Gebruiksaanwijzing SHARP CD-DVD500H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CD-DVD500H. Wij hopen dat dit SHARP CD-DVD500H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CD-DVD500H te teleladen.


SHARP CD-DVD500H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4392 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP CD-DVD500H (4139 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CD-DVD500H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Le illustrazioni stampate in questo manuale di istruzioni sono per il modello XL-MP444H. De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op het XL-MP444H model. As ilustraes impressas neste manual de operaes so para o modelo XL-MP444H. The illustrations printed in this operation manual are for the model XL-MP444H. NEDERLANDS Raadpleeg de bladzijden i t/m vi en N-1 t/m N-40. [. . . ] De CD-speler stopt automatisch nadat het laatste fragment van de vijfde disc is afgespeeld. Indien er geen disc in een van de discladen (1 - 5) is, wordt de lege lade overgeslagen en naar de volgende lade met een disc versprongen. N-15 04/5/26 XL-MP333H_MP444H_N. fm TINSZA022SJZZ XL-MP333H XL-MP444H !Diverse discfuncties Functie Hoofdtoestel Afstandsbedienin g Bediening NEDERLANDS 1 2 Weergave Druk tijdens de stopfunctie. Weergave van een CD of MP3-disc Opmerkingen: " Een hoger/lager fragment en snel voorwaarts/achterwaarts is uitsluitend mogelijk binnen een disc. " Wanneer bij het snel vooruit spoelen het einde van het laatste fragment wordt bereikt, zal de aanduiding " END" op het display verschijnen en zal de CD worden gepauzeerd. Wanneer bij het snel terug spoelen het begin van het eerste fragment wordt bereikt, zal het toestel beginnen met weergeven. ( : Laatste fragmentnummer) Let op: " Plaats beslist niet twee discs in n disclade. " Indien de stroom wordt onderbroken terwijl een dischouder is geopend, moet u wachten totdat er weer stroom wordt geleverd. " Het toestel functioneert niet wanneer de dischouder geforceerd wordt gestopt. Druk in dat geval op de ON/STAND-BY toets om de standbyfunctie te activeren en schakel vervolgens de stroom weer in. " Indien een radio of TV de weergave van de CD stoort, dient u het toestel verder van de TV of radio te plaatsen. " Als een disc beschadigd, vuil of ondersteboven geladen is, zal deze worden overgeslagen of niet worden afgespeeld. Stoppen Druk tijdens weergave. 3 4 5 6 7 8 Pauzeren Druk tijdens weergave. In plaats daarvan zal het begin van het huidige fragment worden opgezocht. Bij willekeurige weergave zal de CD-speler automatisch fragmenten selecteren en weergeven. (U kunt niet zelf de volgorde van de fragmenten bepalen. ) N-19 04/5/26 XL-MP333H_MP444H_N. fm TINSZA022SJZZ XL-MP333H XL-MP444H " Geprogrammeerde weergave U kunt maximaal 32 fragmenten voor weergave in de gewenste volgorde kiezen. NEDERLANDS 1 2 1 Druk tijdens de stopfunctie op een van de om de gewenste disc te kiezen. 1- 5 toetsen Wissen van de geprogrammeerde fragmenten: Druk terwijl de "MEMORY" indicator is opgelicht op de CLEAR toets. Met elke druk op de toets zal het laatste fragment van het programma worden gewist. Weergave van een CD of MP3-disc 3 4 5 6 7 8 Gekozen disc-nummer 2 Druk op de directe zoektoetsen van de afstandsbediening om het gewenste fragment te kiezen. U kunt tevens een fragment kiezen met de of toets. Toevoegen van fragmenten aan het programma: Indien er reeds een programma is vastgelegd, zal de "MEMORY" indicator worden getoond. Voer in dat geval stappen 1 - 3 uit om fragmenten aan het programma toe te voegen. De nieuw geprogrammeerde fragmenten worden na het laatst geprogrammeerde fragment van het oorspronkelijke programma vastgelegd. De geprogrammeerde volgorde wordt automatisch geannuleerd wanneer u het discvak opent. De geprogrammeerde fragmenten worden niet gewist, ook niet wanneer u op de ON/STAND-BY toets drukt om de standbyfunctie te activeren of van cd naar een andere bron schakelt. Willekeurige weergave is niet mogelijk tijdens geprogrammeerde bediening. Ingesteld fragmentnummer 3 Druk op de MEMORY/SET toets om het fragmentnummer op te slaan. 4 5 Herhaal de stappen 1 - 3 voor verdere fragmenten. Druk op de / toets om de weergave te starten. N-20 04/5/26 XL-MP333H_MP444H_N. fm TINSZA022SJZZ XL-MP333H XL-MP444H Luisteren naar de radio " Afstemmen NEDERLANDS 1 2 3 Druk op de ON/STAND-BY toets om de stroom in te schakelen. [. . . ] Mogelijke oorzaak " Is het volume juist met de muzieksoftware ingesteld?" Is "USB Audio Device" als basisinstelling in de audio-eigenschappen gekozen?" Indien het toestel door de PC is herkend, moet u de USB-kabel even ontkoppelen en de PC opnieuw opstarten. U kunt het toestel ook even standby schakelen en dan weer inschakelen. Referenties " Geluid slaat over of PCscherm bevriest. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CD-DVD500H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CD-DVD500H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag