Gebruiksaanwijzing SHARP AR-PB9ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-PB9ML. Wij hopen dat dit SHARP AR-PB9ML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-PB9ML te teleladen.


SHARP AR-PB9ML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1259 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-PB9ML (8373 ko)
   SHARP AR-PB9ML annexe 1 (8373 ko)
   SHARP AR-PB9ML (8373 ko)
   SHARP AR-PB9ML (8373 ko)
   SHARP AR-PB9ML (1159 ko)
   SHARP AR-PB9ML annexe 1 (1159 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-PB9ML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH UND VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNETAUSSETZEN. NICHT DEM STRAHL AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER ADVARSEL UDE AF FUNKTION. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 Caution This product contains a low power laser device. To ensure continued safety do not remove any cover or attempt to gain access to the inside of the product. [. . . ] De illustraties van besturingschermen en andere computerschermen tonen de schermen van de Windows XP Home Edition. Sommige namen die in deze schermen verschijnen kunnen iets afwijken van de schermen die in andere bedrijfssystemen verschijnen. De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. CD-ROM Betekent de meegeleverde CD-ROM bij de SHARP Personal MFP serie software. SOFTWARE VOOR DE SHARP PERSONAL MFP SERIE De meegeleverde CD-ROM bevat software voor dit apparaat. MFP besturing Scanner besturing Maakt het mogelijk om de scanfunctie van dit apparaat te bedienen met de TWAIN-compliant en WIA-compliant applicatie. Printer besturing Hiermee kunt u de printerfunctie van dit apparaat met uw computer gebruiken. Afdrukstatus De printstatus en informatie over het actuele printproces worden in het status monitor venster weergegeven. Sharpdesk Een geïntegreerde softwareomgeving die het eenvoudig maakt om document- en beeldbestanden te beheren en applicaties in gebruik te nemen. Button Manager Door de Button Manager kan de SCANNER ( worden genomen. ) toets op het apparaat in gebruik De scanfunctie is alleen beschikbaar bij Windows 98/Me/2000/XP via een USB verbinding. Voor gebruikers met Windows 95/NT 4. 0 of die een parallelle verbinding gebruiken, is alleen de printfunctie beschikbaar. Opmerking 32 HARDWARE EN SOFTWARE EISEN Check de volgende hardware en software eisen voor het installeren van de software. Computer type Bedrijfssysteem*2 IBM PC/AT of compatibele computer uitgerust met een USB1. 1*1 of bi-directioneel parallel interface (IEEE 1284) Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4. 0 (ServicePack 5 of later)*3, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional*3, Windows XP Home Edition*3 800 x 600dots (SVGA) display met 256 kleuren (of beter) 150MB of meer Een omgeving waarin het bovengenoemde bedrijfssysteem volledig kan functioneren Display Vrije ruimte harde schijf Andere vereisten voor hardware *1 Compatibel met Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional or Windows XP Home Edition vooraf geïnstalleerd met USB interface als standaard uitgerust. *3 De vergunning van de beheerder is nodig om deze software via deze installatie te installeren. VOOR DE INSTALLATIE De volgende tabel toont de besturingen en de software die voor iedere versie van Windows geïnstalleerd kunnen worden alsmede de interface aansluiting. MFP besturing Printer Scannerbesturing besturing/ Afdrukstatus Gebruikers van Windows 98/Me/ 2000/XP die de USB interface aansluiting gebruiken Gebruikers van Beschikbaar*1 Windows 98/Me/ 2000/XP die de parallelle interface aansluiting gebruiken Windows 95/NT 4. 0 gebruikers Beschikbaar Button Manager Sharpdesk Beschikbaar Beschikbaar 7 Niet beschikbaar Niet Beschikbaar beschikbaar *2 *1 Wanneer het apparaat via de parallelle poort is aangesloten, kan het Afdrukstatus alleen worden gebruikt wanneer de parallelle poort op ECP modus is ingesteld. Om de parallelle poort modus in te stellen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw computer of vraagt u de computerfabrikant. 2 Sharpdesk kan geïnstalleerd worden bij de toepassing van een parallelle interface * aansluiting, de scanner van het apparaat kan echter niet worden gebruikt. 33 Attentie Is er al een andere GDI printerbesturing of Windows Printing System printerbesturing geïnstalleerd?Voor het wijzigen van de instelling voor de printerpoort, zie "HET GEBRUIK VAN ANDERE GEINSTALLEERDE BESTURINGEN" (p. 58). Installatieschema Zie de volgende tabel en begin met daarna met de installatie. Wanneer er een melding verschijnt dat u de locatie voor de te installeren software moet vastleggen, klikt u op de "Volgende" toets. Wanneer het programma "Wilt u de Toetsmanager aan het startprogramma toevoegen?" verschijnt, selecteert u "Ja" en klikt u op de "OK" toets. Klik op de "Voltooien" toets wanneer de melding verschijnt dat de installatie succesvol was. De Sharpdesk installatie start. 8 Begin met de installatie van Sharpdesk (Deze stap zal starten wanneer deze in stap 4 werd geselecteerd). 1 2 3 4 5 Na het bevestigen van het venster "Welkom bij het installatieprogramma van Sharpdesk", klikt u op de "Volgende" toets. Lees de melding in het "Informatie" venster en klik op de "Volgende" toets. Wanneer het venster "Kies bestemming" verschijnt, klikt u op de "Volgende" toets. Wanneer het venster "Kies map" verschijnt, klikt u op de "Volgende" toets. Klik op de "Voltooien" toets wanneer de melding verschijnt dat de installatie voltooid is. 9 Klik op de "Sluiten" toets wanneer de volgende melding verschijnt "Setup is klaar". Wanneer de "Sluit nu de MFP interfacekabel aan op de PC. " dialoogbox verschijnt, klikt u op de "OK" toets. Na de installatie kan er een mededeling verschijnen om uw computer opnieuw te starten. Klik in dit geval op de "Ja" toets om uw computer opnieuw te starten. 7 Opmerking 37 10 11 Sluit het USB interfacekabel of het parallelle interfacekabel aan. (p. 59) Windows herkent de MFP en het Plug and Play scherm verschijnt. [. . . ] Eindgebruikers in de regering. Indien u de software het verkregen ten behoeve van enig onderdeel of bureau van de regering van de Verenigde Staten, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. De regering gaat ermee akkoord dat: (i) indien de software wordt geleverd aan het "Department of Defense (DoD)", de software geclassificeerd wordt als "Commerciële Computersoftware" en de regering uitsluitend "beperkte rechten" verkrijgt in de software en de hiermee verband houdende documentatie op grond van de voorwaaren zoals bepaald in clausule 252. 227-7013 (c)(1) van de DFARS; en (ii) indien de software wordt geleverd aan enig ander onderdeel of bureau van de regering van de Verenigde Staten dan het DoD, de rechten van de regering ten aanzien van de software en de hiermee verband houdende documentatie zijn zoals bepaald in de clausule 52. 227-19 (c)(2) van de FAR of, in geval van de NASA, in clausule 18-52. 227-86 (d) van het NASA-supplement op de FAR. 67 6. SHARP garandeert dat de diskettes waarop de software geregistreerd is vrij zijn van maeriaaldefecten en productiefouten onder normaal gebruik voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop, op grond van overlegging van een kopie van het ontvangstbewijs. De volledige aansprakelijkheid van SHARP en/of zijn licentiegevers en uw exclusieve schadeloosstelling bestaat uit vervangingvan de diskette die niet voldoet aan de beperkte garantie bepaald in deze clausule 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-PB9ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-PB9ML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag