Gebruiksaanwijzing SHARP CD-RW5000H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CD-RW5000H. Wij hopen dat dit SHARP CD-RW5000H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CD-RW5000H te teleladen.


SHARP CD-RW5000H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5806 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP CD-RW5000H (1908 ko)
   SHARP CD-RW5000H OPERATION MANUAL (1908 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CD-RW5000H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 23, 24 Afstandsbediening 1 "AA" formaat batterij (UM/SUM-3, R6, HP-7 of gelijkwaardig) 2 !Geavanceerde mogelijkheden Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) . 44 Opmerking: Alleen de bovenvermelde accessoires worden meegeleverd. N-1 03/12/3 CD-RW5000H(H)N1. fm TINSZA007AWZZ Voorzorgen !Algemeen " Controleer dat het toestel in een goed geventileerde ruimte is geplaatst en dat er tenminste 10 cm vrije ruimte is bij de zijpanelen, en het boven- en achterpaneel van het toestel. [. . . ] " De map (of titel) wordt aan het programma toegevoegd wanneer u op de MEMORY toets drukt indien "MEMORY" niet knippert. " Druk tijdens de stopfunctie op de CLEAR/DIMMER toets om alle programma's te wissen. Verlaten van de MP3-navigatiefunctie: Druk tijdens de stopfunctie op de CD toets. Opmerkingen: " De geprogrammeerde gegevens worden gewist wanneer u een disc uitwerpt, een andere disc afspeelt, van functie verandert of de standbyfunctie met de ON/STAND-BY toets activeert. " Tijdens geprogrammeerde weergave werkt de CD DIRECT PLAY toets op het hoofdtoestel niet. " Indien u tijdens de stopfunctie op de RANDOM toets drukt, wordt de MP3-navigatiefunctie geannuleerd. Indien fragmenten met fragmentnummers zijn geprogrammeerd (zie "Geprogrammeerde weergave" op bladzijde 18): Met MP3-navigatie worden uitsluitend mappen (of titels) afgespeeld die met namen zijn geprogrammeerd. De geprogrammeerde namen van mappen (titels) worden gewist wanneer u de functie verlaat. Geprogrammeerde fragmentnummers blijven behouden wanneer u de MP3-navigatiefunctie verlaat en u kunt de fragmenten per nummer afspelen. (Geprogrammeerde fragmentnummers worden gewist wanneer u de disc verwijdert. ) 5 6 Herhaal stap 4 voor andere mappen (of titels). Druk op de toets om de weergave te starten. De geprogrammeerde weergave start altijd met het laagste nummer van een map (of titel). " De geprogrammeerde gegevens worden niet gewist. Weergave van een CD of MP3-disc Voer stappen 1 - 3 van "Opzoeken van bestand (per map of titel 1/2/3)" op bladzijde 20 uit. Knippert indien de map (of titel) is geprogrammeerd 6 N-22 03/12/3 CD-RW5000H(H)N3. fm TINSZA007AWZZ CD-RW5000H Luisteren naar de radio 3 Stem af op de gewenste zender met de TUNING ( toets. 2 Druk nog een keer op de PRESET ( of ) toets wanneer u de gewenste zender gevonden heeft. 3 Druk binnen 30 seconden op de PRESET ( of ) toets om het voorkeurzendernummer te selecteren. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1. Druk binnen 30 seconden op de MEMORY/SET (MEMORY) toets om deze zender in het geheugen op te slaan. 4 Als de "MEMORY" indicator en de aanduiding van het voorkeurzendernummer doven alvorens de zender in het geheugen is ingevoerd, dient de procedure te worden herhaald vanaf stap 2. 5 Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. !Wissen van het gehele ingestelde geheugen 1 2 Druk op de ON/STAND-BY toets om de standbyfunctie te activeren. Houd de en de X-BASS/DEMO toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de CLOCK/TIMER toets totdat "TUNER CL" verschijnt. Radio Opmerking: De backup functie kan de opgeslagen zenders een paar uur in het geheugen houden in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker uit het stopcontact raakt. 6 N-24 03/12/3 CD-RW5000H(H)N3. fm TINSZA007AWZZ CD-RW5000H Luisteren naar een cassette Alvorens weergave: " Voor een optimaal geluid moet u normaal of lownoise cassettes voor weergave gebruiken. (Metaal of CrO worden afgeraden. ) " Gebruik geen C-120 cassettes of banden van slechte kwaliteit, daar deze storingen kunnen veroorzaken. " Draai de band met bijvoorbeeld een pen strak alvorens een cassette in de cassettehouder te plaatsen. NEDERLANDS !Cassetteweergave 1 2 3 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen. Open de cassettehouder door op het met " PUSH EJECT" gemarkeerde gedeelte te drukken. Plaats een cassette in de cassettehouder met kant A naar u toe gericht. 4 Cassette weergave 5 Druk op de toets om een kant of beide kanten te kiezen. [. . . ] (U kunt met behoorlijke geluidsniet opnemen op een metaal of kwaliteit worden opgenoCrO band. ) men. Is de band uitgerekt? " Condensatie Door plotselinge temperatuurverschillen en opslag of gebruik in een zeer vochtige ruimte wordt condens in het toestel (op de CD-aftastlens, cassettekoppen, enz. ) of op de zender van de afstandsbediening gevormd. U moet in geval van condensvorming de stroom ingeschakeld laten zonder een CD (of cassette) geplaatst en wachten totdat normale weergave weer mogelijk is (ongeveer 1 uur). Veeg condens met een zachte doek van de zender van de afstandsbediening alvorens deze voor bediening te gebruiken. Referenties ! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CD-RW5000H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CD-RW5000H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag