Gebruiksaanwijzing SHARP AL-1611

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AL-1611. Wij hopen dat dit SHARP AL-1611 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AL-1611 te teleladen.


SHARP AL-1611 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2096 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AL-1611

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL AL-1611 AL-1622 DIGITAAL LASER-KOPIEERAPPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING BLZ. · ALVORENS TE KOPIËREN · KOPIËREN · BEDRIJFSINDICATORS · ALGEMENE INFORMATIE 2 16 33 45 AL-1611 AL-1622 VEILIGHEIDSMAATREGELEN Neem de onderstaande veiligheidsmaatregelen in acht tijdens het gebruik van dit kopieerapparaat. G Waarschuwing De fuseereenheid is heet. Wees voorzichtig in de buurt ervan wanneer u vastgelopen papier verwijdert. Hierdoor kunnen uw ogen beschadigd worden. G G Plaats het kopieerapparaat op een stevige en horizontale ondergrond. Installeer het kopieerapparaat niet in een vochtige of stoffige omgeving. [. . . ] Om de X/Y-ZOOM-functie te annuleren, drukt u nogmaals op de X/Y-ZOOM-toets ( ). 27 Z/W-OMKEER Origineel Kopie De Z/W-OMKEER-functie wordt gebruikt om de zwarte en witte delen op het origineel om te draaien op de kopie. G Wanneer de Z/W-OMKEER-functie is gekozen, zal de belichtingsfunctie automatisch worden ingesteld op de HANDMATIG-belichtingsfunctie. Zelfs wanneer deze functie wordt geannuleerd, zal de HANDMATIGbelichtingsfunctie niet automatisch worden geannuleerd. KOPIËREN Z/W-omkeer 1 Plaats het origineel op de glasplaat of in de origineelinvoerlade. 2 Druk op de Z/W-OMKEER-toets ( ). 3 Controleer het papierformaat. G Alleen AL-1622 Druk op de ORIGINEELFORMAAT INSTEL-toets ( ) om het origineelformaat te kiezen. Papier van hetzelfde formaat als het origineel zal automatisch worden gekozen. 4 Voer het aantal te maken kopieën in met behulp van de cijfertoetsen en druk op de START-toets ( ). 28 BOEKKOPIËREN Origineel Kopie De BOEK KOPIEER-functie maakt twee afzonderlijke kopieën van een op de glasplaat geplaatst boek of twee naast elkaar geplaatste originelen. Dit is met name handig wanneer u boeken en andere ingebonden originelen kopieert. Als de AUTO IMAGE-functie is gekozen, kan de BOEK KOPIEERfunctie niet worden gekozen. Om de BOEK KOPIEER-functie samen met de X/Y-ZOOM-functie te gebruiken, stelt u eerst de BOEK KOPIEER-functie in en vervolgens de X/ Y-ZOOM-functie. (Het is niet mogelijk een vergrotingsfactor in te stellen. ) KOPIËREN 1 Plaats de originelen op de glasplaat met het midden van de twee pagina's uitgelijnd met de papierformaatmarkering ( A4). Sluit de origineelklep. G Plaats de pagina die het eerst moet worden gekopieerd, rechts naast de papierformaatmarkering. Boekkopiëren 2 Druk op de BOEK KOPIEER-toets ( ). 3 Controleer het papierformaat. G Het formaat kopieerpapier moet A4 zijn. 4 5 Voer het aantal te maken kopieën in met behulp van de cijfertoetsen. Druk op de START-toets ( ). 29 ONDERBREKEN VAN EEN KOPIEEROPDRACHT De ONDERBREKING-functie wordt gebruikt om een lange kopieeropdracht te onderbreken zodat een andere kopieeropdracht er tussendoor gedaan kan worden. KOPIËREN Onderbreken van een kopieeropdracht 1 Druk op de ONDERBREKING-toets ( G G ). G Het kopieerapparaat wordt teruggesteld op de standaardinstellingen. Wanneer de accountregeling van dit kopieerapparaat in gebruik is gesteld met gebruikersprogramma nr. 10, wordt "­ ­ ­ " op de kopieaantal- display afgebeeld. Het aantal kopieën van de onderbrekende kopieeropdracht wordt ten laste van dit accountnummer gemaakt. Wanneer bij AL-1622 de SPF wordt gebruikt, zal het kopieerapparaat stoppen nadat het kopiëren van het origineel dat reeds in de SPF is ingevoerd, klaar is. 2 3 4 5 Nadat het kopieerapparaat is gestopt, verwijdert u de originelen en plaatst u de originelen voor de onderbrekende kopieeropdracht. Voer het aantal te maken kopieën in met behulp van de cijfertoetsen. Druk op de START-toets ( ). 6 Nadat alle kopieën van de onderbrekende kopieeropdracht klaar zijn, drukt u nogmaals op de ONDERBREKING-toets ( ) om de ONDERBREKINGfunctie te annuleren, en verwijdert u het origineel van de onderbrekende kopieeropdracht vanaf de glasplaat. G Het aantal te maken kopieën, de kopieerfactor, de belichting en het papierformaat van de onderbroken kopieeropdracht worden automatisch weer ingesteld. 7 30 Plaats de originelen van de onderbroken kopieeropdracht en druk op de START-toets ( ) om het kopiëren te hervatten. INSTELLEN VAN HET AUTOMATISCHE BELICHTINGSNIVEAU Het belichtingsniveau van de automatische belichtingsfunctie kan worden ingesteld overeenkomstig met uw kopieerbehoeften. Dit niveau kan worden ingesteld voor het kopiëren vanaf de glasplaat en voor het kopiëren vanaf de SPF (alleen AL-1622). Om het belichtingsniveau voor de SPF in te stellen, plaatst u een origineel in de origineelinvoerlade en controleert u dat de SPF-indicator oplicht alvorens u begint met bedieningsstap 1. Om het belichtingsniveau voor de glasplaat in te stellen, zorgt u ervoor dat de SPF-indicator niet oplicht. KOPIËREN 1 Druk op de AUTOMATISCH/HANDMATIG/FOTO-toets / / ) om de FOTO-belichtingsfunctie ( ) te ( kiezen. Instellen van het automatische belichtingsniveau 2 Houd de AUTOMATISCH/HANDMATIG/FOTO-toets ( / / ) gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt. G De FOTO-indicator ( begint te knipperen. ) gaat uit en de AUTOMATISCH-indicator G Overeenkomstig het huidige automatische belichtingsniveau lichten een of twee belichtingsniveau-indicators op. De fabrieksinstelling is niveau "3". 3 Druk op de lichttoets ( ) of donkertoets ( ) om naar wens de belichting van de automatische belichtingsfunctie lichter respectievelijk donkerder te maken. 4 Druk op de AUTOMATISCH/HANDMATIG/FOTO-toets ( / / ). G G De AUTOMATISCH-indicator stopt met knipperen en blijft oplichten. Dit belichtingsniveau van de automatische belichtingsfunctie blijft gehandhaafd totdat u het weer door middel van deze procedure verandert. 31 TONERBESPARINGSFUNCTIE De tonerbesparingsfunctie verlaagt het tonerverbruik met ongeveer 10% in de automatische en handmatige belichtingsfuncties. De kopieën zullen lichter zijn, maar nog steeds geschikt voor algemeen gebruik. Volg de onderstaande procedure om het tonerniveau in te stellen. KOPIËREN Tonerbesparingsfunctie 1 Druk op de AUTOMATISCH/HANDMATIG/FOTO-toets / / ) om de HANDMATIG-belichtingsfunctie ( ( ) te kiezen. 2 Houd de AUTOMATISCH/HANDMATIG/FOTO-toets ( / / ) gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt. G De HANDMATIG-indicator ( ( ) begint te knipperen. ) gaat uit en de FOTO-indicator G De belichtingsniveau-indicator aangegeven met "5" licht op, daarmee aangevende dat de standaardtonerfunctie in werking is. 3 Om de tonerbesparingsfunctie in werking te stellen, drukt u op de lichttoets ( ). G De belichtingsniveau-indicator aangegeven met "1" licht op, daarmee aangevende dat de tonerbesparingsfunctie in werking is. 4 Druk op de AUTOMATISCH/HANDMATIG/FOTO-toets ( / / ). G De FOTO-indicator ( ) stopt met knipperen en blijft oplichten. Om de standaardtonerfunctie weer in werking te stellen, herhaalt u de bovenstaande procedure, maar in bedieningsstap 3 drukt u op de donkertoets zodat de belichtingsniveau-indicator aangegeven met "5" oplicht. [. . . ] Warmterollen Magnetische borstelontwikkeling Xenonlamp Scannen: 400 dpi Uitvoer: 600 dpi Scannen: 256 niveaus Uitvoer: 2 niveaus Plaatselijke voltage ±10% (Voor de stroomvoorzieningsvereisten van dit kopieerapparaat raadpleegt u het identificatieplaatje op de achterkant van het kopieerapparaat. ) Max. 1, 3 kW Kopieersnelheid (bij kopieerfactor 100%) Ononderbroken kopiëren Eerste-kopietijd Opwarmtijd Kopieerfactoren Belichtingssysteem ALGEMENE INFORMATIE Technische gegevens Papierinvoer Fuseersysteem Ontwikkelsysteem Lichtbron Resolutie Grijsschalen Stroomvoorziening Stroomverbruik 62 TECHNISCHE GEGEVENS Totale afmetingen (met de handinvoer omhoog geklapt) Gewicht 590 mm (L) x 531 mm (B) AL-1611: Ongeveer 32 kg AL-1622: Ongeveer 40 kg incl. TD-cartridge en drumcartridge AL-1611: 590 mm (L) x 531 mm (B) x 470 mm (H) AL-1622: 590 mm (L) x 531 mm (B) x 650 mm (H) Temperatuur: 15°C tot 30°C Relatieve luchtvochtigheid: 20% tot 85% Geluidskrachtniveau LWA Tijdens bedrijf: 6, 1 [B], Standby: 3, 2 [B] Geluidsdrukniveau LPA (Omstander posities) Tijdens bedrijf: 47 [dB (A)], Standby: 17 [dB (A)] Geluidsdrukniveau LPA (Operator posities) Tijdens bedrijf: 50 [dB (A)], Standby: 18 [dB (A)] Ozon: minder dan 0, 02 mg/m3 Stof: minder dan 0, 075 mg/m3 Styreen: minder dan 0, 07 mg/m3 Afmetingen kopieerapparaat Bedieningsomstandigheden Akoestische geluidsemissie (meting volgens ISO 7779) Emissieconcentratie (meting volgens RAL-UZ 62) EENMALIG-DOORVOERENDE ORIGINEELINVOER (alleen AL-1622) Toelaatbare originelen Gewicht: 56 g/m2 tot 90 g/m2 Formaat: A5-formaat tot A3-formaat Capaciteit: Maximaal 30 vellen, aangenomen dat de totale samengestelde stapelhoogte niet meer dan 4 mm bedraagt A5, A4, A4R, B4, A3 Geleverd door het kopieerapparaat Ong. 5, 3 kg 583 mm (L) x 435 mm (B) x 131 mm (H) G ALGEMENE INFORMATIE Vaststelbare origineelformaten Stroomvoorziening Gewicht Afmetingen De eerste-kopietijd kan verschillen afhankelijk van de kopieeromstandigheden, zoals het voltage van de stroomvoorziening en de kamertemperatuur. Technische gegevens Als onderdeel van ons beleid voortdurend te streven naar verbeteringen, behoudt SHARP het recht voor veranderingen aan te brengen in het ontwerp Opmerking en de technische gegevens ten behoeve van productverbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AL-1611

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AL-1611 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag