Gebruiksaanwijzing SHARP BD-HP20S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP BD-HP20S. Wij hopen dat dit SHARP BD-HP20S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP BD-HP20S te teleladen.


SHARP BD-HP20S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7545 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP BD-HP20S (7366 ko)
   SHARP BD-HP20S (7366 ko)
   SHARP BD-HP20S BROCHURE (10210 ko)
   SHARP BD-HP20S CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (8678 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP BD-HP20S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FRANÇAIS NEDERLANDS BD-HP20S LECTEUR DE DISQUES BLU-RAY BLU-RAY DISC-SPELER MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKSAANWIJZING Opmerking: Deze speler kan alleen worden gebruikt op plaatsen met een netspanning van 220-240 V, 50 Hz. LET OP: GEBRUIK VAN BEDIENINGSORGANEN, WIJZIGEN VAN INSTELLINGEN OF UITVOEREN VAN PROCEDURES DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING STAAN BESCHREVEN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. DE LASERSTRAAL DIE IN DEZE SPELER WORDT GEBRUIKT IS SCHADELIJK VOOR DE OGEN; MAAK DE BEHUIZING NOOIT OPEN. WAARSCHUWING: STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF EEN GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. [. . . ] 110 MIN. 1 PROGRAMMA 1 2 PROGRAMMA 2 2 Druk op c/d om de gewenste afspeelfunctie te selecteren en druk dan op ENTER. · Het afspelen van de titel begint. C AFSPEELLIJST D FUNCTIES 4 5 1 2 MENU Druk op a/b om een titel te selecteren en druk dan op ENTER. · Het afspelen van de geselecteerde titel begint. Druk op H STOP om te stoppen met afspelen. De titels sorteren Druk op B (Groen) en druk dan op ENTER terwijl het TITEL LIJST scherm wordt weergegeven. Selecteer de gewenste sorteerfunctie met a/b en druk dan op ENTER. [TIETEL LIJST (DVD: ORIGINEEL)] OPMERKING · Als een disc die is opgenomen in de Video-modus gefinaliseerd wordt, zal er automatisch een nieuw menuscherm gemaakt worden zodat de disc in andere BD/DVD-spelers kan worden afgespeeld. Hierdoor zal het menuscherm voor en na de finalisatie verschillend zijn. · "Finaliseren" verwijst in deze gebruiksaanwijzing naar het proces dat een opnameapparaat met de opnamedisc uitvoert om ervoor te zorgen dat deze in andere DVD-spelers en in deze speler kan worden afgespeeld. In deze speler kunnen alleen gefinaliseerde discs worden afgespeeld. Audio-CD afspelen AUDIO CD Vanaf het begin afspelen 1 2 3 Plaats een Audio-CD. Druk op dPLAY. · Het afspelen begint vanaf de eerste track. 21/5 VR 9:30 AM PROGRAMMA 1 110 MIN. VANAF NIEUW VANAF OUD TITELS Druk op H STOP om te stoppen met afspelen. B SORTING C AFSPEELLIJST D FUNCTIES · De weergegeven titels worden opnieuw gerangschikt op basis van de gekozen sorteerfunctie. 28 Afspeelfuncties BD VIDEO DVD VIDEO AUDIO CD BD-R DVD-R BD-RE DVD-RW Herhaalde weergave van een titel of hoofdstuk (Herhaalde weergave) Versnelde voorwaartse/ achterwaartse weergave (Zoeken) Druk tijdens afspelen op G REV of J FWD voor versnelde voorwaartse/ achterwaartse weergave. Voorbeeld: Wanneer J FWD wordt ingedrukt · Bij enkele malen indrukken van de toets verandert de zoeksnelheid als volgt. Wanneer een DVD wordt afgespeeld · Versnelde voorwaartse of achterwaartse weergave vanaf een bepaalde titel en doorgaan bij een andere titel is niet mogelijk (behalve bij AudioCD's). 1 2 3 Speel de titel of het hoofdstuk af dat u wilt herhalen. Druk op c/d om de herhaalfunctie te selecteren. · TITEL AFSPELEN: Herhaalde weergave van de huidige titel. · HOOFDSTUK AFSPELEN: Herhaalde weergave van het huidige hoofdstuk. · KIES GEDEELTE: Herhaalde weergave van de opgegeven scène van een titel of hoofdstuk. Doorgaan naar het volgende hoofdstuk of terug naar het begin van het huidige hoofdstuk (track) Druk tijdens afspelen op T SKIP of U SKIP om een gedeelte over te slaan (doorgaan naar een hoofdstuk of track dat verder vooruit of terug is). TITEL AFSPELEN HOOFDSTUK AFSPELEN KIES GEDEELTE · Druk op n RETURN om te annuleren zonder een herhaalfunctie in te stellen. · Bij een Audio-CD kunt u kiezen uit de herhaalfuncties "DISC AFSPELEN", "NUMMER AFSPELEN" en "GEEF HET GEDEELTE". 4 Druk op ENTER. Voorbeeld: Herhaalde weergave van een titel (TITLE) TITEL HERHALEN Afspelen van discs Vertraagde weergave Druk tijdens afspelen op vertraagde weergave. · Druk op d PLAY om terug te keren naar normaal afspelen. 5 Stilstaand beeld/Beeldvoor-beeld weergave · Druk tijdens afspelen op F PAUSE om het beeld stil te zetten. (Als u een Audio-CD aan het afspelen bent, komt de CD in de pauzestand te staan. ) · Druk terwijl het beeld is stilgezet op LSKIP voor beeld-voor-beeld weergave. · Beeld-voor-beeld weergave werkt soms niet goed bij andere discs dan DVD-RW (VR-modus). · Sommige BD/DVD-video discs zijn niet compatibel met stilstaand beeld/beeld-voor-beeld weergave. Druk op REPEAT-OFF om terug te keren naar normaal afspelen. Het weergavebeeld vergroten (zoomfunctie) 1 2 3 Druk tijdens afspelen op ZOOM k. · Er zijn drie instellingen mogelijk. · Deze functie werkt niet bij sommige discs. Vooruitspringen Als SKIP SEARCH tijdens afspelen wordt ingedrukt, wordt er 30 seconden verder vooruit doorgegaan met afspelen. Gebruik a/b/c/d om het gedeelte te kiezen dat u wilt vergroten. Druk enkele malen op ZOOM l totdat u weer het normale beeld ziet. Achteruitspringen Als REPLAY tijdens afspelen wordt ingedrukt, wordt er 10 seconden in tijd teruggegaan waarna het afspelen wordt hervat. OPMERKING · Deze functie is niet beschikbaar bij Audio-CD's. · De zoomfunctie werkt niet wanneer de ondertiteling op AAN staat. · De zoomfunctie wordt geannuleerd wanneer u op G REV of J FWD drukt. · De zoomfunctie wordt geannuleerd wanneer u op F PAUSE drukt, afhankelijk van de disc. 29 Afspeelfuncties Geprogrammeerde herhaalde weergave (Herhaalde weergave van een opgegeven fragment) Audiokanaal veranderen Met AUDIO kunt u het audio-uitgangskanaal veranderen. Elke keer als u op AUDIO drukt, veranderen de audio-kanalen (2 kanalen of multi-audio) als volgt: BD VIDEO DVD VIDEO 1 2 Druk tijdens afspelen op REPEAT. [. . . ] Het pop-up menu verschijnt wanneer POPUP MENU tijdens afspelen wordt ingedrukt. Deze functie is beschikbaar terwijl er wordt afgespeeld. Letterbox (LB 4:3) (blz. 34) Een beeldformaat met zwarte banden boven en onder op het scherm om breedbeeldmateriaal (16:9) op een aangesloten normale 4:3 TV te kunnen weergeven. Progressive-formaat Vergeleken met het interlace-formaat waarbij beurtelings de even of oneven lijnen van een beeld (veld) worden getoond om een frame te maken, toont het progressive-formaat het volledige beeld als een enkel frame. Dit betekent dat terwijl het interlace-formaat 30 frames/60 velden in één seconde kan tonen, het progressive-formaat 60 frames in één seconde kan tonen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP BD-HP20S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP BD-HP20S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag