt om een overloopfout ongedaan te maken die is veroorzaakt door het invoeren van een getal. NIET-TOEVOEGEN / SUBTOTAAL TOETS: Niet toevoegen ­ Wanneer meteen nadat een getal is ingevoerd op deze toets wordt gedrukt, en de calculator staat in de afdrukstand, zal het getal aan de linkerzijde afgedrukt worden samen met het "#" symbool. Gebruik deze toets om getallen af te drukken die niet in de berekeningen moeten worden opgenomen, zoals een code of datum. subtotaal ­ Gebruik deze toets om de subtotalen van optellingen en / of aftrekkingen te berekenen. Als na het of indrukken van op deze toets wordt gedrukt, zal het subtotaal samen met het "" symbool worden afgedrukt Wanneer de toets in de nietafdrukstand wordt ingedrukt, zal het getal dat op het display wordt aangegeven samen met de letter "P" worden afgedrukt. TOTAALTOETS: Voor het afdrukken van het totaal van de optelling of aftrekking samen met het " " symbool. Deze toets werkt tevens als wistoets voor het rekenregister en herstelt een eventuele foutconditie. POSITIEF / NEGATIEF-OMSCHAKELTOETS: Voor het veranderen van het algebraïsche teken van een getal (d. mULTIFUNCTIETOETS: Voor het berekenen van procentuele verhogingen , procentuele veranderingen en automatische toeslag / korting op bedragen. INCLUSIEF-BELASTINGTOETS: Deze toets wordt gebruikt bij berekeningen met het belasting- / kortingtarief. Om het ingestelde tarief te controleren, drukt u eerst op om het rekenregister te wissen en een eventuele foutconditie te herstellen en dan op . Het belasting- / kortingtarief wordt afgedrukt met de aanduiding "TX". Met de zwarte kant van het lint naar boven gekeerd, plaatst u een van de spoeltjes op de spoelas aan de rechterkant. Trek een eventuele lus strak door een van de spoeltjes rond te draaien. Symbolen: M : Symbool voor eerste geheugen Verschijnt wanneer er een getal in het eerste geheugen is. : Symbool voor tweede geheugen Verschijnt wanneer er een getal in het tweede geheugen is. E : Foutsymbool Verschijnt wanneer er een overloopfout of andere fout optreedt. * Alhoewel alle beschikbare symbolen hier gelijktijdig worden afgebeeld, zullen deze nooit tegelijk op het scherm verschijnen. Schuif de papierrol vanaf de linkerkant op de papierrolhouder en zorg dat de papierrol in de juiste richting is geplaatst (het papier moet vanaf de onderkant worden aangevoerd). Steek de aanloopstrook van het papier in de opening meteen achter het printmechanisme. [. . . ] De afdrukken/postenteller-keuzeschakelaar dient op "P" te staan, tenzij anders vermeld. Maakt u een fout tijdens het invoeren van een of en voer het juiste getal, druk dan op getal in. Voer het betreffende getal OPNIEUW in door op een FUNCTIETOETS te drukken en ga door met de berekening. ­ Bij winstmarge wordt de winst uitgedrukt in een bepaald percentage van de verkoopprijs. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CS-2640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CS-2640 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag