Gebruiksaanwijzing SHARP BD-HP21S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP BD-HP21S. Wij hopen dat dit SHARP BD-HP21S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP BD-HP21S te teleladen.


SHARP BD-HP21S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7130 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP BD-HP21S (7216 ko)
   SHARP BD-HP21S QUICK GUIDE (598 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP BD-HP21S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FRANÇAIS BD-HP21S LECTEUR DE DISQUES BLU-RAY BLU-RAY DISC-SPELER MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Inleiding GEBRUIKSAANWIJZING VEILIGHEIDSINFORMATIE Opmerking: Deze speler kan alleen worden gebruikt op plaatsen met een netspanning van 100-240 V, 50/60 Hz. De speler kan niet op andere plaatsen worden gebruikt. NEDERLANDS Bescherming van het netsnoer Lees de volgende punten aandachtig door om storingen, een elektrische schok, brand of persoonlijk letsel te voorkomen. · Pak de stekker stevig vast wanneer u deze in het stopcontact steekt. · Probeer nooit om het netsnoer op enigerlei wijze te repareren. · Het etiket met de vermelding CLASS 1 LASER PRODUCT bevindt zich op het achterpaneel. [. . . ] U hebt de beschikking over diverse functies bij het afspelen van een BD-Video compatibel met virtueel pakket, waarbij gegevens naar een locaal BD opslagmedium worden gekopieerd gescheiden van de BD-disc. Deze speler maakt gebruik van een USBgeheugenapparaat voor de locale opslag. Sluit een USB-geheugenapparaat (256 MB of meer, met ondersteuning voor USB 2. 0 High Speed [480 Mbit/s]) aan op de BD STORAGE/SERVICE aansluiting (blz. OPMERKING · Als er onvoldoende geheugenruimte is, zullen de gegevens niet worden gekopieerd. · Als een USB-geheugenapparaat wordt gebruikt dat andere gegevens (voorheen opgenomen gegevens) bevat, is het mogelijk dat de video en audio niet juist worden weergegeven. · Als het USB-geheugenapparaat van de speler wordt losgemaakt tijdens het afspelen van het virtuele pakket, zal het afspelen van de disc stoppen. · Het kan enige tijd duren voordat de gegevens zijn geladen (lezen/schrijven). Afspelen van discs Zie blz. 38 voor het verwijderen van de gegevens van het virtuele pakket die naar het USB-geheugenapparaat zijn gekopieerd. 25 BD/DVD/CD afspelen DVD-R/-RW afspelen DVD-R DVD-RW U kunt een opgenomen disc afspelen (alleen gefinaliseerde discs). Vanaf het begin afspelen 1 2 Plaats een opgenomen disc. Druk op d PLAY. · Het afspelen begint bij titel 1. Vanaf een gekozen titel afspelen 1 2 Plaats een opgenomen disc. Druk op TOP MENU/TITLE LIST. · Het TITEL LIJST scherm wordt weergegeven. OPMERKING · Als de TITEL LIJST niet wordt weergegeven, voert u stap 2 opnieuw uit nadat u het afspelen hebt gestart en dan gestopt. TOON LIJST MET TITELS INSTELLINGEN · U kunt het TITEL LIJST scherm ook weergeven door op ENTER te drukken nadat u "TOON LIJST MET TITELS" in INSTELLINGENMENU hebt gekozen. BEELDSCHERMTAAL BEELD · Wanneer er meer dan zeven titels zijn, kunt u KSKIP/k of LSKIP/l gebruiken om naar de andere pagina's te gaan. PROGRAMMA 1 21/5 VR 9:30 AM 110 MIN. [VANAF OUD] 1 PROGRAMMA 1 2 PROGRAMMA 2 3 PROGRAMMA 3 4 PROGRAMMA 4 Informatie over gekozen titel 21/5 15/8 3/7 18/9 VR VR MA DO 110 MIN. 40 MIN. Titelnaam Opnamedatum Opnameduur B SORTEREN C AFSPEELLIJST D FUNCTIES Onderschrift voor kleurenknop 3 4 Druk op a/b om de titel te selecteren en druk dan op ENTER. · Het afspelen van de geselecteerde titel begint. U kunt beginnen met afspelen door op d PLAY te drukken in plaats van op ENTER. Druk op H STOP om te stoppen met afspelen. OPMERKING · "Finaliseren" verwijst naar het proces waarbij een opgenomen disc in een recorder zodanig wordt bewerkt dat de disc in andere DVD-spelers/recorders en ook in deze speler kan worden afgespeeld. In deze speler kunnen alleen gefinaliseerde DVD-discs worden afgespeeld. (Deze speler kan niet zelf discs finaliseren. ) 26 BD/DVD/CD afspelen Vanaf een gekozen AFSPEELLIJST afspelen De titel afspelen die tijdens het afspelen werd gestopt 1 2 3 Plaats een opgenomen disc. Druk op TOP MENU/TITLE LIST. · Het TITEL LIJST scherm wordt weergegeven. 1 21/5 AFSPELEN Druk op D (Blauw) terwijl het TITEL LIJST scherm wordt weergegeven. VR 9:30 AM PROGRAMMA 1 110 MIN. Druk op C (Geel) en druk dan op ENTER. · Het AFSPEELLIJST scherm wordt weergegeven. VANAF BEGIN VANAF VERVOLG 21/5 VR 9:30 AM PROGRAMMA 1 110 MIN. 110 MIN. 1 PROGRAMMA 1 2 PROGRAMMA 2 2 Druk op c/d om de afspeelfunctie te selecteren en druk dan op ENTER. · Het afspelen van de titel begint. OPMERKING C ORIGINEEL D FUNCTIES 4 5 Druk op a/b om de titel te selecteren en druk dan op ENTER. · Het afspelen van de geselecteerde titel begint. Druk op H STOP om te stoppen met afspelen. · "Finaliseren" verwijst naar het proces waarbij een opgenomen disc in een recorder zodanig wordt bewerkt dat de disc in andere DVDspelers/recorders en ook in deze speler kan worden afgespeeld. In deze speler kunnen alleen gefinaliseerde DVD-discs worden afgespeeld. (Deze speler kan niet zelf discs finaliseren. ) Audio-CD afspelen AUDIO CD De titels sorteren 1 2 Druk op B (Groen) en druk dan op ENTER terwijl het TITEL LIJST scherm wordt weergegeven. [. . . ] 28) Met deze functie keert u terug naar het begin van het huidige hoofdstuk (of track) of gaat u door naar het volgende hoofdstuk (of track). JPEG (blz. 7, 8, 31) JPEG (Joint Photographic Experts Group = gezamenlijke groep fotografische experts) is een compressieformaat voor stilstaande beelden dat in de meeste digitale camera's wordt gebruikt. Pan-Scan (PS 4:3) (blz. 35) Een beeldformaat waarbij de zijkanten van het beeld zijn afgesneden om breedbeeldmateriaal (16:9) op een aangesloten normale 4:3 TV te kunnen weergeven. Kopieerbeveiliging Deze functie voorkomt kopiëren. U kunt discs niet kopiëren als deze door de auteursrechthouder zijn voorzien van een kopieerbeveiligingssignaal. Pop-up menu (blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP BD-HP21S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP BD-HP21S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag