Gebruiksaanwijzing SHARP CD-C250H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CD-C250H. Wij hopen dat dit SHARP CD-C250H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CD-C250H te teleladen.


SHARP CD-C250H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4187 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP CDC250H OPERATION MANUAL (732 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CD-C250H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen. NL Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. [. . . ] Maximaal aantal lettertekens die het display kan weergeven: Album-/tracktitel: 31 ID3 album-/titel-/artiestennaam: 30 (ID3 is een identificatie-aanhangsel dat in MP3-tracks is vastgelegd om informatie over de track te geven. Titels met tekstdata die door het apparaat niet worden ondersteund, kunnen niet worden weergegeven. Titels die met 2-byte code zijn ingevoerd kunnen op dit apparaat niet juist worden weergegeven. Druk de toets nogmaals in terwijl "CLEAR ALL" knippert, om alle tracks uit het programma te wissen. Druk op [DISC] en druk daarna op [1]­ [5] om de gewenste disc te kiezen. Om een tracknummer van 2 cijfers te kiezen, druk eenmaal op [X10] en druk vervolgens op de twee cijfers. MP3 Het programma wordt uit het geheugen gewist wanneer u een disc verwisselt of de disc-lade opent. MP3 U kunt niet meer dan één disc voor MP3 programmeren. Om de herhaalfunctie uit te schakelen Druk op [REPEAT] zodat " " verdwijnt. Druk op [DISC] en druk daarna op [1]­[5] om de gewenste disc te kiezen. Opmerking U kunt de herhaalfunctie gebruiken samen met de functie voor geprogrammeerd afspelen (A zie links) en ook samen met de afspeelfuncties (A blz. "TUNED" gaat aan wanneer een zender nauwkeurig is afgestemd. "ST" gaat aan wanneer een FM stereo-uitzending wordt ontvangen. 2 Druk op [PROGRAM] en druk vervolgens op [g, REW/3] 3 of [f, 4 /FF] om een kanaal te kiezen. Wanneer u een zender vastlegt in een reeds bezet geheugenkanaal, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist. Om een kanaalnummer van 2 cijfers in te voeren, druk op [X10] en druk vervolgens op de twee cijfers. Houd [PLAY MODE] ingedrukt totdat "MONO" op het display verschijnt. Mono-geluidsweergave wordt gekozen en de ruis vermindert wanneer de ontvangst niet goed is. Houd [PLAY MODE] nogmaals ingedrukt om de monofunctie uit te schakelen. "MONO" wordt ook uitgeschakeld wanneer u een andere frequentie kiest. Alleen met de afstandsbediening Dit apparaat kan de tekstgegevens weergeven die worden uitgezonden door het Radio Data Systeem (RDS) dat in sommige gebieden beschikbaar is. Opmerking Maak de buitenantenne los wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. [. . . ] Mogelijke oorzaken zijn kortsluiting van de positieve en negatieve luidsprekerdraden, overbelasting van de luidsprekers door een te hoog volume of ingangsvermogen, en gebruik van het apparaat in een warme omgeving. Er bevindt zich een ander netsnoer of een TL-lamp dicht bij de aansluitsnoeren. Houd andere apparatuur en snoeren uit de buurt van de snoeren van dit apparaat. U hebt het netsnoer voor de eerste keer op een stopcontact aangesloten of er is onlangs een stroomonderbreking opgetreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CD-C250H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CD-C250H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag