Gebruiksaanwijzing SHARP AL-1633 DATASHEET

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AL-1633. Wij hopen dat dit SHARP AL-1633 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AL-1633 te teleladen.


SHARP AL-1633 DATASHEET: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (490 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AL-1633 (1774 ko)
   SHARP AL-1633 ANNEXE 2 (1774 ko)
   SHARP AL-1633 (1192 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AL-1633DATASHEET

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 G G G G G G G G G G VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN BIJ DE KEUZE VAN EEN INSTALLATIEPLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 VEILIGHEIDSMAATREGELEN M. B. T TRANSPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE LASER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · De voor-of zijkleppen openstaan. 3 SCANNEN MET BEHULP VAN DE MACHINE-TOETSEN Hieronder volgt een uitleg van de procedure voor scannen met de [SCAN]-toets ( ) en de [SCAN MENU]-toets. Wanneer het scannen via deze methode wordt uitgevoerd, zal de toepassing die in de Button Manager is ingesteld automatisch starten en de gescande afbeelding in deze toepassing worden geplakt. Opmerking Druk op de [SCAN]-toets ( ) wanneer de machine in de kopieerfunctie staat en deze in de scannerfunctie te zetten en de eerder ingestelde kopieerinstellingen te wissen. 1 Druk op de [SCAN]-toets ( ). 2 Wanneer de SCAN-indicator gaat branden, staat de machine in de scanfunctie. Plaats het origineel in de handinvoerlade of op de origineelplaat. Wanneer de machine in de scanfunctie wordt gezet verschijnt één van de displays hier links. 33 PRINTER- EN SCANNERFUNCTIES 3 1 Druk op een van de [SCAN MENU]-toetsen om het scannen de starten. 2 Opmerking De display geeft het cijfer weer van het [SCAN MENU] dat u heeft ingevoerd en dit cijfer brandt en de SCAN-indicator knippert. · Druk op de [SCAN]-toets ( ) of op de [WIS ALLES]-toets ( ) om vanuit de scannerfunctie terug te keren naar de kopieerfunctie. · Raadpleeg "BEDIENING VAN KOPIEER-, PRINTER- EN SCANNERFUNCTIES" voor de beperkingen met betrekking tot het kopiëren en afdrukken met de scannerfunctie en de beperkingen voor de scanfunctie tijdens het kopiëren of afdrukken. (p. 35) · Open eerst de klep van de invoerrol en verwijder het origineel als u het moeilijk vindt om het origineel uit de origineelinvoerlade te verwijderen. Wanneer u het origineel verwijdert zonder de klep van de invoerrol te openen, kan het origineel bevuild raken. [SCAN MENU]-toetsen en het Button Manager ScanMenu De zes [SCAN MENU]-toetsen kunnen apart worden geconfigureerd in Button Manager voor computers. De fabrieksinstellingen voor de [SCAN MENU]-toetsen en de Button Manager zijn als volgt. Raadpleeg de Button Manager helpbestanden voor informatie over de instellingen van de Button Manager. Het is handig om de voor elke knop geselecteerde functie boven die knop te vermelden met de Button Manager. 1 2 3 4 5 6 Toetspositie 1 (meest linkse toets) 2 (2de toets van links) 3 (3de toets van links) 4 (4de toets van links) 5 (5de toets van links) 6 (meest rechtse toets) Naam in de display SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 Button Manager-menu ScanMenu SC1 ScanMenu SC2 ScanMenu SC3 ScanMenu SC4 ScanMenu SC5 ScanMenu SC6 Toepassing die wordt gestart Sharpdesk Email FAX OCR Microsoft Word Filing SCANNEN VANAF UW COMPUTER De machine ondersteunt de TWAIN-standaard, waarmee het mogelijk wordt te scannen vanuit TWAIN-compatibele toepassingen. De machine ondersteunt ook WIA (Windows Image Acquisition), waarmee het mogelijk wordt te scannen met behulp van de "Scanner en Camera Wizard" in Windows XP. Meer informatie over de TWAIN en WIA instellingen vindt u in de helpbestanden van de scanner driver of de Windows Help. 34 BEDIENING VAN KOPIEER-, PRINTER- EN SCANNERFUNCTIES Sommige handelingen kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd wanneer de machine in de kopieer-, printer-of scannerfunctie staat. Scannen vanaf een computer Ja Nee Ja* 4 Functies Kopieertoets-invoer Tijdens kopiëren Tijdens het afdrukken Kopiëren Ja Ja*1 Ja*3 Nee Afdrukken Ja Nee*2 Nee Nee*5 Scannen vanaf de kopieermachine Nee Nee Ja*4 Nee Kopie Printer Tijdens Scanner scanvoorbeeld/ tijdens scannen Nee *1 Kan worden gebruikt nadat er op de [ONDERBREKING]-toets ( ) is gedrukt. ) wordt gedrukt nadat de kopieeropdracht is beëindigd, of *2 Het afdrukken zal beginnen wanneer er op de [WIS ALLES]-toets ( wanneer erop de [ON LINE]-toets ( ) wordt gedrukt om de machine in de online stand te zetten. Deze functie kan worden uitgezet. 1 Automatische terugsteltijd 2 Voorverwarmingstijd 1: 1 min 2: 5 min 3: 30 min 4: 60 min 5: 120 min 6: 240 min 3 Automatische uitschakeltijd 1: 5 min 2: 30 min 3: 60 min 4: 120 min 5: 240 min 4 Ononderbroken-invoer 0: UIT functie*1 1: AAN 5 Automatische uitschakelinstelling 0: UIT 1: AAN 8 Automatisch papierkeuze*2 0: UIT 1: AAN 9 Automatische*2 papierlade-omschakeling 0: UIT 1: AAN *1 Voor twee laden model. *2 Slechts op het SPF model. 38 GEBRUIKERSINSTELLINGEN Programmanummer 10 tot 15 Programmanaam Accountregeling Staffelfunctie van kopie-uitvoerlade Instelcodes (de fabrieksinstelling is vetgedrukt) 0: UIT 1: AAN Uitleg Zie "ACCOUNTREGELING-INSTELLINGEN". (p. 41) · Indien geactiveerd verschuift de staffelfunctie de positie van onderbrekende kopieeropdrachten in de kopie-uitvoerlade kopiesets tijdens sorteer/groepeer kopieeropdrachten. · Met deze instelling wordt de kopieerresolutie in de modus AUTO en TEKST gewijzigd van 600 x 300 dpi naar 600 x 600 dpi (hoge kwaliteit modus). · Gebruik deze instelling om al dan niet de herhaling van het indrukken van een toets te selecteren. Voor toetsen die normaliter een instelwaarde verhogen wanneer deze worden ingedrukt (bijvoorbeeld het ingedrukt houden van de [ZOOM]-toets ( , )), kunt u dit programma gebruiken om te bepalen of de instelwaarde wel of niet wordt gewijzigd wanneer de toets ingedrukt gehouden wordt. · Gebruik deze instelling om de duur te selecteren waarbinnen de invoer van een bepaalde toetsdruk wordt geaccepteerd. Door een langere duur in te stellen voorkomt u dat instellingen worden gewijzigd door het per ongeluk indrukken van een toets. (p. 40) · Gebruik deze instelling om een piepgeluid te laten horen wanneer een basisinstelling wordt geselecteerd. (p. 40) · Gebruik deze instelling het maximale aantal kopieën (99 of 999) dat kan worden gemaakt in te stellen. · Wanneer u deze functie activeert, zal het afdrukken in de printerfunctie automatisch worden voortgezet met een ander, gelijkend papierformaat wanneer het ingestelde papierformaat in geen enkele lade meer aanwezig is. [. . . ] 9 USB 1. 1 poort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 26 VASTE KOPIEERFACTOR-keuzetoetsen 11, 25, 26, 27, 28 Vastgelopen papier verwijderen - Bovenste papierlade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Veiligheidsmaatregelen - Installatieplek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AL-1633

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AL-1633 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag