Gebruiksaanwijzing SHARP AR-NS1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-NS1. Wij hopen dat dit SHARP AR-NS1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-NS1 te teleladen.


SHARP AR-NS1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (571 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-NS1 (547 ko)
   SHARP AR-NS1 OPERATION MANUAL (547 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-NS1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL MODEL AR-BD14 AR-NS1 Bewaar deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aangezien die hieronder vermelde informatie zeer belangrijk is. AR-NS1 APPLICATIENUMMER MACHINESERIENUMMER PRODUCTNUMMER DIGITAAL KOPIEERAPPARAAT NETWERKSCANNERUITBREIDINGSKAART GEBRUIKSAANWIJZING BLZ. 22 · CD-ROM MET NETWERKSCANNERHULPPROGRAMMA'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Sharpdesk Licentienummers (voor 10 gebruikers) Garantie Hoewel alles in het werk is gesteld om dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, wordt door SHARP Corporation geen enkele garantie geboden m. b. t. [. . . ] Desalniettemin kan het wissen van opgeslagen bureaublad-bestemmingsprofielen tevens uitgevoerd worden vanaf de Management functie voor de netwerkscanner webpagina (zie stap 4 op bladzijde 9). 13 Hoofdstuk 3 Gebruik van de netwerkscanner Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van het netwerkscansysteem vanaf het bedieningspaneel van het kopieerapparaat. Het netwerkscansysteem stelt u in staat afgedrukte media, zoals papieren documenten of platte tekst, om te zetten in beelddata en deze data te verspreiden over een lokaal netwerk (LAN = Local Area Network), een intranet of het internet. Om het originele beeld te versturen met behulp van het netwerkscansysteem, kiest u een bestemming vanaf het bedieningspaneel (de interactieve display) van het kopieerapparaat. Verstuur een gescand beeld naar het bureaublad van een computer (Scan naar desktop) Alvorens een beeld te versturen, kunnen diverse instellingen gemaakt worden, zoals dubbelzijdig scannen, grootte van het beeld, resolutie, gescand beeldtype (formaat), en compressieformaat van het bestand. Scan naar E-mail Scan naar FTP Scan naar desktop OPMERKING Om het bestemmingstype Scan naar bureaublad te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk eerst de softwareprogramma's Sharpdesk en Network Scanner Tool te installeren. VOORZICHTIG De grootte van het gescande beeld kan enorm worden afhankelijk van de scanresolutie en het dataformaat. Als u met behulp van Scan naar E-Mail de beelddata aan een E-Mailbericht hangt en verstuurt, let u erop dat de bestandsgrootte niet groter is dan het maximum dat de netwerkbeheerder heeft goedgekeurd. Zie bladzijden 36 en 37. 1 Plaats het origineel in de RADF of RSPF, of op de glasplaat van het kopieerapparaat. OPMERKING Het is mogelijk dat origineelformaten kleiner dan A5formaat niet juist of in het geheel niet worden afgebeeld op het papierkeuze-scherm. Als u dubbelzijdige originelen scant met gebruik van de RADF of de RSPF, moet u de origineelstijl van tevoren instellen in de origineelinstellingen (zie bladzijde 19). 14 Hoofdstuk 3 Gebruik van de netwerkscanner 2 Druk op de SCAN-toets. GEBRUIKSKLAAR. ORIGINEEL A4 A4R 106~200g/m2 1. A3 AUTO BELICHTING AUTO A4 PAPIERFORMAAT 100% KOPIEERFACTOR 3 4 Indien noodzakelijk, kies KWALITEIT/FORMAAT/ORIGINEEL. BESTEMMINGSLIJST D5: 300dpi KWALITEIT TIFF G4 FORMAAT AUTO ORIGINEEL 5 Kies een bestemming door op de toets op het scherm te drukken die de gewenste bestemming afbeeldt. Om Scan naar FTP of Scan naar desktop te kiezen, drukt u op de overeenkomstige toets. KIES DE BESTEMMING. Advertentie Marketing Productie Betrouwbrhd. Kwaliteit Verkoop OK 1/2 De display kan worden omgeschakeld door op de of toets te drukken. OPMERKING D5: 300dpi KWALITEIT FTP TIFF G4 FORMAAT BUREAUBLAD AUTO ORIGINEEL Om het bestemmingstype Scan naar bureaublad te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk eerst het softwareprogramma Network Scanner Tool te installeren en juist in te stellen. 15 Hoofdstuk 3 Gebruik van de netwerkscanner GEBRUIKSKLAAR VOOR SCANNEN. Kwaliteit Verkoop OK 1/2 U kunt slechts één bestemming tegelijkertijd kiezen. Als u naar meerdere bestemmingen wilt versturen, herhaalt u de bedieningsstappen 4 tot en met 6 voor iedere bestemming. D5: 300dpi KWALITEIT FTP TIFF G4 FORMAAT -toets. BUREAUBLAD AUTO ORIGINEEL 6 Druk op de Het volgende scherm wordt afgebeeld. GEBRUIKSKLAAR VOOR SCANNEN. (E-MAIL) BESTEMMINGSLIJST D5: 300dpi KWALITEIT TIFF G4 FORMAAT AUTO ORIGINEEL 7 Druk op de START-toets. CA C Wanneer u de RADF of de RSPF gebruikt, begint het versturen nadat alle originelen zijn gescand. Vanaf de glasplaat kunt u slechts één origineel tegelijkertijd versturen. Als u naar meerdere bestemmingen wilt versturen, herhaalt u de bovenstaande bedieningsstappen voor ieder origineel. Vervang het origineel op de glasplaat (of draai een dubbelzijdig origineel om) en druk op de START-toets voordat de automatische terugstelfunctie in werking treedt. De automatische terugstelfunctie wordt door middel van een key-operator-programma in het kopieerapparaat ingesteld (de fabrieksinstelling is 60 seconden). Als de automatische terugstelfunctie tijdens het scannen in werking is getreden, dient u de bovenstaande bedieningsstappen 4 tot en met 7 opnieuw uit te voeren. 16 Hoofdstuk 3 Gebruik van de netwerkscanner Instellen van het scannen U kunt de onderstaande drie groepen scaninstellingen kiezen: · · · Kwaliteitsinstellingen Dit omvat contrastinstelling, en resolutiekeuze. de origineelbeeldsoortkeuze, intensiteitsinstelling, Formaatinstellingen Dit omvat de bestandstypekeuze van het gescande beeld, compressieformaat, en bestandssamenstelling (één pagina per bestand of alle pagina's in één bestand). Origineelinstellingen Dit omvat de origineelstijlkeuze en de gewenste origineelscangebiedkeuze. Instellen van de kwaliteit 1 Druk op de KWALITEIT-toets. KIES DE BESTEMMING. INTENSITEIT(I) TEKST TEKST/FOTO CONTRAST(C) OK 200dpi 300dpi 600dpi KWALITEIT TIFF G4 FORMAAT AUTO ORIGINEEL 2 Om de origineelbeeldsoort te kiezen, drukt u op de TEKST-toets of op de TEKST/FOTO-toets, afhankelijk van het soort origineelbeeld. TEKST TEKST/FOTO Origineel met normale tekst Origineel met een combinatie van tekst en foto's toets voor lichtere afdrukken 3 4 5 6 Om de intensiteit in te stellen, drukt u op de INTENSITEIT toets voor donkerdere afdrukken. [. . . ] 120 sec. In dit geval worden zowel de bestandsgrootte als de overdrachttijd veel te hoog en moeten worden afgeraden. OPMERKING Bestandsgrootte: De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op een beeld dat met behulp van het TIFF G4 formaat wordt aangemaakt. De waarden voor 10 originelen gelden als de gescande beelddata van de 10 originelen in een enkel bestand worden opgeslagen. Overdrachttijd: Dit geeft de benodigde tijd aan vanaf het begin van het scannen van de beelden door op de START-toets te drukken, tot aan de ontvangst ervan op de eerste E-Mailserver. De waarden voor 10 originelen zijn gebaseerd op het scannen met behulp van de origineelinvoer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-NS1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-NS1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag