Gebruiksaanwijzing SHARP CS-2130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CS-2130. Wij hopen dat dit SHARP CS-2130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CS-2130 te teleladen.


SHARP CS-2130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (140 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP CS-2130 (270 ko)
   SHARP CS-2130 annexe 1 (270 ko)
   SHARP CS-2130 (133 ko)
   SHARP CS-2130 (270 ko)
   SHARP CS-2130 (270 ko)
   SHARP CS-2130 ANNEXE 7 (133 ko)
   SHARP CS-2130 annexe 1 (133 ko)
   SHARP CS-2130 OPERATION MANUAL (133 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CS-2130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ce matériel répond aux exigences contenues dans la directive 89/336/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. [. . . ] Druk op de of toets. 34 4) (Wanneer u op de toets drukt, wordt de inhoud van het geheugen gewist. ) 26 VERVANGEN VAN DE BATTERIJ De batterij moet vervangen worden wanneer: · Het display zwak of niet oplicht wanneer u op een donkere plaats bent. · Het display niet oplicht wanneer u op de toets drukt nadat de calculator automatisch is uitgeschakeld. < Vervangingsprocedure > 1 2 3 4 5 NOTE: FOR NETHERLANDS ONLY 27 TECHNISCHE GEGEVENS Type: Gebruikscapaciteit: Voeding: Automatisch uitschakeling: Bedrijfstemperatuur: Afmetingen: Gewicht: Toebehoren: Zie blz. Electronic calculator 12 cijfers Ingebouwde zonnecel en 1 lithiumbatterij (3V . . . 7 minuten 0°C ~ 40°C 185(B) × 175(D) × 18(H) mm Ong. 290 gram (met batterij) Lithiumbatterij (geplaatst), Gebruiksaanwijzing 28 DISPLAY QUADRANTE ANZEIGE SIFFERSKÄRM AFFICHAGE DISPLAY M: -: E: I: EXHIBICION Símbol de primera memoria Símbolo menos Símbolo de error Símbolo de segunda memoria della 1a memoria di meno d'errore delle 2a memoria M: -: E: I: 1st memory symbol Minus symbol Error symbol 2nd memory symbol M : Simbolo Simbolo E : Simbolo I : Simbolo -: -: M : Symbol für 1. Speicher Symbole Symbole Symbole Symbole de 1ère mémoire de soustraction d'erreur de 2eme mémoire M: -: E: I: M: -: E: I: 1a minnets symbol Minussymbol Felsymbol 2a minnets symbol 1ste geheugensymbool Min-symbool Fout-symbool 2ste geheugensymbool M: -: E: I: 29 CALCULATION EXAMPLES RECHNUNGSBEISPIELE EXEMPLES DE CALCULS EJEMPLOS DE CALCULOS ESEMPI DI CALCOLO GRUNDLÄGGANDE RÄKNEEXEMPEL REKENVOORBEELDEN NOTE: s Depress the key prior to beginning any calculation. s If nothing appears on the display during calculation do not continue making entries. s Wenn während des Rechnens keine Anzeige erfolgt, weitere Eingabe unterbrechen. s Si rien n'apparaît sur l'affichage pendant le calcul, ne pas continuer à effectuer des entrées. s Si no aparece nada en la exhibición mientras se hace un cálculo no habrá que seguir haciendo registros. s Se durante dei calcoli il quadrante dovesse spegnersi, interrompere le impostazioni. [. . . ] 9'600. 00 1­ 8160 ­ 8160 = 15 100 1'440. 00 35 (1) Percent mark-up based on selling price Prozentualer Aufschlag auf der Basis des Verkaufspreises Hausse en pourcentage basee sur le prix de vente Porcentaje del margen de ganancias basado en el precio de venta Maggiorazione percentuale, basata sui prezzo di vendita Procentpåslag baserat på försäljningspris Procentuele verhoging gebaseerd op de verkoopprijs Cost: Einkaufspreis: Prix de revient: Costo: Costo: Kostnader: Inkoopprijs: Gross profit: Bruttogewinn: Bénéfice brut: Beneficio bruto: Guadagno lordo: Bruttovinst: Brutowinst: (2) Selling price: $9, 780 Profit: 20% Verkaufspreis: $9. 780 Gewinn: 20% Prix de vente: $9. 780 Bénéfice: 20% Precio de venta: $9. 780 Beneficio: 20% Prezzo di vendita: $9. 780 Guadagno: 20% Försäljningspris: $9. 780 Vinst: 20% Verkoopprijs: $9. 780 Winst: 20% 9780 = 20 100 (3) (4) (5) 2 (6) (7) (8) · · 9780 20 9'780. 8'150. 00 1+ 9780 ­ 1+ 9780 = 20 100 1'630. 00 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Item count calculation Postenzählrechnung 85 - - - 1 Calcul de comptage 87 - - - 2 d'articles 92 - - - 3 Cálculo de cuenta de 75 - - - 4 entradas Calcoli con funzione +) 63 - - - 5 contaddendi (1) (2) = IC Posträkning (1) ÷ (2) =(3) Rekenen met de postenteller Overflow calculation Überlauf-Rechnung Depassement de capacite Cálculo por exceso de capacidad Calcolo con eccedenza Överflöd Overloop-berekening · 2 · 85 75 87 63 92 402. 00 (1) 5. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CS-2130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CS-2130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag