Gebruiksaanwijzing SHARP AL-1252

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AL-1252. Wij hopen dat dit SHARP AL-1252 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AL-1252 te teleladen.


SHARP AL-1252 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3435 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AL-1252 (1294 ko)
   SHARP AL1252 OPERATION MANUAL (3376 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AL-1252

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij de modellen voor sommige landen zijn de posities van de netschakelaar (POWER) aangegeven met "I" en "0" in plaats van "ON" en "OFF". LET OP: Trek de stekker uit het stopcontact om het kopieerapparaat volledig van het lichtnet te koppelen Het stopcontact moet zich dicht bij het kopieerapparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/ 23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. Wanneer er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met uw Sharp leverancier. [. . . ] Het papierformaat dat in de duplexmode kan worden gebruikt is: brief, wettelijk voorgeschreven formaat en factuur. (Bij het kopieren vanuit de glasplaat in de duplexmode, kan alleen A4 formaat worden gebruikt). Wanneer u dubbelzijdige kopieen maakt vanaf de glasplaat, plaatst u het tweede origineel op de glasplaat en drukt u op de print ( toets. (AL1551) Om dubbelzijdig kopieren te annuleren na het aftasten van het eerste origineel , druktu op de wis ( ) toets. (AL-1551) Stroom-invoer functie (AL-1252, AL-1452, AL-1551) Als de stroom-aanvoermodus mogelijk werd gemaakt door middel van het gebruikersprogramma nr 4, dan zal het SPF/R-SPF( ) lichtje ongeveer 5 secon den knipperen nadat alle copieën van de SPF/R-SPF werden geprint. Terwijl deze indicatie knippert, kunnen er nieuwe originelen in de origineel-invoereenheid worden gevuld die dan automatisch worden gekopieerd. Wanneer de stroom invoerfuntie werd ingeschakeld, moet de print ( ) toets elke keer worden ingedrukt wanneer de originelen worden geplaatst, ook direct na het voltooien van een kopi eerprces met de SPF/R-SPF. Voor het instellen van deze functie, zie pagina 2-22, GEBRUIKERSPROGRAM MA'S. Kopiëren van een groot origineel document Het documentdeksel kan worden verwijderd om dikke voorwerpen te kunnen kopiëren. Bij het kopiëren in de dubbelzijdig naar dubbelzijdig mode : Gebruik de origineel naar kopie toets om de dubbelzijdig naar dubbelzijdig kopieermode te selecteren. De originelen moeten in de R-SPF zijn geplaatst, voordat deze mode kan worden ingesteld (stap 3). Het afstellen van de belichting van de kopieën is voor de meeste originelen in de automatische belichtingsfunctie niet noodzakelijk. Druk op de belichtingsfunctie selectietoets om de handmatige (=) ) functie te sefunctie of de foto ( lecteren. Gebruik de licht ({) en donker (}) toetsen om het belichtingsniveau te selecteren. Wanneer belichtingsniveau 2 geselecteerd wordt zullen de twee indicaties uiterst links voor dit niveau gelijktijdig gaan branden. Het automatische belichtingsniveau kan worden aangepast aan uw persoonlijke kopieerwensen. Dit niveau wordt ingesteld voor het kopieren van de glasplaat en het kopieren vanuit de SPF/R-SPF respectievelijk (AL1252, AL-1452, AL-1551). Wanneer u het automatische belichtingsniveau afstelt voor het kopieren vanuit de SPF/R-SPF, plaatst u een origineel in de document invoerlade en controleert u op de SPF/R-SPF ( ) indicatie gaat branden. Wanneer u het automatische belichtingsniveau afstelt voor het kopieren vanaf de glasplaat dient u te controleren of er geen origineel in de documentinvoerlade is achtergebleven. Druk op de belichtingsfunctie selectie) modus te toets om de foto ( selecteren. Houd de belichtingsfunctie selectietoets ongeveer 5 seconden lang ingedrukt. ) indicatie gaat uit en de De foto ( AUTO indicatie begint te knipperen. [. . . ] Volg de onderstaande procedure op om het totaal aantal kopieën weer te geven. Het totaal aantal kopieën verschijnt in twee stappen, elk met drie cijfers. A6 tot A4 (A5 tot B4 voor origineel invoerlade) (voer kopieerpapier alleen in de lengte in) Blanco randen: Max. 6 mm (de voorzijde van de tweede kopie bij dubbelzijdig kopieren) AL-1043: AL-1252: AL-1452: AL-1551: 10 kopieën/minuut 12 kopieën/minuut 14 kopieën/minuut 15 kopieën/minuut SPF/R-SPF : Bewegend origineel Een papierlade met automatische invoer (250 bladen) een handinvoer voor kopieerpapier afzonderlijke bladen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AL-1252

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AL-1252 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag