Gebruiksaanwijzing SHARP AR-M200 SOFTWARE INSTALLATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M200. Wij hopen dat dit SHARP AR-M200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M200 te teleladen.


SHARP AR-M200 SOFTWARE INSTALLATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2171 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-M200 (2655 ko)
   SHARP AR-M200 (1058 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-M200SOFTWARE INSTALLATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SOFTWAREINSTALLATIEGIDS DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Pagina · INLEIDING · INHOUD 1 5 · DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE 6 INSTALLEREN · SOFTWARE INSTALLEREN 13 (VOOR OPTIES) 29 · PROBLEEMOPLOSSING Opmerkingen · Bij de uitleg in deze handleiding wordt aangenomen dat u redelijk overweg kunt met uw Windows- of Macintosh-computer. · Raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem of de online-Help voor informatie over het besturingssysteem. · De uitleg van schermen en procedures in deze handleiding heeft voornamelijk betrekking op Windows Vista® in Windows® omgevingen en Mac OS X v10. 4 in Macintosh-omgevingen. De schermen kunnen variëren naargelang de versie van het besturingssysteem. [. . . ] Selecteer het apparaat en klik op de knop [Volgende]. 6 Wanneer de vraag verschijnt of u de printer als standaardprinter wenst, maakt u een keuze en klikt u op de knop [Volgende]. Als u meerdere stuurprogramma's installeert, selecteert u het printerstuurprogramma dat moet worden gebruikt als standaardprinter. Als u geen van deze printerstuurprogramma's wilt instellen als standaardprinter, selecteer dan [Nee]. Opmerking Opmerking · Als het apparaat niet wordt gedetecteerd, controleert u of de schakelaar aan staat en of het apparaat is aangesloten op het netwerk. · U kunt ook klikken op de knop [Geef voorwaarde op] en het apparaat zoeken door de naam (hostnaam) of het IP-adres van het apparaat in te voeren. HET IP-ADRES CONTROLEREN (pagina 36) 4 5 Het bevestigingsvenster verschijnt. Als het modelkeuzescherm verschijnt, selecteert u het te installeren printerstuurprogramma en klikt op de knop [Volgende]. Klik op het keuzevakje van het te installeren printerstuurprogramma, zodat een vinkje ( ) verschijnt. Als u in stap 2 op de knop [Aangepaste installatie] hebt geklikt, verschijnt het volgende venster. · Venster printernaam Als u de printernaam wilt wijzigen, geeft u de gewenste naam op en klikt u op de knop [Volgende]. · Venster dat de installatie van het schermlettertype bevestigt Als u het schermlettertype voor het PCL-printerstuurprogramma wilt installeren, klikt u op [Ja] en vervolgens op de knop [Volgende]. · Wanneer u het PC-faxstuurprogramma installeert, verschijnt dit scherm niet. · Als u het PCL-printerstuurprogramma niet installeert (u installeert het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma), selecteert u [Nee] en klikt u vervolgens op de knop [Volgende]. 7 Volg de instructies op het scherm. Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende]. De installatie begint. Opmerking · Wanneer u Windows Vista/Server 2008 gebruikt Als een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op [Deze driver toch installeren] klikken. · Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt Als een waarschuwingsboodschap over de Windows Logo-test of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja]. 8 Opmerking · Wanneer u het PC-faxstuurprogramma installeert, verschijnt dit scherm niet. · De PS3-uitbreidingskit is vereist als u het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma wilt gebruiken. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK]. 16 INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING 9 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 1. Opmerking Na het installeren kan er een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten. Hiermee is de installatie voltooid. · Na de installatie leest u "Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, moet u de printerstuurprogramma-instellingen configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd en het formaat en soort papier dat in het apparaat is geladen. Volg onderstaande stappen om het printerstuurprogramma te configureren. " (pagina 33) om de printerstuurprogramma-instellingen te configureren. · Als u het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma installeert, kunt u het PS-schermlettertype installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3-uitbreidingskit. Raadpleeg "DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN" (pagina 21). · Als u het apparaat als een gedeelde printer gebruikt, leest u "HET APPARAAT ALS EEN GEDEELDE PRINTER GEBRUIKEN" (pagina 20) om het printerstuurprogramma op elke clientcomputer te installeren. 2 17 INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Installatie door opgeven van het adres van het apparaat Als het apparaat niet kan worden gevonden, omdat het niet aanstaat of om een andere reden, is installatie mogelijk door het invoeren van de naam (hostnaam) of IP-adres van het apparaat. Als het softwareselectiescherm verschijnt in stap 6 van "HET SOFTWARESELECTIESCHERM OPENEN (VOOR ALLE SOFTWARE)" (pagina 14), voert u de stappen hieronder uit. 1 Klik op de knop [Printerstuurprogramma]. Als u het PC-faxstuurprogramma wilt installeren, klikt u op de knop [PC-Fax Driver] op de cd-rom "Disc 2". 3 Als u wordt gevraagd hoe de printer is aangesloten, selecteert u [LPR Direct Print (adres opgeven)] en klikt u op de knop [Volgende]. 4 Voer de naam in (hostnaam) of het IP-adres van het apparaat en klik op de knop [Volgende]. HET IP-ADRES CONTROLEREN (pagina 36) * Het scherm hierboven verschijnt als u de cd-rom "Disc 1" gebruikt. 2 Klik op de knop [Aangepaste installatie]. 18 INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING 5 In het modelkeuzescherm dat verschijnt, selecteert u de modelnaam van uw apparaat. Als het modelkeuzescherm verschijnt, selecteert u het te installeren printerstuurprogramma en klikt op de knop [Volgende]. Klik op het keuzevakje van het te installeren printerstuurprogramma, zodat een vinkje ( ) verschijnt. 10 Volg de instructies op het scherm. Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende]. De installatie begint. 6 Opmerking · Wanneer u Windows Vista/Server 2008 gebruikt Als een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op [Deze driver toch installeren] klikken. · Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt Als een waarschuwingsboodschap over de Windows Logo-test of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja]. 11 12 Opmerking · Wanneer u het PC-faxstuurprogramma installeert, verschijnt dit scherm niet. · De PS3-uitbreidingskit is vereist als u het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma wilt gebruiken. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK]. [. . . ] [Bibliotheek] - [Receipts] Verwijder het bestand [MX-B06. pkg] uit deze map. 4 Start uw computer opnieuw. Mac OS 9. 0 - 9. 2. 2 Nadat u het pictogram hebt verwijderd van de printer die het PPD-bestand van het apparaat vanaf het bureaublad gebruikt, volgt u de stappen hieronder. 1 Plaats de "Software CD-ROM" in uw cd-romstation. Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom. 2 3 4 Dubbelklik op het pictogram [CD-ROM] ( ) op uw bureaublad en dubbelklik dan op de map [MacOS]. Selecteer [Verwijder] in het Installatiemenu en klik op de toets [Verwijder]. 32 HET PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN (Windows-omgeving) Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, moet u de printerstuurprogramma-instellingen configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd en het formaat en soort papier dat in het apparaat is geladen. Volg onderstaande stappen om het printerstuurprogramma te configureren. Opmerking Raadpleeg "Wanneer het PPD-stuurprogramma is geïnstalleerd" (pagina 35) als het PPD-stuurprogramma is geïnstalleerd. Wanneer het standaardprinterstuurprogramma van het apparaat, het PCL-printerstuurprogramma of het PS-printerstuurprogramma is geïnstalleerd 1 Klik op de knop [start] ( ), vervolgens op [Configuratiescherm] en klik vervolgens op [Printer]. · In Windows XP/Server 2003 klikt u op de knop [start] en vervolgens op [Printers en Faxapparaten]. · Klik in Windows 2000 op de knop [Start], selecteer [Instellingen] en klik vervolgens op [Printers]. 3 4 Klik op het tabblad [Configuratie]. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-M200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-M200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag