Gebruiksaanwijzing SHARP AR-FX11 OPERATION MANUALQUICK GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FX11. Wij hopen dat dit SHARP AR-FX11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FX11 te teleladen.


SHARP AR-FX11 OPERATION MANUALQUICK GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1117 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-FX11 (5332 ko)
   SHARP AR-FX11 (5332 ko)
   SHARP AR-FX11 FX11 (FAX OPTION FOR AR-M165 AND AR-M207) OPERATION MANUAL. (5333 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-FX11OPERATION MANUALQUICK GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AR-FX11 FAX UITBREIDINGSSET VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING Voor meer informatie zie Engelse gebruiksaanwijzing RANKRIJK SH1406TSZZ ■ FAX-interfacekabel en telefoonkabel: Deze speciale accessoires dienen bij het apparaat gebruikt te worden. ■ Opmerking voor gebruikers in Europa This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG. Quest'apparecchio è conforme ai requisiti delle direttiva 1999/5/CE. Este equipamento obedece às exigências da directiva 1999/5/CE. [. . . ] • Automatisch scannen van twee zijden van een origineel langer dan A3 (11” x 17”) is niet mogelijk. • De afbeelding van de achterkant van het origineel wordt zonodig tijdens de verzending 180 graden gedraaid en het is dus niet nodig bij de ontvangende machine het blad om te draaien. • Als u “dubbelzijdig scannen” wilt annuleren, selecteert u "ENKELZIJDIG" in stap 5 en drukt u op de [OK] toets. • Wanneer “dubbelzijdig scannen” is geactiveerd, kan “boekkopie scannen” (pagina 43) niet ingeschakeld worden. Schrijfblok 17 BASISHANDELINGEN Snel On-line Wanneer u de SPF gebruikt om een boekkopie document te verzenden en er staan geen van te voren opgeslagen opdrachten in de wacht of er worden geen opdrachten op dit moment uitgevoerd (en de lijn is niet bezet), kiest de machine de bestemming, nadat de eerste pagina gescand is, en begint met de verzending van gescande pagina's, terwijl de resterende pagina's gescand worden. Deze verzendmethode heet “Snel On-line” Wanneer een “snel on-line” verzending uitgevoerd wordt, verschijnt op de display “LEZEN”- “BELLEN” – “VERBINDING” - “ZENDEN” in die volgorde totdat het scannen van de resterende voltooid is. Wanneer alle pagina’s zijn gescand, verschijnt “STOP LEZEN” voordat de meldingen hierboven verschijnen. Wanneer de ontvangende kant bezet is, verandert de “snel on-line” verzending in een opgeslagen verzendopdracht (geheugen verzenden) (Zie "Storing transmission jobs (memory transmission)" op pagina 26. ) Wanneer het geheugen vol raakt tijdens een “snel on-line” verzending Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de eerste pagina van het origineel, zal de verzending automatisch worden geannuleerd. Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de tweede of volgende pagina, zullen de pagina’s die volledig gescand zijn verzonden worden. Opmerkingen De machine is standaard ingesteld (fabrieksinstelling) om “snel on-line” verzending te kunnen uitvoeren. Indien gewenst kunt u deze functie uitschakelen met de key-operatorprogramma’s. (Zie "QUICK ON LINE TX" op pagina 101. ) Wanneer een origineel wordt verzonden via de volgende methoden, wordt de opdracht in het geheugen opgeslagen. • Distributieverzending (pagina 21) • Timer-verzending (pagina 23) • F-code verzending (pagina 26) in Hoofdstuk 4) Als de ontvangende kant bezet is Wanneer de ontvangende kant bezet is, wordt de verzending tijdelijk geannuleerd en na een korte onderbreking wordt een nieuwe poging gedaan verbinding te krijgen. (Er worden twee pogingen gedaan met een tussenpoos van 3 minuten. *1) Wanneer u niet wilt dat de machine een nieuwe poging onderneemt, drukt u op de [FAX STATUS] toets en annuleert u de opdracht. (Pagina 29) *1 De instellingen kunnen worden gewijzigd met de key-operatorprogramma’s). (BEZET)" (RECALL SETTING (BUSY)) op pagina 102. ) Als er een verzendfout optreedt Als er zich een fout voordoet waardoor de verzendende of ontvangende machine de oproep niet binnen 45 seconden**2 beantwoordt, wordt de overdracht gestopt en wordt er later automatisch een nieuwe poging gedaan. Er wordt één poging gedaan na een tussenpoos van 1 minuut. *2) Wanneer u niet wilt dat de machine een nieuwe poging onderneemt, drukt u op de [FAX STATUS] toets en annuleert u de opdracht. (Pagina 29) Deze machine ondersteunt ook de foutcorrectiemodus (ECM) en wordt automatisch ingesteld om een deel van het faxbericht dat, wegens storing op de lijn niet overgekomen is, opnieuw te sturen. *2 De instellingen kunnen worden gewijzigd met de key-operatorprogramma’s. TX" (RING TIMEOUT IN AUTO TX) (pagina 103) en "HERH INSTELL. ( FOUT)" (RECALL SET (ERR)) (pagina 102). ) Beelddraaiing De machine is standaard ingesteld om een verticaal geplaatst ( ) document 90° zo te draaien, dat het in een horizontale positie komt ( ) voor verzending (A4 (8-1/2" x 11") originelen worden gedraaid naar A4R (8-1/2" x 11"R) en A5R originelen worden gedraaid naar A5). A4R (8-1/2" x 11"R) originelen en A5 originelen worden niet gedraaid. Indien gewenst kunt u deze rotatiefunctie uitschakelen met de key-operatorprogramma’s, zoals beschreven op "ROTATIE TX" (ROTATE TX) (pagina 100). Plaats originelen van A5 formaat in een verticale positie ( ). Wanneer zij zich in een horizontale positie bevinden, ( A5R draaiing), drukt u op de [ORIGINEEL] toets en specificeert u het correcte origineelformaat (selecteer "A5R") (Zie "RESOLUTIE- EN BELICHTINGINSTELLINGEN SELECTEREN" op pagina 11. ) Opmerking 18 BASISHANDELINGEN ANNULEREN VAN FAXVERZENDING Als u een verzending die aan de gang of opgeslagen is wilt annuleren, volgt u de stappen hieronder. [. . . ] Is het origineel vaag? Verzending vindt niet op het gedefinieerde tijdstip plaats. Afdrukken vindt niet plaats na ontvangst. Stel de klok van de machine op de juiste tijd in. Het afdrukken begint. Een ontvangen faxbericht wordt blanco afgedrukt. Het ontvangen beeld is vaag. Neem contact op met de operator van het verzendende faxapparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-FX11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-FX11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag