Gebruiksaanwijzing SHARP AR-122N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-122N. Wij hopen dat dit SHARP AR-122N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-122N te teleladen.


SHARP AR-122N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13262 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-122N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om veiligheidsredenen moen geen onderdelen worden gedemonteerd om toegang te verkrijgen tot het inwendige van hetapparaat. Das Bedienungshandbuch enthält Erläuterungen zum Betrieb des Geräts, wichtige Hinweise, die zu beachten sind, sowie die erforderlichen Wartungsmaßnahmen. Stellen Sie die Papierführungen des Papierfachs auf die Länge und Breite des Kopierpapiers ein. Prüfen Sie, daß die Führung jedoch nicht zu eng eingestellt ist, damit sich das Papier nicht wellt. [. . . ] vervang de tonerpatroon door de onderstaand beschreven procedure op te volgen. Tijdens een lang kopieerproces van een donker origineel, kan de start ( ) indicatie gaan knipperen of gaan branden en het apparaat zal stoppen hoewel er nog toner aanwezig is. het apparaat voedt toner tot 2 minuten en vervolgens gaat de start ( ) indicatie branden. Trek de tonerpatroon er voorzichtig uit terwijl u op de vergrendelings/ ontgrendelingshefboom drukt. Na het verwijderen van de tonerpatroon mag u deze niet meer schudden of erop kloppen. Doe de oude patroon direct in het zakje dat in de doos van de nieuwe patroon zit. Verwijder de oude tonerpatroon volgens de plaatselijke voorschriften. Houd de patroon aan beide kanten vast en schud deze vier tot vijf keer heen en weer. Voer de tonerpatroon voorzichtig langs de geleiders in totdat deze vergrendelt terwijl u op de vergrendelings/ ontrgrendelingshefboom drukt. Sluit het frontdeksel en vervolgens de zijklep door op de ronde uitsteeksels bij de opentoetsen voor de zijkleppen te drukken. Bij het sluiten van de deksel dient u eerst het frontdeksel zorgvuldig te sluiten en vervolgens de zijkleppen. Wanneer de kleppen in de verkeerde volgorde worden gesloten, kunnen zij beschadigd worden. Zelfs nadat er een neiuwe tonerpatroon geïnstalleerd is, kan de start ( ) indicatie eventueel niet gaan branden, om aan te geven dat het kopiëren niet kan worden voortgezet (niet voldoende toner gevuld). Het kopieerapparaat zal opnieuw gedurende ongeveer 2 minuten toner toevoeren en vervolgens kan het kopiëren worden voortgezet Om de resterende hoeveelheid toner ongeveer vast te stellen, volgt u de onderstaande procedure op. Houd de licht ( ) en donker ( ) toetsen gelijktijdig meer dan 5 seconden ingedrukt tot alle storingsindicaties ( , , , ) nipperen en " " op het display verschijnt. Houd de kopieerpercentage (%) toets meer dan 5 seconden lang ingedrukt. de resterende hoeveelheid toner wordt als percentage in het display weergegeven ("100" , "75" , "50" , "25" of "10"). Een behoorlijk onderhoud is eesentieel voor zuivere, scherpe kopieën Neem een paar minuten de tijd om uw apparaat regelmatig te reinigen. Voor het reinigen, dient u de aan-/uitschakelaar uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te trekken. Indien noodzakelijk kunt u de doek vochtig maken met water of een glasreiniger. Wanneer de kopieën strepen of vlekken krijgen is de coronadraad waarschijnlijk verontreinigd. Verwijder de reiniger voor de coronadraad door deze aan de strip vast te houden. [. . . ] Het is niet toegestaan afgeleide bewerkingen die op de software als geheel of een gedeelte ervan gebaseerd zijn te wijzigen, in een netwerk te gebruiken, te verhuren, te leasen, uit te lenen of te verspreiden. Het is niet toegestaan de software op elektronische wijze van de ene computer naar de andere of via een netwerk te verzenden. U mag deze licentie te allen tijde beëindigen door de software en de hiermee verband houdende documentatie alsmede alle kopieën ervan te vernietigen. Deze licentie zal onmiddellijk zonder nadere kennisgeving door SHARP en/of SHARP's licentiegevers beëindigd worden, indien u zich niet houdt aan de voorwaarden waaronder deze licentie wordt geleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-122N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-122N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag