Gebruiksaanwijzing SHARP AR-M155 CAUTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M155. Wij hopen dat dit SHARP AR-M155 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-M155 te teleladen.


SHARP AR-M155 CAUTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (615 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-M155 (1603 ko)
   SHARP AR-M155 SOFTWARE (615 ko)
   SHARP AR-M155 SOFTWARE (615 ko)
   SHARP AR-M155 BROCHURE (254 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-M155CAUTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die mit der Maschine gelieferte CD-ROM enthält die Benutzeranleitung und die folgenden Programme: Schaf een geschikte kabel aan voor uw computer. De CD-ROM die met de machine meegeleverd wordt bevat de gebruikersdocumentatie en de volgende software: Met de printer driver kunt u de printerfunctie van de machine gebruiken. Met de scanner driver kunt u de scanfunctie van de machine gebruiken met de TWAIN-compliant en WIA-compliant toepassingen. [. . . ] Om een handboek te open, klikt u op de bovenste pagina zoals hieronder wordt uitgelegd en klikt u op de toets van het gewenste handboek. Op verzoek kunt u een gebruikshandleiding op papier krijgen van uw erkende SHARP dealer. Het etiket ( ) in de fuseereenheid van het apparaat geeft het volgende aan: : Attentie, gevaar : Attentie, heet oppervlak Veiligheidsmaatregelen tijdens het gebruik van de machine Wees voorzichtig in dit gebied bij het verwijderen van vastgelopen papier. Wacht 10 tot 15 seconden na het uitzetten van de machine en zet deze daarna weer aan. Schakel de kopieermachine uit wanneer deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, bijv. Tijdens de vakantieperiode, en verwijder de stekker uit het stopcontact. Zet de kopieermachine uit voordat u deze gaat verplaatsen en verwijder de stekker uit het stopcontact. Bedek de machine niet met een stofkap, kleed of plasticfolie terwijl de stroom ingeschakeld is. Hierdoor wordt de warmte-uitstraling verhindert, waardoor de machine kan beschadigen. Andere besturingen, aanpassingen, gebruik of procedures dan beschreven in deze handleiding kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Belangrijke punten bij de keuze van een opstellingsplaats Installeer de kopieermachine niet op plaatsen die: · Vochtig, nat of erg stoffig zijn · aan direct zonlicht worden blootgesteld · Slecht geventileerd zijn · Onderhevig zijn aan extreme temperatuurwisselingen of veranderingen in de luchtvochtigheid, zoals in de nabijheid van een airconditioningapparaat of radiator. Laat voldoende ruimte vrij rond de kopieermachine voor onderhoud en goede 20cm (8") ventilatie. Veiligheidsmaatregelen tijdens het verplaatsen van de machine Machine niet laten vallen, blootstellen aan schokken of tegen andere voorwerpen aanstoten. Bewaar reservevoorraden zoals drumpatronen en tonerpatronen in hun verpakking in een donkere omgeving. Wanneer deze aan direct zonlicht worden blootgesteld, kunnen er vlekken op de kopieën komen. Raak het oppervlak van het drumpatroon (groene gedeelte) niet met de hand aan. [. . . ] LET OP: Trek de stekker uit het stopcontact om het kopieerapparaat volledig van het lichtnet los te koppelen. De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn. Om veiligheidsredenen moen geen onderdelen worden gedemonteerd om toegang te verkrijgen tot her inwendige van hetapparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-M155

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-M155 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag