Gebruiksaanwijzing SHARP AR-M205 SOFTWARE SETUP GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M205. Wij hopen dat dit SHARP AR-M205 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M205 te teleladen.


SHARP AR-M205 SOFTWARE SETUP GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (864 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-M205 (6251 ko)
   SHARP AR-M205 (1420 ko)
   SHARP AR-M205 (973 ko)
   SHARP AR-M205 (1996 ko)
   SHARP AR-M205 OPERATION MANUAL (1465 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-M205SOFTWARE SETUP GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING · INLEIDING · SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M160/M205 · VÓÓR DE INSTALLATIE · DE SOFTWARE INSTALLEREN · AANSLUITEN OP EEN COMPUTER · CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA · INSTALLEREN VAN DE BUTTON MANAGER · GEBRUIKEN VAN DE ONLINE-HANDLEIDING · TROUBLESHOOTING Pagina 1 2 3 4 10 11 12 14 15 INLEIDING Deze handleiding beschrijft hoe u de vereiste software voor de printer- en scannerfuncties van het apparaat installeert en configureert. Daarnaast wordt beschreven hoe u de online-handleiding kunt inzien. Opmerking · De schermafdrukken die in deze handleiding verschijnen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor Windows XP. · De uitleg in deze handleiding is gebaseerd op de Amerikaanse softwareversie. De versies voor andere landen en regio's kunnen in geringe mate afwijken van de Amerikaanse versie. [. . . ] Ingeval een foutief pakket verschijnt, dient u op de "Vorige" knop te klikken en de juiste pakketten te selecteren. De kabel wordt pas aangesloten in stap 11. 7 2 3 4 Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM station. De bestanden die nodig zijn voor het installeren van het MFP stuurprogramma worden gekopieerd indien u het "MFP stuurprogramma" heeft geselecteerd in Stap 5). Volg de instructies op het scherm. Wanneer u wordt gevraagd hoe de computer is aangesloten, selecteer dan "Aangesloten op deze computer" en klik op de "Volgende" knop. Dubbelklik op "Deze computer" ( ) en dubbelklik daarna op het CD-ROM pictogram ( Dubbelklik op het "Instellen" pictogram ( ). ). Opmerking Indien het taalkeuzescherm verschijnt na het dubbelklikken op het "Instellen" pictogram, selecteer de taal die u wenst te gebruiken en klik op de "Volgende" knop. (Normaal gesproken wordt de juiste taal automatisch geselecteerd. ) Wanneer het interfacekeuzescherm verschijnt, selecteer "USB" en klik op de "Volgende" knop. 5 Selecteer de te installeren softwarepakketten en klik daarna op de "Volgende" knop. De softwarepakketten die met een vinkje ( ) staan aangeduid in de lijst op het scherm worden geïnstalleerd. Klik op de "README weergeven" knop om informatie te bekijken over de geselecteerde pakketten. Voorzichtig Indien in Windows 2000 het volgend scherm verschijnt terwijl de bestanden worden gekopieerd (deze melding kan meerdere malen verschijnen), klik op de "Ja" knop. Opmerking Indien het volgende scherm verschijnt, klik op de "OK" knop. Wanneer "De installatie van het MFP stuurprogramma is voltooid. " verschijnt, klik op de "OK" knop. Het installatieprogramma van de Button Manager wordt gestart. 6 DE SOFTWARE INSTALLEREN 8 Begin met de installatie van de Button Manager (indien u de "Button Manager" heeft geselecteerd in Stap 5). Volg de instructies op het scherm. Klik op de "Einde" knop wanneer de melding verschijnt dat de installatie met succes is voltooid. Het Sharpdesk installatieprogramma wordt opgestart. 11 Controleer eerst of het apparaat is aangesloten op het lichtnet en sluit vervolgens de USB-kabel aan. 10) Windows herkent het apparaat en het 'Plug & Play'venster verschijnt. 12 9 Begin met de installatie van Sharpdesk indien u "Sharpdesk" heeft geselecteerd in Stap 5). Volg de instructies op het scherm. Indien het volgende scherm verschijnt, klik dan op de "Overslaan" of de "Doorgaan" knop om verder te gaan met de installatie van Sharpdesk. Volg de instructies op het 'Plug & Play'scherm dat in uw Windowsversie verschijnt om de installatie te beginnen. Opmerking Voorzichtig Indien het dual function board is geïnstalleerd, zullen het "AR-XXXX (EB)" printerstuurprogramma en scannerstuurprogramma worden geïnstalleerd. Indien "Overslaan" wordt geselecteerd, gaat de installatie van Sharpdesk verder zonder dat Sharpdesk Imaging wordt geïnstalleerd. Indien "Doorgaan" wordt geselecteerd, wordt Sharpdesk Imaging geïnstalleerd. Indien Imaging voor Windows op uw computer is geïnstalleerd, zal Sharpdesk Imaging voor Windows overschrijven. Klik op de "Einde" knop wanneer de melding verschijnt dat de installatie met succes is voltooid. Hiermee is de installatie van de software voltooid. · Indien u het MFP-stuurprogramma heeft geïnstalleerd, configureer dan de instellingen voor het printerstuurprogramma zoals wordt uitgelegd in "CONFIGUREREN VAN HET PRINTERSTUURPROGRAMMA" (p. · Indien u de Button Manager heeft geïnstalleerd, stel de Button Manager dan in zoals wordt uitgelegd in "INSTALLEREN VAN DE BUTTON MANAGER" (p. 12). 10 Wanneer het "Einde" scherm verschijnt, klik op de "Sluiten" knop. Wanneer "Sluit nu de MFP interfacekabel aan op de PC. Hiermee is de installatie van het stuurprogramma en het maken van de instellingen voltooid. " verschijnt, klik op de "OK" knop. Opmerking Na de installatie is het mogelijk dat het systeem u vraagt uw computer opnieuw te starten. In dit geval drukt u op de "Ja" knop om uw computer opnieuw te starten. 7 DE SOFTWARE INSTALLEREN INSTALLATIE IN WINDOWS 95/98/ME/NT4. 0/2000 (PARALLELKABEL) 1 De USB- of parallelkabel mag niet worden aangesloten op het apparaat. Verzeker u ervan dat de kabel niet is aangesloten voordat u verder gaat. Indien de kabel is aangesloten, zal een 'Plug & Play'venster verschijnen. Is dit het geval, klik dan op de "Annuleren" knop om het venster te sluiten en de kabel los te koppelen. Opmerking 6 Controleer de pakketten op het scherm en klik vervolgens op de "Start" knop. De te installeren softwarepakketten verschijnen op het scherm. Ingeval een foutief pakket verschijnt, dient u op de "Vorige" knop te klikken en de juiste pakketten te selecteren. 7 De kabel wordt pas aangesloten in stap 17. Begin met de installatie van het MFP-stuurprogramma (printerstuurprogramma) indien u "MFP stuurprogramma" heeft geselecteerd in Stap 5). Volg de instructies op het scherm. Indien u Windows 95/NT 4. 0 gebruikt, ga naar stap 10. 2 3 4 Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM station. Dubbelklik op "Deze computer" ( ) en dubbelklik vervolgens op het CD-ROM pictogram ( ). [. . . ] Dubbelklik op het pictogram "Scanners en camera's". Opmerking 6 Selecteer "SHARP Button Manager A" in "Naar deze toepassing kopiëren". Indien het pictogram "Scanners en camera's" niet wordt weergegeven in Windows Me, klik op "Alle opties van het Configuratiescherm weergeven". 3 Selecteer "AR-XXXX" en klik op de "Eigenschappen" knop. In Windows Me klikt u met de rechtermuisknop op "AR-XXXX" en vervolgens op "Eigenschappen" in het menu dat op het scherm verschijnt. Opmerking 4 5 In het "Eigenschappen" scherm klikt u op het tabblad "Gebeurtenissen". Selecteer "ScanMenu SC1" in het vervolgkeuzemenu "Scannergebeurtenissen". In geval andere toepassingen worden getoond, dient u het vinkje in de selectievakjes voor de andere toepassingen te wissen en alleen het Button Manager selectievakje aan te vinken. 7 8 Klik op de "Toepassen" knop. Herhaal Stappen 5 tot 7 om de Button Manager met "ScanMenu SC2" te verbinden via "ScanMenu SC6". Selecteer "ScanMenu SC2" in het volgkeuzemenu "Scannergebeurtenissen". Selecteer "SHARP Button Manager A" in "Naar deze toepassing kopiëren" en klik op de "Toepassen" knop. Wanneer eenmaal de instellingen zijn vastgelegd, klik op de "OK" knop om het scherm af te sluiten. Button Manager is nu gekoppeld aan de ScanMenu toetesen (1 tot 6). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-M205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-M205 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag