Gebruiksaanwijzing SHARP CP-C250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CP-C250. Wij hopen dat dit SHARP CP-C250 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CP-C250 te teleladen.


SHARP CP-C250 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3607 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CP-C250

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alleen voor de digitale ontvanger Ook wanneer de spanningsschakelaar op "OFF" staat, wordt er nog stroom geleverd naar het apparaat. Trek daarom de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken. Installeer het apparaat zodanig dat de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kan worden verwijderd. De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen. [. . . ] IRW Om te starten vanaf een specifiek tijdstip§ (Time Search) Om het resterende tijd/verstreken tijd display te veranderen [MPEG4] [DivX] Om het pixelnummer te tonen Video [DivX] fps (frames per seconde) wordt eveneens weergegeven. 14, Geluidssporen veranderen) Audio [WMA] [MP3] Om het huidige schijftype weer te geven Still Picture Om te schakelen tussen stilstaande beelden Thumbnail Om miniatuurbeelden te tonen Kiezen Naar het volgende menu 15, Ondertitels wijzigen) [RAM] [DVD-RW[<VR>] Om een merkteken, opgenomen op DVDMarker (VR) videorecorders, uit het geheugen op te roepen Om een merkteken op te roepen: druk op [3, 4] Druk op [ENTER] (opgenomen met meerdere beeldhoeken) Angle Om de beeldhoek te kiezen Om beelden te roteren Rotate Terug naar het vorige menu [DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden) [RAM] [DVD-RW[<VR>] [DVD-V] Om de weergavesnelheid te veranderen ­ van "k0. 15, Herhaalde weergave) Behalve [JPEG] [RAM] [DVD-RW[<VR>] (Gedeelte stilstaande beelden) [MPEG4] [DivX] Om een specifiek gedeelte te herhalen Druk op [ENTER] bij de start- en eindpunten. Behalve [RAM] [DVD-RW[<VR>] Om maximaal 5 posities voor opnieuw weergeven te markeren Druk op [ENTER] (Het apparaat is nu gereed voor het vastleggen van merktekens. ) Een positie markeren: Druk op [ENTER] (bij het gewenste punt) Om een andere positie te markeren: Druk op [2, 1] om "¢" te selecteren Druk op [ENTER] Een merkteken uit het geheugen oproepen: Druk op [2, 1] Druk op [ENTER] Een merkteken wissen: Druk op [2, 1] Druk op [CANCEL] Deze functie werkt niet tijdens geprogrammeerde en willekeurige weergave. 14, Kort vooraf bekijken van titels die u wilt weergeven (ADVANCED DISC REVIEW)] Selecteer alleen "Yes" als u een verbinding maakt met een televisietoestel dat compatibel is met progressieve signaaluitvoer. Als u "625p" of "525p" hebt gekozen ( hierboven), selecteer dan de conversiemethode voor de videouitvoer die geschikt is voor het type materiaal. Wanneer u PAL-schijven, MPEG4 of DivX videoinhoud weergeeft Auto: Vindt inhoud van film van 25 beelden per seconde en converteert deze op de juiste manier. Video: Kies wanneer Auto wordt gebruikt en de video-inhoud vervormd is. Bij weergave van NTSC-schijven Auto1 (normaal): Vindt inhoud van film van 24 beelden per seconde en converteert deze op de juiste manier. Auto2: Compatibel met inhoud van 30 beelden per seconde naast inhoud van 24 beelden per seconde. Als een DVD-video die het restrictieniveau te boven gaat, in het apparaat wordt gelegd, zal er een mededelingenscherm worden getoond. Indien de taal die voor "Audio" is gekozen niet beschikbaar is, §2 verschijnen de ondertitels in die taal (indien beschikbaar op de schijf). 4:3 Pan&Scan: Televisie met conventionele beeldverhouding (4:3) De zijkanten van het breedschermbeeld worden afgesneden zodat het beeld het scherm vult (tenzij dit door de schijf wordt verboden). Wanneer een Plasma-display is aangesloten, dient u af te stellen indien de audio niet gesynchroniseerd is met de video. Kies het formaat van de videosignalen voor uitvoer vanaf de SCART (AV)- en Component-aansluiting. Automatic Field: Het beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is minder goed. Kies PAL 60- of NTSC-signaaluitvoer voor het weergeven van NTSCschijven ( blz. Wijzig het videosignaalformaat dat moet worden uitgevoerd voor JPEG, MPEG4 en DivX-video als de beelduitvoer tijdens de weergave niet goed is. Off On: Stelt de helderheid in, zelfs als het volumeniveau laag is, door het bereik van het laagste geluidsniveau en het hoogste geluidsniveau te comprimeren. Dim Bright Auto: Het display is gedimd, maar wordt helder nadat u enkele bewerkingen hebt uitgevoerd. U hebt deze registratiecode nodig wanneer u DivX Video-on-Demand (VOD) inhoud aanschaft en weergeeft. [. . . ] ­ Dit apparaat kan NTSC-signalen converteren naar PAL 60 voor weergave op een PAL-tv ("NTSC Disc Output" op het tabblad "Video"). Stel "Subtitle Position" onder Display Menu in op "0". Gebruik een andere vooringestelde aspectverhouding of stel handmatig af. De zoomfunctie werkt soms niet goed, vooral in donkere scènes, en zal soms helemaal niet werken met bepaalde soorten discs. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CP-C250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CP-C250 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag