Gebruiksaanwijzing SHARP CD-DP900H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP CD-DP900H. Wij hopen dat dit SHARP CD-DP900H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP CD-DP900H te teleladen.


SHARP CD-DP900H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3240 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP CD-DP900H (1690 ko)
   SHARP CD-DP900H (1690 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP CD-DP900H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 24 - 27 Bediening timer en inslaaptimer (uitsluitend Afstandsbediening) . 8 - 9 Audio-aansluitingen op TV-toestellen, DVD-spelers, videorecorders, enz. 34 Basisbediening Luisteren naar de geluidsweergave van DVD-spelers, videorecorders, enz. 17 - 21 N-1 Accessoires Controleert u alstublieft of de volgende accessoires inderdaad aanwezig zijn. [. . . ] Afhankelijk van de signaaltypen is DVS-weergave mogelijk niet beschikbaar (de indicator Dolby Virtual Speaker knippert). Schakel in dit geval de stand DVS uit ("OFF"). CD-DP900H NEDERLANDS De Audistry-geluidsmodus Geniet van een variëteit aan geluiden van één modus of van een combinatie van de 4 modi. Selecteer de stand van uw keuze door op de bijbehorende toets te drukken. SOUND SPACE (Expansie van de geluidstrap) De 4 luidsprekers creëren ruime stereogeluiden. NATURAL BASS (Expansie van de lage tonen) De laagfrequente eigenschappen van het systeem zorgen voor optimale laagtonen. INTELLIGENT VOLUME (Piekbegrenzer en expander) Er worden juiste geluidsvolumes verwezenlijkt, aangenaam voor de luisteraar; het geluidsvolume wordt bij luide tonen verlaagd en bij zachte tonen verhoogd. MONO TO STEREO (Omzetting Mono Stereo) (De indicator voor MONO TO STEREO brandt. ) U kunt genieten van monogeluid met stereo-effect. (De indicator voor INTELLIGENT VOLUME brandt. ) (De indicator voor NATURAL BASS brandt. ) (De indicator voor SOUND SPACE brandt. ) Opmerkingen: Wanneer elke Audistry-modus op "ON" wordt gezet, wordt de vooringestelde geluidsmodus geannuleerd. Wanneer de modus SOUND SPACE of MONO TO STEREO op "ON" wordt gezet, wordt ook de DVS-instelling geannuleerd. (Deze wordt niet geannuleerd, ook niet wanneer de modus NATURAL BASS of INTELLIGENT VOLUME modus op "ON" wordt gezet. ) De stand SOUND SPACE of MONO TO STEREO wordt, afhankelijk van het ingangssignaal, eventueel niet geactiveerd. Als de indicator voor SOUND SPACE of voor MONO TO STEREO knippert, kunt u van deze mogelijkheden geen gebruik maken. N-20 Basisbediening CD-DP900H Van surroundgeluid genieten (geluidsmodus) (vervolg) Dit product omvat decoders die geschikt zijn voor het Dolby Digital-systeem en het DTS-systeem. Deze FM-zenders sturen met hun regulaire programma's extra signalen mee. Deze signalen bevatten gegevens zoals de naam van de zender en informatie over het soort programma, zoals sport, muziek enz. Wanneer u heeft afgestemd op een RDS zender, zullen "RDS" en de naam van de zender worden getoond. "TP" (verkeersprogramma) verschijnt in de display, wanneer de ontvangen zender verkeersinformaties uitzendt, en "TA" (verkeersbericht) verschijnt, wanneer een verkeersbericht uitgezonden wordt. "PTYI" (dynamische PTY-indicator) verschijnt in de display, wanneer een zender met dynamische PTY ontvangen wordt. U kunt de RDS uitsluitend bedienen met de afstandsbediening. CD-DP900H Informaties, die door RDS geleverd worden Druk op de toets RDS DISPLAY. De weergave verandert voor elke keer dat u op deze toetsen drukt, op de volgende manier. NEDERLANDS Frequentie Radiotekst (RT) Wanneer u afstemt op een zender zonder RDS of op een RDSzender met een zwak signaal, verandert de display in de volgende volgorde: NO PS FM 98. 80 MHz NO PTY NO RT N-24 Geavanceerde mogelijkheden Zendernaam (PS) Programmatype (PTY) CD-DP900H Gebruik van het Radio Data Systeem (vervolg) Gebruiken van het Auto Station Program Memory (ASPM) Tijdens de ASPM-functie zoekt de tuner automatisch nieuwe RDSzenders. Als u al een paar zenders in het geheugen heeft gezet, zal het aantal nieuwe zenders dat u kunt opslaan minder zijn. Voortijdig stoppen van de ASPM-functie: Druk op de toetsen RDS ASPM, terwijl het toestel naar zenders zoekt. Opmerkingen: Als dezelfde zender op verschillende frequenties uitzendt, zal de sterkst doorkomende frequentie in het geheugen worden opgeslagen. Een zender met dezelfde frequentie als een reeds in het geheugen opgeslagen zender zal niet worden opgeslagen. [. . . ] Valt er veel licht (TL-licht, direct zonlicht, enz. ) op de sensor van de afstandsbediening?Wordt de afstandsbediening tegelijkertijd ook voor andere apparatuur gebruikt?Afhankelijk van het model is het mogelijk dat functies niet of niet allemaal met de afstandsbediening van dit toestel kunnen worden bediend. Gebruik in dit geval de bij het apparaat geleverde afstandsbediening. Tijdens de weergave is ruis te horen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP CD-DP900H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP CD-DP900H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag