Gebruiksaanwijzing SHARP AR-FX7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FX7. Wij hopen dat dit SHARP AR-FX7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FX7 te teleladen.


SHARP AR-FX7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2722 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-FX7 (4527 ko)
   SHARP AR-FX7 (4527 ko)
   SHARP AR-FX7 FACSIMILE (2770 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-FX7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX UITBREIDINGSSET VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING Voor meer informatie zie Engelse gebruiksaanwijzing Dit toerstel werd getest overeenkomstig de Europese voorschriften TBR 21. Het functioneert op alle analoge telefoonnetwerken die compatibel zijn met de TBR 21. Neem contact op met uw dealer of netwerkoperator, indien u niet zeker bent of uw netwerk volgens de TBR 21 functioneert. In dit geval moet de gebruiker eventueel passende maatregelen treffen. Belangrijke veiligheidsinformatie Indien delen van uw telefoonapparatuur niet behoorlijk functioneren, dient u deze onmiddellijk van de telefoonleiding te verwijderen omdat het telefoonnet hierdoor beschadigd kan worden. [. . . ] Wanneer het scannen beëindigd is, verschijnt de [LEZEN KLAAR] toets op het tiptoetsenpaneel. Wanneer het scherm met de adreslijst verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven p. 6. Nadat u de [ORIGINEEL] toets heeft aangetipt, controleert u het origineelformaat dat in de toets wordt weergegeven. Indien het origineelformaat niet correct is herkend, dient u de correcte origineelformaat in te stellen. ("HANDMATIG INSTELLEN VAN HET SCANFORMAAT" (p. 16)) 8 Plaats de volgende set originelen en druk op de [START] toets ( ). Herhaal deze stap tot alle pagina's zijn gescand. U kunt het origineelformaat, de resolutie en de belichtingsinstellingen desgewenst voor elke pagina wijzigen. Indien u ongeveer 1 minuut geen bewerking uitvoert (u drukt niet op de [START] toets ( )), zal het scannen automatisch eindigen en is de opdracht opgeslagen voor de transmissie. 9 Wanneer de laatste originele pagina is gescand, tipt u de [LEZEN KLAAR] toets aan. Er klinkt een pieptoon om u te informeren dat de opdracht in het geheugen is opgeslagen voor de transmissie. (Kiezen en transmissie beginnen automatisch wanneer eerder opgeslagen opdrachten voltooid zijn. ) 4 Tip de [OPDRACHTSAMENSTELLING] toets aan. OK (Pg. No. P [LEZEN KLAAR] KLAAR] INDIEN GEREED. LEZEN KLAAR ORIGINEEL HANDMATIG 2-ZIJDIG SCHR. BLOK ET BEELD 90 GRADEN RAAIEN OPDRACHT SAMENSTEL. 15 HANDMATIG INSTELLEN VAN HET SCANFORMAAT Wanneer u een origineel plaatst dat geen standaardformaat heeft (zoals INCH formaat), of wanneer het formaat niet correct werd herkend, moet u de [ORIGINEEL] toets aantippen en het origineelformaat handmatig instellen. Voer de volgende stappen uit nadat u het document in de RSPF of op de glasplaat heeft geplaatst. *Standaardformaten: Opmerking Standaardformaten van het origineel zijn formaten die correct kunnen worden herkend wanneer het origineel wordt geplaatst. Standaardformaten Het gebruik van de RSPF Bij het gebruik van de glasplaat A3, B4, A4, A4R, A5, A5R A3, B4, A4, A4R, A5 Wanneer er een origineel wordt geladen dat geen standaardformaat heeft (speciale formaten inbegrepen), zal het dichtstbijzijnde standaardformaat worden weergegeven of het origineelformaat verschijnt niet. 2 1 Tip de [ORIGINEEL] toets aan. STANDAARD RESOLUTIE AUTO A4R ORIGINEEL Wanneer het scherm met de adreslijst verschijnt, tip dan de [CONDITIE INSTELLINGEN] toets aan om het scherm met fax instellingen weer te geven (p. 6). Wanneer u een INCH formaat wilt selecteren, tipt u de [AB INCH] toets aan en vervolgens de gewenste origineelformaat toets. "INCH" wordt LUIDSPREKER OPNIEUW KIEZE geaccentueerd en de FORMAAT ORIGINEEL OK INCH formaattoetsen AUTO HANDMATIC worden weergegeven. OK 8-1/2" x 11" 8-1/2" x 11"R B5 Om terug te keren naar B5R A4 A4R AB het AB palet, tipt u de INCH B4 A3 [AB INCH] toets opnieuw aan. 2 Tip op de [HANDMATIG] toets. De te selecteren formaten worden weergegeven. 4 Tip op de buitenste [OK] toets. U keert terug naar het oorspronkelijke scherm. (Door op de binnenste [OK] toets te drukken in de bovenstaande stap gaat u terug naar stap 2. ) FORMAAT ORIGINEEL HANDMATIG JDIG JE 2-ZIJDIG SCHR. BLOK ORIGINEEL HANDMATIC OK A4R OK AB INCH R 13 A4 A3 3 Tip de gewenste origineelformaat toets aan. LUIDSPREKER FORMAAT ORIGINEEL AUTO HANDMATIG OPNIEUW KIEZE OK 5 A5 A4R A5R B4 A4 A3 OK AB INCH De [AUTO] toets is niet meer geaccentueerd. De [HANDMATIG] toets en de geselecteerde origineelformaat toets worden geaccentueerd. Het geselecteerde formaat verschijnt in de bovenste helft van de [ORIGINEEL] toets. EXPOSURE STANDAARD RESOLUTIE A4R ORIGINEEL 16 BASISFUNCTIES HET ONTVANGEN VAN FAXBERICHTEN Wanneer een ander faxtoestel een fax naar uw machine stuurt, rinkelt uw machine*, ontvangt het faxbericht automatisch en begint te printen (automatische ontvangst). Opmerking U kunt een transmissieopdracht opslaan terwijl een faxbericht wordt ontvangen. ("Het opslaan van transmissieopdrachten (geheugentransmissie)" (p. 12)) Waarschuwing Om faxberichten te ontvangen, moet er voldoende papier in de papierlade zijn geplaatst. Zie "HET LADEN VAN PAPIER" in de gebruiksaanwijzing voor de kopieermachine voor het laden van geschikt papier. Binnenkomende A4 (8-1/2" x 11") en B5 (5-1/2" x 8-1/2") formaat faxberichten worden automatisch afgesteld op de afdrukstand van het printpapier zodat het niet nodig is om elk papierformaat zowel liggend ( ) als staand ( ) te plaatsen. Wanneer u echter een faxbericht ontvangt, dat kleiner is dan A4 (8-1/2" x 11") formaat, is het papierformaat dat wordt gebruikt om het faxbericht te printen afhankelijk van de afdrukstand van het origineel (staand of liggend) in het zendende faxtoestel. 2 HET ONTVANGEN VAN EEN FAXBERICHT 1 Het toestel rinkelt* en de ontvangst begint automatisch. *Aantal belsignalen Het toestel is zodanig ingesteld dat er twee belsignalen klinken voordat de automatische ontvangst begint. Het aantal belsignalen kan echter worden veranderd in elk aantal van 0 tot 9* m. b. v. Wanneer het aantal belsignalen op 0 is ingesteld, ontvangt het toestel faxberichten zonder belsignaal. * Het aantal belsignalen kan in sommige regio's verschillen. Opmerking 2 Het einde van de ontvangst. Wanneer de ontvangst eindigt, klinkt er een pieptoon. Wanneer het toestel meerdere uitgangslades heeft, kan de uitgangslade voor faxontvangst worden geselecteerd in de key operator programma's. Zie "UITGANGSLADES" in het handboek voor de keyoperator. Wanneer ontvangen faxberichten niet geprint kunnen worden Wanneer de machine geen papier of toner meer heeft, wanneer er een papierstoring is opgetreden, of wanneer het toestel bezig is te printen of met kopiëren, worden de ontvangen faxberichten in het geheugen vastgehouden totdat het printen weer mogelijk is. [. . . ] · Onafhankelijk van de faxinstellingen, draait deze functie alleen A4 lengte (A3 breedte) originelen voor de transmissie. · Originelen kleiner dan A4 (8-1/2" x 11") worden verzonden als A4 (8-1/2" x 11") documenten. · Deze functie kan alleen in een Windows omgeving worden gebruikt. Uw toestel Selecteer de PC FAX besturing en voer dezelfde procedure uit als bij het printen van het document Het andere toestel Transmissie naar het ontvangende faxtoestel De computer kan niet gebruikt worden voor het ontvangen van faxberichten. 5 HET GEBRUIK VAN PC-FAX TRANSMISSIE Om een document te faxen met de PC-FAX functie, gebruikt u dezelfde procedure als wanneer u het document vanuit de toepassing print. Schakel eerst naar de geïnstalleerde PC-FAX besturing en voer dan het printproces uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-FX7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-FX7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag