Gebruiksaanwijzing SHARP AY-A09CR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AY-A09CR. Wij hopen dat dit SHARP AY-A09CR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AY-A09CR te teleladen.


SHARP AY-A09CR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (592 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AY-A09CR (3853 ko)
   SHARP AY-A09CR (3853 ko)
   SHARP AY-A09CR (3853 ko)
   SHARP AY-A09CR (3853 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AY-A09CR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · BEDIENING MET BEHULP VAN DE SCHAKELKLOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · VOORDAT U DE STORINGSDIENST BELT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-11 N-12 N-14 N-14 N-15 N-16 VOORZORGSMAATREGELEN WAARSCHUWINGEN BIJ HET GEBRUIK 1 2 3 4 5 6 7 8 Trek niet aan het netsnoer en vervorm het niet. Door trekken en verkeerd gebruik van het netsnoer kan het toestel worden beschadigd waardoor schokgevaar kan ontstaan. [. . . ] · Het verwarmen van de gehele kamer kan door de gedwongen luchtcirculatie enige tijd duren. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING Hieronder staan enkele nuttige tips waarmee u bij het gebruik van uw airconditioner energie kunt besparen. STEL DE JUISTE TEMPERATUUR IN · Wanneer u de thermostaat 1°C hoger instelt dan de gewenste temperatuur voor de functie KOELEN (en bij de modellen AY-A07CR/AY-A09CR/AY-A12CR 2°C lager voor de functie VERWARMEN), dan kan dit een energiebesparing van 10 procent opleveren. · Wanneer de thermostaat voor de functie KOELEN op een lagere temperatuur wordt ingesteld dan nodig, dan neemt het energieverbruik toe. WEER DIRECT ZONLICHT EN VOORKOM TOCHT · Als direct zonlicht wordt geweerd tijdens het koelen, bespaart u energie. · Sluit ramen en deuren tijdens koelen (en verwarmen bij de modellen AY-A07CR/AY-A09CR/AY-A12CR). · De binnen-unit verbruikt een kleine hoeveelheid energie, zelfs wanneer het toestel is uitgeschakeld. N-3 NEDERLANDS STEL DE LUCHTSTROOMRICHTING IN OM EEN OPTIMALE LUCHTCIRCULATIE TE VERKRIJGEN HOUD DE FILTERS SCHOON OM EEN EFFICIËNTE WERKING TE VERKRIJGEN MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE SCHAKELKLOK TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER HET TOESTEL GEDURENDE LANGERE TIJD NIET WORDT GEBRUIKT BENAMING VAN DE ONDERDELEN BINNEN-UNIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q 1 Inlaat (lucht) 2 Opklapbaar paneel 3 Luchtfilters 4 HELP-toets (AUX. ) 5 ONTVANGST-venster 6 Netsnoer 7 Indicatorpaneel 8 Verticaal instelbare jaloezieën 9 Horizontaal instelbare jaloezieën 0 Uitlaat (lucht) q Afstandsbediening w AUTOMATISCHE VENTILATORSNELHEID-lamp (groen ) e VENTILATORSNELHEID-lamp ) (groen w e r t r SCHAKELKLOK-indicator (oranje ) t BEDRIJF-indicator (rood ) BUITEN-UNIT AE-A09CR/AE-A12CR AU-A09CR/AU-A12CR y u i AE-A07CR AU-A07CR y Inlaat (lucht) u Koelstofbuis en tussenkabel i Afvoerslang o Uitlaat (lucht) y u o i o OPMERKING: De toestellen kunnen in werkelijkheid iets verschillen van bovenstaande afbeeldingen. N-4 AFSTANDSBEDIENING 1 1 ZENDER 2 DISPLAY (LCD-scherm) 3 AAN/UIT-toets MODE TEMP. 2 4 THERMOSTAAT-toets 5DISPLAY-toets FAN TIMER TEMP. 3 6 FUNCTIE-toets (MODE) 7 INSCHAKELTIJD-toets (TIMER ON) (voor instelling van de schakelklok) 8 ÉÉN-UURS TIMER-toets 9 UITSCHAKELTIJD-toets (TIMER OFF) (voor instelling van de schakelklok) 0 VENTILATOR-toets (FAN) q TIMERUITSCHAKEL-knop w ZWENK-toets (SWING) 4 DISPLAY MODE 1H FAN SWING CANCEL 5 6 7 8 9 0 q w (Het symbool voor de verwarmingsfunctie is alleen aanwezig bij de modellen AY-A07CR/AYA09CR/AY-A12CR) LCD-SCHERM VAN DE AFSTANDSBEDIENING e FUNCTIESYMBOLEN : AUTO : VERWARMEN (alleen voor AY-A07CR/ AY-A09CR/AY-A12CR) t : KOELEN : DROGEN e r : Handbediende instelling y u (Het symbool voor de verwarmingsfunctie is alleen aanwezig bij de modellen AYA07CR/AY-A09CR/AY-A12CR) r SYMBOLEN VOOR DE VENTILATORSNELHEID : AUTO y SYMBOOL VOOR VERZENDEN u TIMER AAN/TIMER UIT-INDICATOR Geeft aan of de timer is ingesteld. N-5 NEDERLANDS t TEMPERATUUR EN TIMER-AFTEL-INDICATOR DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN BATTERIJEN PLAATSEN Gebruik twee AAA-batterijen (R03). het deksel van het 1 Verwijder op de achterkant van batterijvak de afstandsbediening. twee batterijen in het vak en 2 Leghierbij op de polen ± en --. let · Op het display verschijnen lijnen als de batterijen correct zijn ingelegd. 3 Breng het deksel van het batterijvak opnieuw aan. Deksel van batterijvak OPMERKINGEN: · Bij normaal gebruik hebben de batterijen een levensduur van ongeveer één jaar. · Bij het vervangen van de batterijen moeten altijd beide batterijen tegelijk worden vervangen door nieuwe batterijen van hetzelfde type. · Als de afstandsbediening na het vervangen van de batterijen niet goed functioneert, verwijder dan de batterijen en leg ze na ongeveer 30 seconden terug. bij opstarten Minder dan 24°C 24°C-26°C 26°C-28°C Meer dan 28°C Automatische werking Modus Instelling thermostaat DROGEN Kamertemp. bij opstarten KOELEN 24°C KOELEN 25°C KOELEN 26°C Functie- en temperatuurinstellingen voor de modellen AY-A07CR/AY-A09CR/AY-A12CR Kamertemp. bij opstarten Minder dan 21°C 21°C-24°C 24°C-26°C 26°C-28°C Meer dan 28°C Automatische werking Modus Instelling thermostaat VERWARMEN 23°C DROGEN Kamertemp. bij opstarten KOELEN 24°C KOELEN 25°C KOELEN 26°C TIPS OVER DE VENTILATORSNELHEID-LAMP Terwijl de airconditioner in werking is zal de VENTILATORSNELHEID-lamp in 3 niveaus branden (2 niveaus voor de DROGEN-modus) op het indicatorpaneel van het toestel als aanduiding van de ventilatorsnelheid. Ventilatorsnelheid ingesteld op AUTO Ventilatorsnelheid ingesteld op handbediend Zachte snelheid Lage snelheid Hoge snelheid De AUTO VENTILATORSNELHEID-lamp begint te branden. DISPLAY MODE SWING CANCEL N-9 NEDERLANDS Druk op de DISPLAY-toets om de VENTILATORSNELHEID-lamp uit te schakelen. 1H FAN INSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING VERTICALE LUCHTSTROOMRICHTING Voor optimaal comfort wordt de luchtstroomrichting voor elke functie automatisch ingesteld, zoals onderstaande tabel laat zien: KOELEN- en DROGEN-functie VERWARMEN-functie (alleen voor AY-A07CR/AY-A09CR/AY-A12CR) Horizontale luchtstroming Diagonale luchtstroming INSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING Druk eenmaal op de ZWENK-toets (SWING) van de afstandsbediening. · De stand van de verticaal instelbare jaloezieën verandert voortdurend. Instelbereik KOELEN- en DROGEN- V E R W A R M E N - f u n c t i e (alleen voor AY-A07CR/AYfunctie A09CR/AY-A12CR) Druk nogmaals op de ZWENK-toets (SWING) wanneer de verticaal instelbare jaloezieën in de gewenste stand staan. · De jaloezieën worden stilgezet binnen het bereik op de afbeelding. · De gewijzigde positie wordt in het geheugen opgeslagen en de volgende keer dat u het toestel ge-bruikt wordt automatisch dezelfde positie ingesteld. Het instelbereik is beperkter dan het zwenkbereik om condensdruppels te voorkomen. Het instelbereik is groter, zodat de luchtstroom naar de vloer kan worden gericht. HORIZONTALE LUCHTSTROOMRICHTING Pak de horizontaal instelbare jaloezieën vast zoals de afbeelding laat zien en stel de luchtstroomrichting naar voorkeur in. LET OP Stel de verticaal instelbare jaloezieën nooit met de hand in. · Er kunnen defecten optreden wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt om de verticaal instelbare jaloezieën in te stellen nadat ze met de hand zijn ingesteld. · Er kan condensvorming optreden wanneer de verticaal instelbare jaloezieën bij de functies KOELEN of DROGEN gedurende langere tijd op de laagste stand staan. Wanneer de airconditioner met de ventilatorsnelheid "SOFT" (zachte) wordt gebruikt, mogen de horizontaal instelbare jaloezieën niet gedurende langere tijd in de uiterste standen naar links of rechts worden gezet. N-10 ÉÉN-UURS TIMER Wanneer de ÉÉN-UURS TIMER wordt ingeschakeld, wordt het toestel na één uur automatisch uitgeschakeld. 1 Druk op de ÉÉN-UURS afstandsbediening verschijnt · Op het display van de MODE TEMP. FAN TIMER TEMP. " ". · De oranje SCHAKELKLOK-indicator ( ) op het toestel begint te branden. · Het toestel wordt na een uur automatisch uitgeschakeld. UITSCHAKELEN DISPLAY MODE 1H FAN SWING CANCEL 1 Druk op de CANCEL-knop. · De oranje SCHAKELKLOK-indicator ( gaat uit. ) op het toestel U kunt het toestel ook uitschakelen met behulp van de AAN/ UIT-toets. · De rode BEDRIJF-indicator ( ) en de oranje SCHAKEL) op het toestel gaat uit. [. . . ] Wacht 3 minuten voordat u het toestel bedient. SUIZENDE GELUIDEN Het zachte, suizende geluid is het geluid van de koelstof die door het toestel stroomt. WATERDAMPEN · In de functies KOELEN en DROGEN zijn soms wat waterdampen bij de lucht-uitlaat zichtbaar, wat wordt veroorzaakt door het verschil tussen de kamertem-peratuur en de temperatuur van de lucht die door het toestel wordt uitgeblazen. · In de functie VERWARMEN kunnen tijdens het ontdooien soms wat waterdampen worden uitgestoten. (Alleen bij de modellen AY-A07CR/AYA09CR/AY-A12CR) HET TOESTEL BLAAST GEEN WARME LUCHT (Modellen AY-A07CR/AY-A09CR/AY-A12CR) Het toestel is bezig met voorverwarmen of ontdooien. GEURTJES Er kunnen geurtjes van tapijten en meubelen worden opgezogen, die daarna weer worden uitgeblazen, evenals de geur van de onderdelen van de airconditioner. KRAKENDE GELUIDEN Het kan voorkomen dat het toestel krakende geluiden produceert. Dit geluid ontstaat door wrijving van het voorpaneel of andere componenten die uitzetten door temperatuurwijzigingen. Als het lijkt alsof het toestel een defect vertoont, controleert u onderstaande punten voordat u de onderhoudsdienst belt. ALS HET TOESTEL NIET FUNCTIONEERT Controleer of de stroomonderbreker is geactiveerd of de zekering is gesprongen. ALS HET TOESTEL DE KAMER NIET VOLDOENDE KOELT (OF VERWARMT) Controleer de filters. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AY-A09CR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AY-A09CR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag