Gebruiksaanwijzing SHARP AR-FR11U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FR11U. Wij hopen dat dit SHARP AR-FR11U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AR-FR11U te teleladen.


SHARP AR-FR11U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10121 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AR-FR11U (355 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AR-FR11U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] G Change the key operator code on a regular basis (at least once every 60 days). G During the procedure for changing the key operator code, the current key operator code and new key operator code appear in the display. Tandem copying and tandem printing operate as shown below based on the configuration of the server machine and client machine (whether or not the data security kit is installed). When the data security kit is installed and the Web page is used to copy data stored with the document filing function to a computer (page 3-4 of the "Operation manual (for printer)"), the copied data can only be transferred back to the original machine from which it was copied; the data cannot be transferred to another machine even if the machine conditions are the same. [. . . ] OPMERKING Als de gegevensbeveiligingskit of de machine waarop deze is geïnstalleerd, wordt afgevoerd of een andere eigenaar krijgt, moet de hoofdoperator dit programma uitvoeren. Tijdens de uitvoering van het programma mag de hoofdoperator pas weggaan van de machine als het zeker is dat alle gegevens zijn gewist. Het volgende scherm verschijnt met het verzoek om uw selectie te bevestigen ("JA" of "NEE"). U gaat terug naar het menuscherm "BEVEILIGINGSINSTELLINGEN" wanneer u op de toets [NEE] drukt. Tijdens het wissen van de gegevens verschijnt het percentage gewiste gegevens en het aantal herhalingen. Wanneer de gegevens zijn gewist, wordt de machine even uitgeschakeld en automatisch weer ingeschakeld. Mocht u het wissen willen onderbreken terwijl dit plaatsvindt Druk op de toets [ANNULEREN]. Het wissen van de gegevens stopt zodra u de juiste hoofdoperatorcode hebt opgegeven. De stroom wordt voor korte tijd uitgeschakeld en vervolgens automatisch weer ingeschakeld. Het wissen van de gegevens stopt zodra u de juiste hoofdoperatorcode hebt opgegeven. Kan alleen worden geselecteerd wanneer de fax- of netwerkscannerfunctie is ingeschakeld. Kan alleen worden geselecteerd wanneer de netwerkscannerfunctie is ingeschakeld. Er verschijnt een bericht met het verzoek het wissen te bevestigen ("JA" of "NEE"). Druk op de toets [JA] als u het wissen van de geselecteerde gegevens wilt starten. Tijdens het wissen wordt de vooruitgang weergegeven als percentage, en ook het aantal herhalingen. Wanneer het wissen van de gegevens beëindigd is, wordt de machine tijdelijk uitgeschakeld en vervolgens weer automatisch ingeschakeld. U kunt een nummer tussen 1 en 7 opgeven voor het aantal malen dat het wissen van de gegevens wordt herhaald wanneer u "VOLL. Druk op de toets [AANTAL KEREN DAT HET WISSEN VAN GEGEVENS WORDT HERHAALD] en stel de gewenste waarde in met de toets of . (Zie "Over de instelling van het aantal herhalingen" op pagina 9 van deze handleiding. Met dit programma worden automatisch alle gegevens in de machine gewist wanneer u de hoofdschakelaar inschakelt. U kunt de volgende mogelijkheden selecteren om gegevens te wissen: "VOLLEDIG GEHEUGEN", "BESTANDSGEGEVENS* (INCLUSIEF BESCHERMDE/ VERTROUWENLIJKE BESTANDEN)", "SNELBESTANDGEGEVENS (INCLUSIEF BEVEILIGDE BESTANDEN)", "TAAKSTATUS LIJST VAN UITGEVOERDE TAKEN". Selecteer de selectievakjes van de gegevens die u automatisch wilt laten wissen wanneer de hoofdschakelaar wordt aangezet. [. . . ] Verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd de stroom eerst uit en dan weer in te schakelen. De beveiligingsfunctie wordt geactiveerd wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Zodra de beveiligingsfunctie is geactiveerd, is de toets [GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT] niet meer zichtbaar in het invoerscherm voor het productnummer. Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AR-FR11U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AR-FR11U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag