Gebruiksaanwijzing SHARP AR-M236

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M236. Wij hopen dat dit SHARP AR-M236 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M236 te teleladen.


SHARP AR-M236 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (666 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-M236 (3114 ko)
   SHARP AR-M236 KEY OPERATORS GUIDE (666 ko)
   SHARP AR-M236 (2345 ko)
   SHARP AR-M236 OPERATOR MANUAL (482 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-M236

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL AR-M236 AR-M276 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM HANDLEIDING KEY OPERATOR Pagina · HET DOEL VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S 1 · HET PROGRAMMEREN VAN EEN KEY OPERATOR CODE 1 · HET GEBRUIK VAN DE KEY OPERATOR 2 PROGRAMMA'S · LIJST MET KEY OPERATOR 4 PROGRAMMA'S · ALGEMENE PROGRAMMA'S 8 · PROGRAMMA'S VOOR 15 DE KOPIEERFUNCTIE · PROGRAMMA'S VOOR 16 DE PRINTFUNCTIE · PROGRAMMA'S VOOR DE NETWERK SCANNER 20 FUNCTIE Het key operator codenummer is in de fabriek ingesteld op "00000". HET DOEL VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S De key operator programma's worden gebruikt door de key operator (beheerder van het apparaat) om bepaalde eigenschappen van het apparaat aan te passen aan de behoeftes van de gebruiker. Deze handleiding beschrijft de key operator programma's die worden gebruikt voor alle functies van het multifunctionele systeem (kopieerfunctie, faxfunctie, printerfunctie en de netwerk scanner functie) en voor de specifieke programma's van de kopieerfunctie, de printerfunctie en de netwerk scanner functie. De specifieke programma's voor de faxfunctie worden in het volgende handboek toegelicht: · Faxfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . "AR-FX7 Gebruiksaanwijzing" (hoofdstuk 8) Om toegang tot de key operator programma's te verkrijgen moet de key operator code worden ingevoerd. HET PROGRAMMEREN VAN EEN KEY OPERATOR CODE De key operator code is een getal met 5 cijfers dat moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de key operator programma's. De key operator (beheerder van het apparaat) moet de oorspronkelijke key operator code die in de fabriek werd ingesteld, wijzigen in een nieuw getal met 5 cijfers. [. . . ] UITSCHAKELEN Dit programma wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen waarna de "AUTOMATISCH UITSCHAKELEN" wordt geactiveerd wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Met deze functie kunt u de stroomkosten reduceren en kunt u tegelijkertijd een bijdrage leveren tot het behoud van de natuurlijke ressources en het reduceren van de vervuiling. De tijdsduur kan worden ingesteld tot maximaal 240 minuten in intervallen van een minuut. 10 ALGEMENE PROGRAMMA'S BEDIENINGSINSTELLINGEN KEY-OPERATORPROGRAMMA'S BEDIENINGSINSTELLINGEN AUTOMATISCH WISSEN INSTELLEN MEDEDELINGENTIJD INSTELLEN TOETSGELUID OK 1/3 KEY-OPERATORPROGRAMMA'S TOETSGELUID OK TOETSGELUID 60sec 6sec TOETSGELUID BIJ BEGINPUNT De "BEDIENINGSINSTELLINGEN" hebben betrekking op de basisbediening van het apparaat en bestaan uit de volgende programma's: AUTOMATISCH WISSEN INSTELLEN MEDEDELINGENTIJD INSTELLEN TOETSGELUID INSTELLING BEDIENING AANRAAKTOETSEN ONDERBR. AFDRUKTAAK UITSCHAKELE CONTINU-INVOERFUNCTIE TAALINSTELLING DISPLAY TIME-OUT UITSCHAKELEN UITSCHAKELEN VAN PAPIERLADE-INSTELLINGEN toets. . Een enkele kortet pieptoon geeft een geldige toets aan en een dubbele korte pieptoon een ongeldige toets. Een enkele lange pieptoon geeft een geldige toets en een dubbele lange pieptoon een ongeldige toets aan. Selecteer de [TOETSGELUID BIJ BEGINPUNT] checkbox om drie lange pieptonen te laten klinken (wanneer het pieptoonvolume op lang staat) of drie korte pieptonen (wanneer het pieptoonvolume op kort staat) wanneer het oorspronkkelijke punt van een instelling wordt bereikt bij het selecteren van de basisinstellingen. De instellingen van het oorspronkelijke punt zijn als volgt: Functie Kopieerfunctie Faxfunctie Netwerk scannerfunctie Oorspronkelijk punt (ingesteld in het oorspronkelijke scherm) Percentage: 100% Belichting: 3 Belichting: 3 Belichtingsinstelling: 3 AUTOMATISCH WISSEN INSTELLEN Indien er gedurende een bepaalde tijdsduur geen bewerkingen worden uitgevoerd tijdens het bekijken van informatie van voltooide bewerkingen, bewerkingen in uitvoering of opgeslagen bewerkingen zal de automatische wisfunctie geactiveerd worden en zal het display naar het oorspronkelijke scherm van de kopieerfunctie of naar het opdrachtstatusscherm terugkeren. De AUTOMATISCH WISSEN INSTELLEN wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen die moet verstrijken voordat de automatische wisfunctie geactiveerd wordt. De tijdsduur kan worden ingesteld van 10 seconden tot 240 seconden in intervallen van 10 seconden of de automatisch wissen instellen kan worden uitgeschakeld. (Deze instelling functioneert alleen in de kopieerfunctie en de netwerk scanner functie. ) INSTELLING BEDIENING AANRAAKTOETSEN Deze programma's worden gebruikt om de tijdsduur in te stellen die moet verstrijken tot er een instelling wordt ingevoerd nadat er een toets werd aangetipt en om de toetsherhaling uit te schakelen. De invoertijd kan worden ingesteld van 0. 0 seconden tot 2. 0 seconden in intervallen van 0. 5 seconden. TOETSHERHALING UITSCHAKELEN] ingeschakeld is, wordt er slechts een aanraking geregistreerd wanneer de toets continu wordt aangetipt. MEDEDELINGENTIJD INSTELLEN Met dit programma wordt de tijdsduur ingesteld dat mededelingen in het display verschijnen (dit geldt voor meldingen die een bepaalde tijdsduur worden weergegeven en daarna automatisch verdwijnen. ) De tijdsduur kan worden ingesteld tot maximaal 12 seconden in intervallen van 1 seconde. TOETSGELUID Dit programma wordt gebruikt om te selecteren of een pieptoon wel of niet klinkt wanneer er een toets wordt aangetipt en zo ja, welke soort pieptoon. Het programma wordt ook gebruikt om te selecteren of er wel of niet een speciale pieptoon wordt weergegeven bij het oorspronkelijke punt van een instelling. ONDERBR. AFDRUKTAAK UITSCHAKELE (wanneer de printfunctie ingeschakeld is) Schakel dit programma in wanneer u wilt voorkomen dat er printpauzes ontstaan bij onderbreken kopieerbewerking. 11 ALGEMENE PROGRAMMA'S CONTINU-INVOERFUNCTIE (wanneer er een RSPF geïnstalleerd is). Gebruik dit programma om de continu-invoerfunctie in te schakelen. Wanneer deze functie ingeschakeld is en originelen vanuit de RSPF worden gescand, kan er binnen 5 seconden nadat het vorige origineel werd gescand een origineel aan de RSPF worden toegevoerd, dat automatisch wordt gescand met de instellingen van het vorige origineel. Deze functie kan met de kopieerfunctie en de scannerfunctie worden gebruikt. APPARAATBEHEER KEY-OPERATORPROGRAMMA'S APPARAATBEHEER OK 1/3 UITSCHAKELEN VAN ORIGINEELINVOER UITSCHAKELEN VAN DUPLEX UITZETTEN NIETEENHEID TAALINSTELLING Dit programma wordt gebruikt om de taal die in het display wordt gebruikt te wijzigen. DISPLAY TIME-OUT UITSCHAKELEN Wanneer dit programma uitgeschakeld is, zal het display het actueel geopende scherm sluiten en terugkeren naar het oorspronkelijke scherm wanneer er 60 seconden lang geen toetsen worden bediend. Wanneer het programma ingeschakeld is, zal het display het actueel geopende scherm niet sluiten. UITSCHAKELEN VAN PAPIERLADE-INSTELLINGEN Dit programma kan worden ingeschakeld om wijzigingen van de instellingen van de papierlades te voorkomen bij de gebruikersinstellingen. Let op dat het instellen van de handinvoer nog steeds mogelijk is. Gebruik deze programma's wanneer een randapparaat van het apparaat een storing heeft of wanneer u een apparaat tijdelijk wilt uitschakelen. De programma's kunnen ook worden gebruikt om de functie-instelling van een apparaat te veranderen overeenkomstig uw toepassingsvoorwaarden. "APPARAATBEHEER" bestaat uit de volgende programma's: UITSCHAKELEN VAN ORIGINEELINVOER UITSCHAKELEN VAN DUPLEX UITZETTEN NIETEENHEID UITVOERLADEN OFFSET-FUNCTIE GEHEUGEN VOOR PRINTER TELLING MIDDELSTE LADE UITSCHAKELEN TIMING VOOR TERUGKEREN UIT DE KOPIEERFUNCTIE INVOERFUNCTIE VOOR GEMENGDE ORIGINELEN UITSCHAKELEN VAN ORIGINEELINVOER (wanneer er een RSPF geïnstalleerd is). Gebruik dit programma wanneer de RSPF niet in gebruik is en u de automatische invoerfunctie wilt uitschakelen. (Er kunnen nog wel originelen met de glasplaat worden gescand. ) UITSCHAKELEN VAN DUPLEX Gebruik dit programma wanneer u de dubbelzijdige printfunctie wilt uitschakelen of indien de functie niet functioneert. [. . . ] Het apparaat kan de volgende drie printerpoorten gebruiken: · Parallelle poort · USB poort · Netwerk port Selecties OMSCHAKELEN NA EINDE OPDRACHT OMSCHAKELEN NA I/O-TIME-OUT Beschrijving Automatische selectie van de printerpoort aan het einde van elke printbewerking. Automatische printer poort selectie wanneer de in "I/O-TIME-OUT" ingestelde tijd verstrijkt. NETWERKINSTELLINGEN (Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is) De NETWERKINSTELLINGEN worden gebruikt wanneer het apparaat als netwerkprinter wordt gebruikt. De "NETWERKINSTELLINGEN" bestaat uit de volgende programma's: IP-ADRESINSTELLINGEN TCP/IP INSCHAKELEN* NetWare INSCHAKELEN* EtherTalk INSCHAKELEN* NetBEUI INSCHAKELEN* NIC TERUGSTELLEN * Wanneer de PRINT SERVERKAART geïnstalleerd is. Attentie Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor het configureren van de NETWERKINSTELLINGEN. · Na het veranderen van de instellingen moet u de aan-/uitschakelaar van het apparaat uitschakelen, kort wachten en vervolgens opnieuw inschakelen om de veranderingen effectief te laten worden. · Sommige van de hiernavolgende programma's zijn gemarkeerd met "*1". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-M236

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-M236 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag