Gebruiksaanwijzing SHARP CD-C260H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CD-C260H. Wij hopen dat dit SHARP CD-C260H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CD-C260H te teleladen.


SHARP CD-C260H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4144 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CD-C260H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing tonen het model SC-AK350, tenzij anders vermeld. Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde uitzien als geillustreerd. Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet blootgesteld staat aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of sterke trillingen. Dit om beschadiging van de behuizing en de inwendige onderdelen te voorkomen, en een lange levensduur van het apparaat te waarborgen. [. . . ] Het controleren van de nummer informatie Voor nummers die uit twee cijfers bestaan, dient u een keer op [h10] te drukken en vervolgens de twee cijfers in te voeren. Voor nummers die uit drie cijfers bestaan, dient u twee keer op [h10] te drukken en vervolgens de drie cijfers in te voeren. Naar annuleer programmamodus programma opnieuw afspelen aan programma toevoegen Handeling Druk in de stopmodus op [PROGRAM]. Programmainhoud controleren Zorg er voor dat "PGM" wordt weergegeven en druk aansluitend op [4, / REW] of [¢, / FF]. Tijdens het afspelen van tracknummer 25 of een hoger nummer, wordt de resterende afspeeltijd aangegeven als "­ ­:­ ­". Wanneer een titel langer is dan 9 lettertekens, zal hij over de display schuiven. "NO TAG" wordt op de display weergegeven indien er geen titels met identificatielabels zijn ingevoerd. Maximaal aantal tekens die de display kan weergeven: ongeveer 32 · Titels met tekstdata die door het apparaat niet worden ondersteund, kunnen niet worden weergegeven. ID3 is een identificatie-aanhangsel dat in MP3-tracks is vastgelegd om informatie over de track te geven. Titels die met 2-byte code zijn ingevoerd kunnen op dit apparaat niet juist worden weergegeven. Druk op [DISC] en druk daarna op [1] ~ [5] om de gewenste disc te kiezen. Handeling Voer de stappen 2 tot 4 uit in "Geprogrammeerde afspeelmodus" (\ blz. Voer de stappen 3 tot 6 uit in "Geprogrammeerde afspeelmodus" (\ blz. Door middel van alleen de afstandsbediening neem alleen specifieke discs/ tracks op 1) Druk op [DISC] en druk daarna op [1] ~ [5] om de gewenste disc te kiezen. Wis een opgenomen geluid Veranderingen in volume en geluid afstellingen beinvloeden het opnemen niet. De afbeelding geeft aan hoe het nokje verwijderd moet worden, om te voorkomen dat er nog opgenomen kan worden op het cassettebandje. Wilt u echter weer kunnen opnemen op dit bandje, moet u de opening bedekken zoals aangegeven in de afbeelding. Om weer te kunnen opnemen Normale cassette " " verschijnt wanneer een FM-stereoprogramma wordt ontvangen. Automatische afstemming Druk op [4, / REW] of [¢, / FF] en houdt deze ingedrukt tot de frequentie snel begint te veranderen. De automatische afstemming begint dan en stopt zodra een zender is gevonden. Stem af op de frequentie waar u met het voorprogrammeren wilt beginnen. Druk op [PROGRAM] en houd deze ingedrukt om het voorprogrammeerproces te starten. [. . . ] Er bevindt zich een ander netsnoer of een TL-lamp in de buurt van de aansluitkabels. Houd andere apparaten en snoeren uit de buurt van de kabels van het apparaat. U hebt het netsnoer voor de eerste keer op een stopcontact aangesloten of er is onlangs een stroomonderbreking opgetreden. Schakel het tv-toestel uit of zet het toestel verder weg van dit apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CD-C260H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CD-C260H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag