Gebruiksaanwijzing SHARP AR-M165

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M165. Wij hopen dat dit SHARP AR-M165 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M165 te teleladen.


SHARP AR-M165 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1653 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-M165 (1315 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-M165

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SOFTWAREINSTALLATIEGIDS DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Pagina · INLEIDING · INHOUD 1 5 · DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE 7 INSTALLEREN · SOFTWARE INSTALLEREN 20 (VOOR OPTIES) · PROBLEEM OPLOSSING EN 39 NUTTIGE INFORMATIE Garantie Hoewel er alles aan werd gedaan om deze gebruiksaanwijzing zo nauwkeurig en nuttig mogelijk te maken, kan de firma Sharp niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Alle informatie in de gebruiksaanwijzing kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadigingen, direct of indirect die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksaanwijzing. Vermenigvuldiging, verandering of vertaling zonder schriftelijke toestemming vooraf is verboden, behalve wanneer dit in de auteurswet wordt toegestaan. Opmerking · Deze handleiding gaat ervan uit dat zowel de persoon die dit product installeert als de gebruikers een basiskennis hebben van Windows en Macintosh. [. . . ] · In Windows 98/Me/2000 moet u de knop [Button Manager] of [PC-FAX stuurprogramma] niet selecteren (Button Manager en de PC-FAX stuurprogramma worden niet ondersteund wanneer u een parallelkabel gebruikt). 1 Opmerking Wanneer [LPT1] niet verschijnt wordt deze poort door een andere printer of randapparaat gebruikt. Ga in zo'n geval door met de installatie en wijzig de instelling van de poort na beëindiging van de installatie, zodat de machine [LPT1] kan gebruiken. Deze procedure wordt beschreven in "Een andere printer gebruikt de parallelle poort (bij gebruik van een parallelle kabel)" (pagina 41). 17 Klik op de knop [Sluiten] wanneer het scherm "Einde" verschijnt. Wanneer "Sluit nu de MFP interfacekabel aan op de PC" verschijnt, klikt u op de [OK] toets. Opmerking 11 Na de installatie kan er een melding verschijnen waarin u wordt gevraagd uw computer opnieuw op te starten. Klik in dit geval op de [Ja] toets om uw computer opnieuw op te starten. Selecteer het geschikte printerstuurprogramma afhankelijk van de installatie van het tweevoudige functieboard en klik op de knop [Volgende] wanneer u wordt gevraagd om het te installeren printerstuurprogramma te selecteren. Wanneer het tweevoudige functieboard niet is geïnstalleerd, selecteer dan [Voor standaardmodel]. 18 Schakel de machine en de computer uit, en verbindt de machine via de parallelle kabel met de computer. (Pagina 44) Nadat u de machine met uw computer hebt verbonden, zet u eerst de machine en vervolgens uw computer aan. Let op Wanneer het tweevoudige functieboard niet is geïnstalleerd en u het printerstuurprogramma voor het tweevoudige functieboard selecteert, is printen niet mogelijk. 12 13 14 15 Selecteer de modelnaam van uw machine en klik op de toets [Volgende] wanneer het modelselectiescherm verschijnt. Klik op [OK] wanneer de melding "De installatie van het MFP stuurprogramma is voltooid. " verschijnt. Klik op de [Hulpprogramma] knop in stap 5, als u Sharpdesk wilt installeren. Ga naar stap 18, wanneer u Sharpdesk niet wilt installeren. Hiermee is de installatie voltooid. Zie, na de installatie van het MFP stuurprogramma "PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN (Windows-omgeving)" (pagina 42) om de stuurprogramma-instellingen van de printer te configureren. Opmerking In Windows 95/NT 4. 0, verschijnt de [Hulpprogramma] toets niet. 15 DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN DE MACHINE GEBRUIKEN ALS GEDEELDE PRINTER VIA EEN SERVER U kunt de machine gebruiken als gedeelde printer in een Windows 95/98/Me/NT 4. 0/2000/XP netwerkomgeving. Let er op dat de Windows networkomgeving vooraf moet zijn gerealiseerd. Volg de onderstaande stappen om het printerstuurprogramma in de clientmachine te installeren. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor de server- en printernaam van de machine binnen het netwerk. Opmerking Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing (voor printer en scanner)" voor de configuratieprocedure van de printerserverinstellingen. De hier beschreven "printerserver" is een computer verbonden aan de machine en waarbij andere computers ofwel "clients" zijn aangesloten op hetzelfde netwerk als de printerserver. 1 2 Plaats de "Software CD-ROM (1)" die bij de machine is meegeleverd in de CD-ROM-drive van uw computer. Klik op de [Start] knop, klik op [Deze Computer] ( ), en dubbelklik vervolgens op het [CD-ROM] ( ) icoon. In Windows 95/98/Me/NT 4. 0/2000, dubbelklikt u eerst op [Deze computer] en dubbelklikt u vervolgens op de [CD-ROM] icoon. 6 De bestanden die zijn vereist voor de installatie van het MFP stuurprogramma worden gekopieerd (als u het "MFP stuurprogramma" in stap 4 hebt geselecteerd). Volg de instructies op het scherm. Selecteer [Via het netwerk aangesloten] en klik op de knop [Volgende] wanneer u wordt gevraagd hoe de printer is aangesloten. SHARP 3 4 Volg de stappen 4 tot en met 7 van "INSTALLATIEMETHODE 2" Klik op de knop [MFP stuurprogramma(Printer/Scanner)]. Klik op de knop [README weergeven] om informatie over de software te bekijken. 7 Klik op de knop [Netwerkpoort toevoegen] wanneer u wordt gevraagd om de printerpoort te selecteren die moet worden gebruikt. SHARP 5 Klik op de knop [Volgende]. 16 DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN 8 Selecteer de netwerkprinter die wordt gedeeld en klik op de knop [OK]. SHARP AR-XXXX 1 Opmerking Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor de server- en printernaam van de machine binnen het netwerk. 9 10 Controleer de gedeelde netwerkprinter en klik op de knop [Volgende] in het scherm printerpoort selectie. Selecteer de modelnaam van uw machine en klik op de toets [Volgende] wanneer het modelselectiescherm verschijnt. Volg de instructies op het scherm. Wanneer u Windows 2000/XP gebruikt. Klik op de knop [Toch doorgaan] of [Ja] als er een melding verschijnt met betrekking tot de Windows logo test of digitale handtekening. Let op 11 Klik op de knop [Sluiten]. Hiermee is de installatie voltooid. 17 INSTALLATIE VAN DE BUTTON MANAGER Button Manager is een software-programma dat, samen met het scannerstuurprogramma, scannen vanaf de machine mogelijk maakt. Als u het bedieningspaneel van de machine wilt gebruiken om te scannen, moet Button Manager zijn verbonden met de bestemming die in de display verschijnt. Volg de onderstaande stappen om Button Manager te verbinden met scangebeurtenissen van de machine. Opmerking Wanneer computers met beide USB-poorten van de machine verbonden zijn, zijn aparte Button Manager-instellingen noodzakelijk voor USB-1 en USB-2 (wanneer het tweevoudig functieboard is geïnstalleerd). WINDOWS XP 1 2 3 4 Klik op [Start], op [Configuratiescherm], op [Printers en Andere Hardware] en klik vervolgens op [Scanners en Camera's]. Klik op de [SHARP AR-XXXX] icoon en selecteer [Eigenschappen] uit het menu [Bestand]. In het "Eigenschappen" scherm klikt u op de [Gebeurtenissen] tab. Selecteer [SC1:] uit het rolmenu "Selecteer een gebeurtenis". Eigenschappen voor SHARP AR-XXXX 5 Selecteer [Uitvoeren] en selecteer vervolgens [Sharp Button Manager G] uit het rolmenu. Eigenschappen voor SHARP AR-XXXX E 6 E Klik op de [Toepassen] toets. Herhaal stap 4 tot en met 6 om Button Manager te koppelen aan [SC2:] tot en met [SC6:]. · Selecteer [SC2:] uit het rolmenu "Selecteer een gebeurtenis". [. . . ] Dubbelklik op de icoon [Reader Installer]. Volg de instructies op het scherm op om Acrobat Reader te installeren. ) 3 Dubbelklik op de map [Acrobat] en dubbelklik vervolgens op [ar500nld. exe]. Volg de instructies op het scherm op om Acrobat Reader te installeren. 42 HET IP-ADRES CONTROLEREN Er zijn verschillende instellingen waarin IP-adres moet worden ingevoerd en gecontroleerd. Om het IP-adres van de machine te controleren, houdt u de statusknop van de netwerkuitbreidingskit minstens 2 seconden ingedrukt om een lijst printerinstellingen af te drukken. Statusknop Let op RESETTEN VAN DE NETWERKUITBREIDINGSKIT Voor het resetten van de netwerkuitbreidingskit zet u de machine aan terwijl u de statusknop op de netwerkuitbreidingskit ingedrukt houdt. Nadat de netwerkuitbreidingskit gereset is, de netwerkscannerbestemming informatie en scaninstellingen blijven behouden, maar de netwerkinstellingen en netwerkprinterinstellingen keren terug naar de standaard instellingen. HARDWARE EN SOFTWARE EISEN Alvorens het installeren van de software van de CD-ROM, die standaard meegeleverd wordt bij de machine, of de CD-ROM, die meegeleverd wordt met de optionele netwerkuitbreidingskit (AR-NB3), moet u erop letten dat uw computer aan de volgende eisen voldoet. Windows (standaard machinesysteem) Bedrijfssysteem*1 Windows (opties) Macintosh (opties) Mac OS 8. 6 to 9. 2. 2, 10. 1. 5 , 10. 2. 8, 10. 3. 3 tot 10. 4. 3 Windows 95*2, 3, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4. 0 (Service Pack 5 of later)*3, 4, Windows 2000 Professional*4, Windows XP Professional*4, Windows XP Home Edition*4, Windows 2000 Server*4, 5, Windows Server 2003*4, 5 IBM PC/AT compatibele computer Standaard uitgerust met een USB 2. 0*6/1. 1*7 poort of een bidirectionele parallelle poort (IEEE1284 compliant). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-M165

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-M165 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag