Gebruiksaanwijzing SHARP AR-FR25U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FR25U. Wij hopen dat dit SHARP AR-FR25U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FR25U te teleladen.


SHARP AR-FR25U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2585 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-FR25U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Key-operatorprogramma's zijn uiterst belangrijk voor het beveiligingsbeheer. De beheerder van de machine moet de gebruikers laten weten dat ze zonder toestemming geen toegang hebben tot de key-operatorprogramma's. De beheerder en de gebruikers van de machine niet op kantoor zijn, moet de machine tegen ongeoorloofde toegang worden beveiligd. [. . . ] de vastgehouden beelddata kunt u verwijderen door de vastgehouden gegevens te selecteren en dan op de toets [WISSEN] te drukken. Het apparaat wordt uitgezet tijdens het wissen van de beelddata uit het geheugen of het voltooien van een opdracht, worden wellicht niet alle gegevens gewist. GEHEUGEN WISSEN" in de key-operatorprogramma's (pagina 4 van deze gebruiksaanwijzing) om alle gegevens volledig te wissen voordat u het apparaat uitzet. In deze sectie worden de key-operatorprogramma's in de unit beschreven die de beveiligingsfunctie betreffen. De procedure voor het werken met de key-operatorprogramma's vindt u in het HANDBOEK VOOR DE HOOFDOPERATOR. (Zie ter aanvulling "DE GEBRUIKTE TOETSEN IN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S" op pagina 3. ) Zie de volgende uitleg als u meer wilt weten over instellingen en procedures. Key-operatorcode veranderen Dit programma wordt gebruikt om de key-operatorcode te wijzigen. De hoofdoperator (keyoperator) is nodig als u de key-operatorcode wilt omzetten van de standaardwaarden naar een gekozen code voor een nieuwe gebruiker. de hoofdoperator mag nooit de standaard "key-operatorcode" gebruiken. De hoofdoperator dient ten minste eens in de 60 dagen een nieuwe key-operatorcode in te stellen. Zie het HANDBOEK VOOR DE HOOFDOPERATOR (in het bijzonder "HET GEBRUIK VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S" op pagina 2). Als de beveiligingskit wordt geïnstalleerd, worden instellingen die te maken hebben met beveiliging (met uitzondering van [SSL-INSTELLINGEN]) toegevoegd aan de instellingen die verschijnen wanneer u op de toets [BEVEILIGINGSINSTELLINGEN] drukt. Op de volgende pagina's vindt u uitgebreide informatie over het gebruik van deze instellingen. Gebruik deze instelling om handmatig gegevens te wissen die in het geheugen van de unit zijn opgeslagen. (Bedenk hierbij dat bestemmingsinformatie voor faxen of scannen niet gewist wordt. Deze functie wordt uitgevoerd, worden ook niet-verwerkte gegevens in de unit gewist. Adviseren u dit programma uit te voeren voordat u de stroom uitschakelt. [. . . ] De naam van het keyoperatorprogramma dat u hiervoor kunt gebruiken is "GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT". Druk op de toets [GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT], voer de productcode met de cijfertoetsen in, en druk op [INVOEREN]. U de verkeerde code invoeren Er verschijnt een bericht dat u vraagt om de productcode nog eens te controleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-FR25U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-FR25U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag