Gebruiksaanwijzing SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE. Wij hopen dat dit SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE te teleladen.


SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (942 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE annexe 1 (6311 ko)
   SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE OPERATION MANUALGBDEFRESITPTGRNLTR (7219 ko)
   SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE (6311 ko)
   SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE annexe 1 (986 ko)
   SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE OPERATION MANUALGBDEFRESITPTGRNLTR (7219 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R Air Conditioner AY - XP08CE AY - XP10CE AY - XP13CE ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH HECCRBQ TÜRKÇE NEDERLANDS PORTUGUÊS ITALIANO SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER ZWEITEILIGES KLIMAGERÄT CLIMATISEUR INDIVIDUEL EN DEUX PARTIES ACONDICIONADOR DE AIRE DE DOBLE SERVICIO CONDIZIONATORE D'ARIA DA CAMERA TIPO SPLIT AR CONDICIONADO DE DUAS UNIDADES SPLIT SPLIT-AIRCONDITIONER SPLT KLMA INDOOR UNIT ZIMMERGERÄT UNITE INTERIEURE UNIDAD INTERIOR UNITA' INTERNA UNIDADE INTERIOR BINNEN-UNIT Ç ÜNTE DZENHTZZBQ ;KJR OUTDOOR UNIT AUSSENGERÄT UNITE EXTERIEURE UNIDAD EXTERIOR UNITA' ESTERNA UNIDADE EXTERIOR BUITEN-UNIT DI ÜNTE ZFHEÖZBQ ;KJR AY- XP08CE AY- XP10CE AY- XP13CE AE - X 08BE-c AE - X 10BE-c AE - X 13BE OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG NOTICE D'UTILISATION MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUALE DI ISTRUZIONE MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING KULLANMA KILAVUZU ENGLISH NEDERLANDS Dank u voor het in deze SHARP airconditioner gestelde vertrouwen. Lees deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt. INHOUD · VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-3 · INSTALLATIE VAN HET STOFOPVANGFILTER EN ONTGEURINGSFILTER . . . . . . . . . . . N-8 · INSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · De gewijzigde positie wordt in het geheugen opgeslagen en de volgende keer dat u het toestel gebruikt wordt automatisch dezelfde positie ingesteld. Het instelbereik is beperkter dan het ZWENKbereik om condensdruppels te voor-komen. Het instelbereik is groter, zodat de luchtstroom naar de vloer kan worden gericht. HORIZONTALE LUCHTSTROOMRICHTING Pak de horizontaal instelbare jaloezieën vast zoals de afbeelding laat zien en stel de luchtstroomrichting naar voorkeur in. LET OP Stel de verticaal instelbare jaloezieën nooit met de hand in. · Er kunnen defecten optreden wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt om de verticaal instelbare jaloezieën in te stellen nadat ze met de hand zijn ingesteld. · Er kan condensvorming optreden wanneer de verticaal instelbare jaloezieën bij de functies KOELEN of DROGEN gedurende langere tijd op de laagste stand staan. Wanneer de airconditioner met de ventilatorsnelheid "ZACHT" wordt gebruikt, mogen de horizontaal instelbare jaloezieën niet gedurende langere tijd in de uiterste standen naar links of rechts worden gezet . Anders kan zich condens op de jaloezieën vormen. N-10 WERKING OP VOLLE KRACHT In deze stand werkt de airconditioner met het maximumvermogen en koelt of verwarmt hij de kamer zodanig snel dat u het toestel kunt inschakelen wanneer u net bent thuisgekomen. 1 Om de werking op VOLLE KRACHT te activeren, drukt u tijdens de bediening op de VOLLE KRACHT-toets (FULL POWER). PM · Op het display van de afstandsbediening verschijnt " ". · De temperatuursaanduiding zal uitgaan. UITSCHAKELEN DISPLAY Druk nogmaals op de VOLLE KRACHT-toets (FULL POWER). FULL POWER 1 · De werking op VOLLE KRACHT wordt eveneens geannuleerd bij wijziging van de bedieningsfunctie of bij het uitschakelen van het toestel. OPMERKINGEN: · U kunt de werking op VOLLE KRACHT niet gebruiken in de functie VENTILEREN. · U kunt geen temperatuur en ventilatorsnelheid instellen bij werking op VOLLE KRACHT. ÉÉN-UURS TIMER Wanneer de ÉÉN-UURS TIMER wordt ingeschakeld, wordt het toestel na één uur automatisch uitgeschakeld. 1 Druk op de ÉÉN-UURS TIMER-toets. · Op het display van de afstandsbediening verschijnt " ". · De oranje SCHAKELKLOK-indicator ( ) op het toestel begint te branden. · Het toestel wordt na een uur automatisch uitgeschakeld. UITSCHAKELEN MODE 1h 1 Druk op de TIMER ANNULEER-toets (SET/C). NEDERLANDS · De oranje SCHAKELKLOK-indicator ( gaat uit. ) op het toestel FAN U kunt het toestel ook uitschakelen met behulp van de AAN/UIT-toets. · De rode BEDRIJF-indicator ( ) en de oranje SCHAKELKLOK-indicator ( ) op het toestel gaan uit. OPMERKINGEN: · De ÉÉN-UURS TIMER heeft voorrang op de INSCHAKEL- en UITSCHAKELTIJDEN. · Wanneer de ÉÉN-UURS TIMER wordt ingesteld terwijl het toestel niet is ingeschakeld, zal het toestel gedurende één uur werken in de van tevoren ingestelde functie. · Wanneer u het toestel nog een uur wilt gebruiken voordat het toestel d. m. v. de ÉÉN-UURS TIMER wordt uitgeschakeld, druk dan nogmaals op de ÉÉN-UURS TIMER-toets. · Als de TIMER AAN en/of TIMER UIT ingesteld zijn, annuleert de TIMER ANNULEER-toets (SET/C) alle instellingen. N-11 TIPS VOOR PLASMACLUSTERGEBRUIK De ionisator van de airconditioner geeft ionenclusters, een verzameling van positieve en negatieve ionen, af aan de lucht in de kamer. De ionenclusters elimineren de in de lucht aanwezige schimmels en maken alle geurtjes veroorzakende moleculen geurloos door deze te ontbinden. Ionisator Schimmels Geurtjes Ionenclusters Elimineren, verfrissen en ontbinden LUCHT REINIGEN Aan de lucht afgegeven ionenclusters houden de lucht in uw kamer schoon. LUCHT VERFRISSEN Negative ionenclusters die ook in een natuurlijke omgeving bestaan, worden in een verhoogd tempo aan de lucht in uw kamer afgegeven en geven u zowel fysiek als mentaal een fris gevoel. AUTOMATISCHE PLASMACLUSTERBEDIENING De allergeensensor en de geursensor zullen vuile lucht in de kamer opsporen. Nadat de airconditioner is ingeschakeld, wordt de luchtreiniginsfunctie gedurende één minuut in werking gesteld om vuile lucht op te sporen. De luchtreinigings- en luchtverfrissingsfunctie worden automatisch gekozen en in werking gesteld afhankelijk van de graad van luchtvervuiling. De luchtreinigingsfunctie zal in werking treden wanneer de lucht vuil wordt bevonden, de luchtverfrissingsfunctie zal in werking treden wanneer de lucht zuiver is. ZELFREINIGINGSFUNCTIE De plasmaclusterbediening wordt uitgevoerd met de functie VENTILEREN of VERWARMEN om schimmelgroei te beperken en de binnenkant van de airconditioner te drogen. Maak regelmatig gebruik van deze bediening bij de verandering van seizoen. Reeds aanwezige schimmel kan bij deze bediening niet worden verwijderd. TIPS VOOR ALLERGEENSENSOR EN GEURSENSOR Waarop reageert de allergeensensor? · De allergeensensor reageert op schimmel, planten/bloempollen, dode teken, stof, tabaksrook enz. Waarop reageert de geursensor? · De geursensor reageert op tabaksrook, motoruitlaatgassen, geur afkomstig van dieren, enz. De allergeen- en geursensor reageren tevens op dampen van insecticiden, cosmetica, alcohol, chemicaliën en dergelijke, en op buitenmatige wijzigingen in temperatuur of vochtigheid. N-12 PLASMACLUSTERBEDIENING U kunt kiezen tussen AUTOMATISCHE PLASMACLUSTERBEDIENING, LUCHTREINIGING of LUCHTVERFRISSING. om de gewenste functie AUTOMATISCH PLASMACLUSTER AUTO AM LUCHTREINIGING LUCHTVERFRISSING ANNULEREN MODE 1h · Bij LUCHTREINIGEN licht de blauwe PLASMACLUSTER-indicator van het toestel op. · Bij LUCHTVERFRISSEN licht de groene PLASMACLUSTER-indicator van het toestel op. FAN SWING CLEAN SET/C 1 UITSCHAKELEN Druk op de PLASMACLUSTER-toets totdat het PLASMACLUSTER-symbool van de symbol op de display van de afstandsbediening uit gaat. [. . . ] Droog de filters in de schaduw voordat u ze terugplaatst. 3 LUCHTFILTERS REINIG DE FILTERS 5 PLAATS HET ONTGEURINGSFILTER EN HET STOFOPVANGFILTER TERUG DE FILTERS TERUG 6 PLAATSde filters in de oorspronkelijke stand terug. 3 Druk het met de pijl aangegeven gedeelte van het paneel stevig aan om het paneel te vergrendelen. TOESTEL EN AFSTANDSBEDIENING REINIGEN · Reinig het toestel en de afstandsbediening met een zachte doek. · Gebruik nooit heet water, verfverdunner, schuurmiddelen of agressieve oplosmiddelen. ONDERHOUD NA SEIZOENSGEBRUIK ONDERHOUD VOOR SEIZOENSGEBRUIK 1 Zet het toestel in de ZELFREINIGINGSFUNCTIE zodat het 2 3 mechanisme volledig kan drogen. Als u een stroomonderbreker alleen voor de airconditioner heeft, kunt u die uitschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AY/AE-X/XP08/10/13BE/CE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag