Gebruiksaanwijzing SHARP CMS-R160CDG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CMS-R160CDG. Wij hopen dat dit SHARP CMS-R160CDG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CMS-R160CDG te teleladen.


SHARP CMS-R160CDG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4247 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CMS-R160CDG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 15 Controleren van de projector via een LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Controleren van de projector d. m. v. 17 Bevestigen van de status van de projector (Status) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Bedienen van de projector (Control). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Instellen en bijstellen van de projector (Settings & Adjustments). . . . . . . . . . . . . [. . . ] Aansluiten van de projector op een computer Tot stand brengen van een rechtstreekse aansluiting van de projector naar een computer. Door gebruik te maken van een in de handel verkrijgbare LAN kabel (UTP-kabel, Categorie 5, kruiskabel) kunt u de projector via de computer configureren. 1 Verbreek de aansluiting van de computer's LAN kabel van het bestaande netwerk. Een LAN kable die aangesloten is op het netwerk 2 Sluit een in de handel verkrijgbare LAN kabel (UTP- kabel, Categorie 5, kruiskabel) aan op de LANaansluiting van de projector en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de LAN-aansluiting van de computer. LAN kable (kruiskabel, los verkrijgbaar) 3 Steek het netsnoer in de netingang van de projector. 4 Schakel de computer in. ON (aan) Info Controleer dat de LINK LED indicator aan de achterkant van de projector brandt. Als de LINK LED indicator niet brandt, controleer dan het volgende: · Dat de LAN kabel op de juiste wijze is aangesloten. · Dat de spanningschakelaars van zowel de projector en de computer ingeschakeld zijn. Hiermee is het maken van de aansluiting afgerond. Instellen van een IP adres voor de computer". -12 Instellen van de netwerkomgeving van de projector 2. Instellen van een IP adres voor de computer Hieronder wordt beschreven hoe de instellingen gemaakt worden bij Windows Vista®. 1 2 Log in op het netwerk met het beheerderwachtwoord voor de computer. Klik op de "start" knop, en klik op "Control Panel" (Configuratiescherm). 2 1 3 Klik "View network status and tasks" (Netwerk status en taken bekijken) in "Network and Internet" (Netwerk en Internet) en klik "View status" (Status bekijken) in het nieuwe venster. · Deze gebruiksaanwijzing gebruikt voorbeelden om uitleg te geven over de bediening van Category View (categorie weergave). Als u Classic View (klassieke weergave) gebruikt, dubbelklik dan op "Network and Sharing Center" (Netwerk en Delen Centrum). 1 XXXXXXXXX 2 4 Klik "Properties" (Eigenschappen). · Wanneer het gebruikersaccount beheervenster weergegeven wordt, klik "Continue" (Doorgaan). 1 -13 Instellen van de netwerkomgeving van de projector 5 Klik op "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Internet-protocol Versie 4 (TCP/IPv4)), en klik op de "Properties" (Eigenschappen) knop. 1 2 6 Controleer of verander een IP adres voor de instellingen van de computer. 1 Bevestig en noteer het huidige "IP address" (IP adres), "Subnet mask" en "Default gateway" (Standaard gateway). Zorg dat u het huidige IP adres, subnetmasker en standaard toegangspoort noteert: u zal deze later opnieuw moeten instellen. 2 Maak de volgende tijdelijke instellingen: IP address: 192. 168. 150. 3 Subnet mask: 255. 255. 255. 0 Default gateway: (Voer geen waarder in. ) Opmerking De standaard fabrieksinstellingen voor de projector zijn als volgt: DHCP Client: OFF IP address: 192. 168. 150. 2 Subnet mask: 255. 255. 255. 0 Default gateway: 0. 0. 0. 0 7 Klik na het maken van de instelling op de "OK" knop en start de computer daarna opnieuw. Ga na het controleren of uitvoeren van de instelling door naar "3. Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector". -14 Instellen van de netwerkomgeving van de projector 3. Voer "http://" gevolgd door het IP adres van de projector in dat u instelde met de procedure op bladzijde 16 gevolgd door " / " in "Address" (Adres) en druk daarna op de "Enter" knop. · Wanneer op de projector "DHCP Client" op "Uit" is ingesteld, dan is het IP-adres 192. 168. 150. 2. Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector" (bladzijden 15-16) voer dan "http://192. 168. 150. 2/" in. 3 Er verschijnt een scherm voor het bedienen van de projector dat klaar staat voor het uitvoeren van verschillende statuscondities, bedieningen en instellingen. -17 Controleren van de projector via een LAN Bevestigen van de status van de projector (Status) Bedienen van de projector (Control) 2 30 1 Op dit scherm kunt u de bediening van de projector uitvoeren. U kunt de volgende items bedienen: Op dit scherm kunt u de status van de projector bevestigen. U kunt de volgende items bevestigen: · MAC Address (MAC Adres) · Power (Spanning) · Condition (Conditie) · Lamp Timer (Lamptimer) · Lamp Life (Levensduur van de lamp) · Input (Invoersignaal) · Signal Info (Signaalinformatie) · Serial Number (Serienummer) Opmerking · Als u op de "Refresh" (verversen) knop drukt voordat het scherm in zijn geheel weergegeven wordt zal een foutlezing ("Server Busy Error" (Server druk fout)) worden weergegeven. · Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor details aangaande de storingsitems. · Power (Spanning) · Input Select (Selectie van het invoersignaal) · Audio Input (Audio-ingang) · Volume · AV Mute (AV demping) Opmerking · Als u op de "Refresh" (verversen) knop drukt voordat het scherm in zijn geheel weergegeven wordt zal een foutlezing ("Server Busy Error" (Server druk fout)) worden weergegeven. · U kunt deze bladzijde niet bedienen terwijl de projector aan het opwarmen is. · Terwijl de projector in standby is, kun u alleen "Power ON" (spanning aan) bedienen. · Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor details aangaande de storingsitems. -18 Controleren van de projector via een LAN Instellen en bijstellen van de projector (Settings & Adjustments) Voorbeeld: "Picture" (beeld) schermbeeld voor COMPUTER1 Instellen van de beveiliging (Network ­ Security) Op deze schermen kunt in instllingen en bijstellingen uitvoeren bij de projector. U kunt instellingen of bijstellingen uitvoeren bij de volgende items: · · · · · · · · · · · · · · · · · · Picture Mode (Beeldmodus) · CLR Temp (Kleurtmp) BrilliantColorTM · DNR Eco + Quiet (Eco + stille) · Resolution Setting (Instelling van de resolutie) · Signal Type (Signaaltype) · Dynamic Range (Dynamisch bereik) · Video System (Videosysteem) · Video Setup (Video-ops. ) Resize (Grootte Aanpassen) · Overscan OSD Display (OSD Display) Background (Achtergrond) · Memory Load · (Geheugen laden) Projection Mode · (Projectiefunctie) Wall Color (Wandkleur) · OSD Language (OSD taal) Auto Sync (Automat. sync. ) Auto Power Off (Auto Power Off) Auto Restart (Automatisch herstarten) Internal Speaker (Interne luidspreker) Audio Out (Audio uitgang) RS-232C Speed (RS-232C Snelheid) Fan Mode (Ventilatormodus) COMPUTER2 Select (COMPUTER2 Selecteren) DLP® LinkTM DLP® LinkTM Invert (DLP® LinkTM Omkeren) Rotate Indicator (Roteer Indicator) All Reset (Alles terugstellen) Op dit scherm kunt u instellingen uitvoeren die betrekking hebben op de veiligheid. Items Omschrijving User Name Instellen van de gebruikersnaam ter (Gebruikersnaam) beveiliging. Accept IP Address Het is mogelijk tot maximaal drie IP (Accepteren van adressen in te stellen die aansluiting op het IP adres) de projector mogelijk maken. [. . . ] · IP Address (IP adres) Controleer dat het IP adres voor de projector niet reeds op het netwerk voorkomt. · Subnet Mask Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: · Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. · Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CMS-R160CDG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CMS-R160CDG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag