Gebruiksaanwijzing SHARP AL-2051

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AL-2051. Wij hopen dat dit SHARP AL-2051 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AL-2051 te teleladen.


SHARP AL-2051 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12502 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AL-2051 START GUIDE (18014 ko)
   SHARP AL-2051 START GUIDE (18014 ko)
   SHARP AL-2051 INFORMATION GUIDE (69 ko)
   SHARP AL-2051 SHARPDESK INFORMATION GUIDE (69 ko)
   SHARP AL-2051 (18014 ko)
   SHARP AL-2051 (6075 ko)
   SHARP AL-2051 START GUIDE (18014 ko)
   SHARP AL-2051 START GUIDE (18014 ko)
   SHARP AL-2051 INFORMATION GUIDE (138 ko)
   SHARP AL-2051 SHARPDESK INFORMATION GUIDE (138 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AL-2051

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL AL-2051 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM BEDIENINGSHANDLEIDING (voor algemene informatie) Bij de modellen voor sommige landen zijn de posities van de netschakelaar (POWER) aangegeven met "I" en " " in plaats van "ON" en "OFF". Indien de netschakelaar van deze opschriften is voorzien, dient u "I" voor "ON" en " " voor "OFF" te lezen. LET OP: Trek de stekker uit het stopcontact om het kopieerapparaat volledig van het lichtnet los te koppelen. Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermde interfacekabels bij dit apparaat gebruiken. De volgende zaken mogen volgens de nationale wetgeving normaal niet gekopieerd worden. [. . . ] Als u een instelling wilt selecteren in het scherm "Standaardinstellingen" gaat u naar stap 3. 2 Klik op de gewenste instelling. 3 4 Selecteer een optie voor de instelling in het scherm dat verschijnt. Zie "Key-operator programma's" (p. 85) voor een beschrijving van de instellingen. Sla de ingevoerde informatie op met een klik op [Indienen]. 84 PRINTERFUNCTIES Key-operator programma's Wanneer "JA, NEE" wordt weergegeven in de kolom "Instellingen" wordt "JA" geselecteerd als de optie is aangevinkt en "NEE" als deze niet is aangevinkt. Standaardinstellingen Optie Testpagina Niet Afdrukken Wijzigingen in de standaardinstellingen uitschakelen Instellingen JA, NEE Beschrijving Deze instelling wordt gebruikt om het afdrukken van een testpagina met de printer te verbieden. Deze instelling wordt gebruikt om wijzigingen in de standaardinstellingen te verbieden. JA, NEE Interface-instellingen Optie Instellingen Beschrijving Dit programma wordt gebruikt om de printgegevens van de computer in hexadecimale en in de overeenkomstige teksttekens te printen (gebaseerd op de ASCII code). Hierdoor kunt u controleren of de printgegevens wel of niet correct door de computer werden verzonden. Wanneer een afdruktaak wordt ontvangen en de resterende gegevens niet worden ontvangen na de tijd die hier is ingesteld, wordt de poortverbinding verbroken en wordt de volgende afdruktaak gestart. Wanneer [Auto] is geselecteerd, wordt de taal automatisch geselecteerd op basis van de gegevens die naar de printer worden verzonden. Wijzig de instelling [Auto] niet tenzij er regelmatig fouten optreden. Selecteer de methode voor het omschakelen van netwerkpoorten. Hexadecimale dump JA, NEE I/O-timeout 1- 60 - 999 (sec) De emulatie omschakelen Auto*, PCL Methode Voor Poortomschakeling Omschakelen bij einde taak, Omschakelen na I/O-timeout 85 INSTELLINGEN VOOR E-MAILSTATUS EN E-MAILWAARSCHUWINGSBERICHT Deze functies verzenden via e-mail gebruiksgegevens (telling van aantal afdrukken, van aantal kopieën, enz. ) en foutcondities (papierstoring, lege papiercassettes, lege tonercartridge, enz. ) naar de beheerder van de XX-XXXX of de dealer. Information setup Informatie over de identiteit van de printer voor de functie Status- en Waarschuwingsbericht E-mail wordt geconfigureerd in het scherm "Instelling Informatie". De opgegeven informatie komt in de statusberichten en de e-mail-waarschuwingsberichten te staan. 1 Klik op [Informatie] in het menuframe. Het scherm "Instelling Informatie" verschijnt nu. 2 3 Typ de informatie over de machine in. Klik op [Help] in de rechterbovenhoek van het venster voor gedetailleerde informatie. Sla de ingevoerde informatie op met een klik op [Indienen]. INSTELLING SMTP De functie Status- en waarschuwing e-mail maakt voor het verzenden van e-mail gebruik van SMTP (Simple Mail Transport Protocol). De volgende procedure wordt gebruikt voor het instellen van de e-mail-omgeving. Dit moet worden gedaan door de systeembeheerder of een ander persoon die vertrouwd is met het netwerk. 1 2 Klik op [Services] in het menuframe. Het scherm "Instelling Toepassing" verschijnt nu. Klik op [SMTP]. 3 4 86 Typ de informatie die nodig is voor het instellen van de e-mail-omgeving. Klik op [Help] in de rechterbovenhoek van het venster voor gedetailleerde informatie. Sla de ingevoerde informatie op met een klik op [Indienen]. PRINTERFUNCTIES Statusbericht-setup Gebruik de functie Statusbericht voor het op basis van een opgegeven schema verzenden van de geldende tellerinformatie, zoals telling van kopieën, telling van afdrukken en de telling van de totale uitvoer. Als bestemming kunnen respectievelijk beheerders en dealers worden ingesteld. Ga als volgt stapsgewijs te werk voor het opzetten van een statusbericht. 1 Klik op [Statusbericht] in het menuframe. Het scherm "Statusbericht-setup" verschijnt nu. 2 Typ de gevraagde informatie in, zoals de bestemmingsadressen en het tijdsschema. Klik op [Help] in de rechterbovenhoek van het venster voor gedetailleerde informatie. 3 Sla de ingevoerde informatie op met een klik op [Indienen]. Wanneer u de instellingen voor de E-mail-status volledig hebt ingevuld, wordt van tijd tot tijd per e-mail informatie over de printer-teller verzonden naar de opgegeven e-mailadressen. Als u de browser verlaat voordat u op [Indienen] hebt geklikt, gaan de instellingen verloren. Klik op [Nu verzenden] om de printergegevens direct naar een opgegeven e-mailadres te zenden. Opmerking 87 PRINTERFUNCTIES Waarschuwingsbericht-setup Verstuur met behulp van de functie Waarschuwingsbericht een waarschuwing dat de toner op is, dat er moeilijkheden zijn, bijvoorbeeld een papierstoring, aan opgegeven bestemmingen wanneer dergelijke problemen zich voordoen. Als bestemming kunnen respectievelijk beheerders en dealers worden ingesteld. Volg onderstaande procedure als u een waarschuwingsbericht wilt opstellen. 1 Klik op [Waarschuwingsbericht] in het menuframe. Het scherm "Waarschuwingsbericht-setup" verschijnt nu. 2 Typ de bestemmingsadressen in. Klik op [Help] in de rechterbovenhoek van het venster voor gedetailleerde informatie. 3 Sla de ingevoerde informatie op met een klik op [Indienen]. Als deze parameters zijn ingesteld, wordt iedere keer dat een opgegeven gebeurtenis plaatsvindt, via E-mail informatie daarover en over de toestand van de printer verzonden naar de opgegeven adressen. Papier leeg: Papier moet worden bijgevuld. Als u de browser verlaat voordat u op [Indienen] hebt geklikt, gaan de instellingen verloren. Opmerking 88 DE SOFTWARE VERWIJDEREN Ga als volgt stapsgewijs te werk in het geval dat u de printer-driver of utilities moet verwijderen: Windows 1 2 Klik op de toets "start" en klik vervolgens op "Configuratiescherm". Klik in Windows 2000 op "Start", selecteer "Instellingen" en klik vervolgens op "Configuratiescherm". Klik op "Software". · Klik in Windows Vista/7 op "Uninstall a program". · In Windows 2000 dubbelklikt u op het pictogram "Programma's toevoegen/ verwijderen". 3 Selecteer de driver of utility die u wilt verwijderen uit de lijst en verwijder deze door op de bijbehorende toets te klikken. Raadpleeg voor meer informatie uw bedieningshandleiding of de Help-bestanden bij uw besturingssysteem. 4 Start uw computer opnieuw. Als u de software opnieuw installeert, moet u dat op correcte wijze doen, zoals wordt beschreven in de software installatiehandleiding. Opmerking SPECIFICATIES PRINTER Printsnelheid Resolutie Geheugen Emulatie Geïnstalleerde fonts Interface Max. 20 ppm (bij het afdrukken op A4 formaat papier) 600 dpi / 300 dpi Standaardgeheugen: 128 MB PCL6 PCL6-compatibel: 80 outline-fonts en 1 bitmap-font 10Base-T/100Base-TX Ethernet SHARP voert een beleid dat is gericht op voortdurende verbetering van onze producten en wij behouden ons daarom het recht voor veranderingen in het ontwerp en in de specificaties voor productverbetering door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. De opgegeven specificatiecijfers voor productprestaties zijn nominale waarden van productie-eenheden. Individuele eenheden kunnen wat afwijken van deze waarden. Opmerking 89 SPECIFICATIES PRINTER-DRIVER Functie Aantal kopieën Afdrukstand Dubbelzijdig printen Veelgebruikte functies Inbindstijl Pamfletopmaak Aantal N-up Volgorde Rand Papierformaat Papier Aangepast papierformaat Invoerbronselectie Instellingen omslag Resolutie Afbeeldingen Grafische functie Zoom Aanpassen pagina Interne fonts Lettertypen Beschikbare fonts om te downloaden Automatische configuratie-instellingen ROPM Overige functies Overlay Watermerk Bitmapcompressie PCL6 1 tot 999 Ja Ja Boek/Schrijfblok Ja 2, 4, 6, 8, 9, 16 Instelbaar Ja/Nee Ja 1 formaat Ja Ja 600/300 dpi Ja Ja Ja 80 fonts bitmap, TrueType, Afbeeldingen Ja (alleen wanneer aangesloten via een netwerk) Ja Ja Ja Ja 90 DE SCANNERFUNCTIE GEBRUIKEN De procedure voor het plaatsen van het origineel is hetzelfde als voor het kopiëren. De scannerfunctie kan niet worden gebruikt in de volgende situaties: · Wanneer er een papierstoring optreedt (papier-of origineelstoring in de RSPF). · De voor- of zijklep staat open. 91 7 Hoofdstuk 7 SCANFUNCTIES OVER DE "USB GEHEUGENSCAN"- EN DE NETWERKSCANNERFUNCTIE Met deze machine kunt u een document of foto scannen tot een afbeeldingbestand en dit bestand via een netwerk of het internet naar een bestandsserver, e-mailbestemming, uw eigen computer of een op de machine geïnstalleerd USB-geheugen zenden. [. . . ] *2 De duur van de eerste kopie is afhankelijk van de status van het apparaat. Printerfunctie Printerfunctie Printsnelheid* Resolutie Geheugen Emulatie Geïnstalleerde fonts Interface Max. 20 ppm (bij het afdrukken op A4 formaat papier) 600 dpi / 300 dpi 128 MB PCL6 PCL6-compatibel 80 outline-fonts en 1 bitmap-font 10 Base-T /100 Base-TX Ethernet, USB 2. 0 (Full-Speed/Hi-Speedcompatibele interface) [USB kabel] USB-kabel die USB 2. 0 ondersteunt. [LAN-kabel] Afgeschermd kabeltype: Schaf een commercieel verkrijgbare LAN kabel aan. Interfacekabels 167 BIJLAGE Scannerfunctie Type Scanmethode Lichtbron Resolutie Origineeltypen Effectief scangebied Scansnelheid Gegevensinvoer Gegevensuitvoer Scankleuren Protocol Interface Kleur-uitval Ondersteunde besturingssystemen Leeg gebied Interfacekabels Scanner hulpprogramma's Flatbedscanner Glasplaat /RSPF Driekleurige CCD lichtbron (CCD: 3 componenten; R, G, en B) Basis: 600 dpi x 600 dpi Instelbereik 50 dpi / 9600 dpi Velmedia, boeken 216 mm (Over de gehele lengte) x 356 mm (Breedte) 2, 88 msec/regel A/D 16 bit R. G. B 1 bit of 8 bits/pixel Zwart en wit 2 waarde, Grijstinten, Volledig kleur TWAIN WIA (alleen Windows XP/Vista/7) STI 10 Base-T /100 Base-TX Ethernet, USB 2. 0 (Full-Speed/Hi-Speedcompatibele interface) Ja Windows 2000 Professional/XP/Vista/7 Geen [USB kabel] USB-kabel die USB 2. 0 ondersteunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AL-2051

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AL-2051 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag