Gebruiksaanwijzing SHARP AR-FR22U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FR22U. Wij hopen dat dit SHARP AR-FR22U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FR22U te teleladen.


SHARP AR-FR22U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14268 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-FR22U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. En las siguientes explicaciones se presupone que la máquina posee las funciones de impresora, fax y escáner de red. Siga el procedimiento de las páginas 4 y 5 del Manual del operador principal para configurar las opciones de los programas de operador principal. utilizar los programas de operador principal Para obtener una descripción de cada una de las opciones, consulte las páginas siguientes. [. . . ] OPMERKING Als de gegevensbeveiligingskit of de machine waarop deze is geïnstalleerd, wordt afgevoerd of een andere eigenaar krijgt, moet de hoofdoperator dit programma uitvoeren. Tijdens de uitvoering van het programma mag de hoofdoperator pas weggaan van de machine als het zeker is dat alle gegevens zijn gewist. Het volgende scherm verschijnt met het verzoek om uw selectie te bevestigen ("JA" of "NEE"). U gaat terug naar het menuscherm "BEVEILIGINGSINSTELLINGEN" wanneer u op de toets [NEE] drukt. tijdens het wissen van de gegevens verschijnt het percentage gewiste gegevens. Wanneer de gegevens zijn gewist, wordt de machine even uitgeschakeld en automatisch weer ingeschakeld. Mocht u het wissen willen onderbreken terwijl dit plaatsvindt Druk op de toets [ANNULEREN]. Het wissen van de gegevens stopt zodra u de juiste hoofdoperatorcode hebt opgegeven. De stroom wordt voor korte tijd uitgeschakeld en vervolgens automatisch weer ingeschakeld. Het wissen van de gegevens stopt zodra u de juiste hoofdoperatorcode hebt opgegeven. Alle gegevens die zijn gewist voordat u de hoofdoperatorcode hebt opgegeven worden niet hersteld (deze gegevens gaan verloren). Met dit programma wist u alle gegevens (namen printergebruikers, fax/beeldverzendgegevens, afzenderinformatie ontvangen faxen) die verschijnen in de LIJST UITGEVOERDE TAKEN in het taakstatusscherm (pagina 1-15 van de "GEBRUIKSAANWIJZING (algemene informatie en werking van kopieerder)"). u wist de gegevens door te drukken op de toets [WIS ALLE GEGEVENS IN DE TAAKSTATUS LIJST VAN UITGEVOERDE TAKEN]. Er verschijnt een bericht met het verzoek het wissen te bevestigen ("JA" of "NEE"). Druk op de toets [JA] als u het wissen van de geselecteerde gegevens wilt starten. Wanneer het wissen van de gegevens beëindigd is, wordt de machine tijdelijk uitgeschakeld en vervolgens weer automatisch ingeschakeld. Deze kunnen niet worden gewist of geïnitialiseerd met het programma "VOLL. Kan alleen worden geselecteerd wanneer de fax- of netwerkscannerfunctie is ingeschakeld. Kan alleen worden geselecteerd wanneer de netwerkscannerfunctie is ingeschakeld. Er verschijnt een bericht met het verzoek het wissen te bevestigen ("JA" of "NEE"). Druk op de toets [JA] als u het wissen van de geselecteerde gegevens wilt starten. Wanneer het wissen van de gegevens beëindigd is, wordt de machine tijdelijk uitgeschakeld en vervolgens weer automatisch ingeschakeld. [. . . ] Het key-operatorprogramma dat u hiervoor gebruikt heet "GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT". Druk op de toets [GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT], voer het productnummer in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op de toets [INVOEREN]. Verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd het productnummer nogmaals te controleren. Verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd de stroom eerst uit en dan weer in te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-FR22U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-FR22U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag