Gebruiksaanwijzing SHARP CS-2635E/EC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CS-2635E/EC. Wij hopen dat dit SHARP CS-2635E/EC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CS-2635E/EC te teleladen.


SHARP CS-2635E/EC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (970 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP CS-2635E/EC annexe 1 (975 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CS-2635E/EC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Este equipamento obedece às exigências da directiva 89/336/CEE na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. Este aparato satisface las exigencias de la Directiva 89/336/CEE modificada por medio de la 93/68/CEE. Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjen 89/336/EEC så som kompletteras av 93/68/ EEC. Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivet 89/336/EEC i endringen 93/68/EEC. [. . . ] Tämä laite täyttää direktiivin 89/336/EEC vaatimukset, jota on muutettu direktiivillä 93/68/EEC. NEDERLANDS OPMERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aanschaf van de SHARP electronic calculator, model CS-2635E/EC. Neem de volgende punten in acht om een storingsvrij gebruik van uw SHARP calculator te verkrijgen: 1. Stel de calculator niet bloot aan extreme temperatuurswisselingen en houd hem uit de buurt van vochtige en stoffige plaatsen. Druk er niet hard op en probeer er nooit wijzigingen in aan te brengen. Als de calculator defect is, dient u deze naar een SHARP servicedealer, een officieel SHARP servicecentrum of een SHARP reparatiecentrum te brengen. De calculator heeft een uitklapbare steun zodat deze enigszins gekanteld op een bureau kan worden gezet voor een gemakkelijke bediening. (zie afbeelding) 25 STROOMVOORZIENING Reservevoeding-batterij Als het licht dat op de zonnecel valt onvoldoende is, zal automatisch de reservevoeding-batterij worden ingeschakeld om de calculator van stroom te voorzien. Automatische uitschakelfunctie: De calculator wordt automatisch uitgeschakeld wanneer ongeveer 7 minuten geen bediening is uitgevoerd, om onnodig verbruik van de batterij te voorkomen. Druk op de toets wanneer u niets op het display ziet. · Een ingevoerd getal wissen · · · · · WISSEN EN CORRIGEREN 12 + 35 12 + 34 12 Een rekenfunctie wijzigen Alles wissen (behalve het geheugen) Het 1ste geheugen wissen Het 2de geheugen wissen Een fout-conditie ongedaan maken 35 (12 35 123 × 123 ÷ 4 123 4 Druk op de toets. Druk op de of toets. 34 4) (Wanneer u op de toets drukt, wordt de inhoud van het geheugen gewist. ) 26 VERVANGEN VAN DE BATTERIJ De batterij moet vervangen worden wanneer: · Het display zwak of niet oplicht wanneer u op een donkere plaats bent. · Het display niet oplicht wanneer u op de toets drukt nadat de calculator automatisch is uitgeschakeld. · Antes de comenzar, apretar la tecla para borrar los contenidos del registro de la memoria. · Prima di iniziare, premere il tasto , per annullare il contenuto del registro della memoria. · Innan kalkylering påbörjas, tryck på två gånger för att radera bort tai i minnesregistret. · Voordat u begint, drukt u op de toets om de inhoud van het geheugenregister te wissen. 135 150 450 × × × $4. 00 7. 75 3. 45 = = = ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) · 2 135 150 450 4 7. 75 3. 45 540. 00 M 1'162. 50 M 1'552. 50 M 3'255. 00 M 34. 00 M 12. 00 M 20. 00 M 66. 00 M (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 30 + 4 = ?(1) 15 - 3 = ?(2) 02 × 10 = ?(3) ?(4) Add-on/discount calculation Kalkulierautomatik 650 Calcul de bénéfices/ escompte Cálculo de recargos/ descuentos Maggiorazione e sconto 650 Pålägg/rabatt Berekenen van toeslag/ korting · 2 · 4 15 3 2 10 30 + (650 × 25%) = · 2 · 650 25 162. 50 812. 50 - (650 × 25%) = · 2 · 650 25 162. 50 487. 50 34 (1) Percent mark-up based on cost Kalkulationsaufschlag auf den Einstandspreis Hausse en pourcentage basee sur le prix de revient Porcentaje del margen de ganancias basado en el costo Maggiorazione percentuale, basata sui costi Procent påslag baserat på kostnader Procentuele verhoging gebaseerd op de inkoopprijs Selling price: Verkaufspreis: Prix de vente: Precio de venta: Prezzo di vendita: Försäljningspreis: Verkoopprijs: Gross profit: Bruttogewinn: Bénéfice brut: Beneficio bruto: Guadagno lordo: Bruttovinst: Brutowinst: (2) Cost: $8, 160 Profit: 15% Einkaufspreis: $8. 160 Gewinn: 15% Prix de revient: $8. 160 Bénéfice: 15% Costo: $8. 160 Beneficio: 15% Costo: $8. 160 Guadagno: 15% Kostnader: $8. 160 Vinst: 15% Inkoopprijs: $8. 160 Winst: 15% (3) (4) 5/4 (5) 2 (6) (7) (8) · · 1­ 8160 = 15 100 8160 15 8'160. 9'600. 00 1­ 8160 ­ 8160 = 15 100 1'440. 00 35 (1) Percent mark-up based on selling price Prozentualer Aufschlag auf der Basis des Verkaufspreises Hausse en pourcentage basee sur le prix de vente Porcentaje del margen de ganancias basado en el precio de venta Maggiorazione percentuale, basata sui prezzo di vendita Procentpåslag baserat på försäljningspris Procentuele verhoging gebaseerd op de verkoopprijs Cost: Einkaufspreis: Prix de revient: Costo: Costo: Kostnader: Inkoopprijs: Gross profit: Bruttogewinn: Bénéfice brut: Beneficio bruto: Guadagno lordo: Bruttovinst: Brutowinst: (2) Selling price: $9, 780 Profit: 20% Verkaufspreis: $9. 780 Gewinn: 20% Prix de vente: $9. 780 Bénéfice: 20% Precio de venta: $9. 780 Beneficio: 20% Prezzo di vendita: $9. 780 Guadagno: 20% Försäljningspris: $9. 780 Vinst: 20% Verkoopprijs: $9. 780 Winst: 20% 9780 = 20 100 (3) (4) (5) 2 (6) (7) (8) · · 9780 20 9'780. 8'150. 00 1+ 9780 ­ 1+ 9780 = 20 100 1'630. 00 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Item count calculation Postenzählrechnung 85 - - - 1 Calcul de comptage 87 - - - 2 d'articles 92 - - - 3 Cálculo de cuenta de 75 - - - 4 entradas Calcoli con funzione +) 63 - - - 5 contaddendi (1) (2) = IC Posträkning (1) ÷ (2) =(3) Rekenen met de postenteller Overflow calculation Überlauf-Rechnung Depassement de capacite Cálculo por exceso de capacidad Calcolo con eccedenza Överflöd Overloop-berekening · 2 · 85 75 87 63 92 402. 00 (1) 5. (2) 80. 40 (3) 908770000000 ÷ 0. 0326 × 874 = · 27. 8763803680 E 27. 8763803680 24'363. 9564416 874 (24, 363. 9564416 × 1, 000, 000, 000, 000 = 24, 363, 956, 441, 600, 000) 00 00 00 F · 90877 0 . 0326 37 USING THE 2ND MEMORY EXAMPLE: (874 - 557) × (7 + 8) (1746 + 876) ÷ (12 + 23) VERWENDEN DES 2. SPEICHERS = BEISPIEL: (874 - 557) × (7 + 8) (1746 + 876) ÷ (12 + 23) = UTILISATION DE LA SECONDE MÉMOIRE EXEMPLE: (874 - 557) × (7 + 8) (1746 + 876) ÷ (12 + 23) USANDO LA SEGUNDA MEMORIA EJEMPLO: (874 - 557) × (7 + 8) (1746 + 876) ÷ (12 + 23) = = USO DELLA SECONDA MEMORIA ESEMPIO: (874 - 557) × (7 + 8) (1746 + 876) ÷ (12 + 23) ANVÄNDNING MED 2A MINNE = EXEMPEL: (874 - 557) × (7 + 8) (1746 + 876) ÷ (12 + 23) = GEBRUIK VAN HET 2DE GEHEUGEN VOORBEELD: (874 - 557) × (7 + 8) (1746 + 876) ÷ (12 + 23) = 38 * : To store a negative number, use the before the . Operation Opération Operación Bediening Bedienung Operazioni Operation Display Affichage Exhibición Display Anzeige Quadrante Angivning * : Zum Speichern einer negativen Zahl verwendet man vor . * : Pour stocker un nombre négatif, utiliser la touche avant la touche . [. . . ] Operation Opération Operación Bediening Bedienung Operazioni Operation Display Affichage Exhibición Display Anzeige Quadrante Angivning * : Zum Speichern einer negativen Zahl verwendet man vor . * : Pour stocker un nombre négatif, utiliser la touche avant la touche . * : Per immagazzionare un numero negativo, usare la davarti la . 12 1746 23 876 874 557 7 8 * 0. M I * : Para almacenar un número negativo, usar la antes de la . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CS-2635E/EC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CS-2635E/EC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag