Gebruiksaanwijzing SHARP AH-X13CR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AH-X13CR. Wij hopen dat dit SHARP AH-X13CR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AH-X13CR te teleladen.


SHARP AH-X13CR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (801 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP AH-X13CR (5506 ko)
   SHARP AH-X13CR (5506 ko)
   SHARP AH-X13CR (5506 ko)
   SHARP AH-X13CR (5506 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AH-X13CR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R Air Conditioner AY - X08CR AY - X10CR AY - X13CR AH - X08CR AH - X10CR AH - X13CR INDOOR UNIT ZIMMERGERÄT UNIT INTERIEURE UNIDAD INTERIOR UNITA' INTERNA UNIDADE INTERIOR BINNEN-UNIT OUTDOOR UNIT AUSSENGERÄT UNIT EXTERIEURE UNIDAD EXTERIOR UNITA' ESTERNA UNIDADE EXTERIOR BUITEN-UNIT AY- X08CR AY- X10CR AY- X13CR AH- X08CR AH- X10CR AH- X13CR AE - X 08CR AE - X 10CR AE - X 13CR AU- X 08CR AU- X 10CR AU- X 13CR OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG NOTICE D'UTILISATION MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUALE DI ISTRUZIONE MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS PORTUGUÊS ITALIANO · Uses ozone layer friendly refrigerant R-410A. · Verwendet das die Ozonschicht schonende Kühlmittel R-410A. · Utilise un réfrigérant qui n'attaque pas la couche d'ozone, le R-410A. · Utiliza refrigerante R-410A que no daña la capa de ozono. [. . . ] · Als de warmtecapaciteit door lage buitentemperaturen te veel afneemt, dient u een extra verwarmingstoestel te gebruiken. · Het verwarmen van de gehele kamer kan door de gedwongen luchtcirculatie enige tijd duren. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING Hieronder staan enkele nuttige tips waarmee u bij het gebruik van uw airconditioner energie kunt besparen. STEL DE JUISTE TEMPERATUUR IN NEDERLANDS · Wanneer u de thermostaat 1°C hoger instelt dan de gewenste temperatuur voor de functie KOELEN (en bij de modellen AY-X08CR/AY-X10CR/AY-X13CR 2°C lager voor de functie VERWARMEN), dan kan dit een energiebesparing van 10 procent opleveren. · Wanneer de thermostaat voor de functie KOELEN op een lagere temperatuur wordt ingesteld dan nodig, dan neemt het energieverbruik toe. WEER DIRECT ZONLICHT EN VOORKOM TOCHT · Als direct zonlicht wordt geweerd tijdens het koelen, bespaart u energie. · Sluit ramen en deuren tijdens koelen (en verwarmen bij de modellen AY-X08CR/AY-X10CR/AY-X13CR). STEL DE LUCHTSTROOMRICHTING IN OM EEN OPTIMALE LUCHTCIRCULATIE TE VERKRIJGEN HOUD DE FILTERS SCHOON OM EEN EFFICIËNTE WERKING TE VERKRIJGEN MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE SCHAKELKLOK TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER HET TOESTEL GEDURENDE LANGERE TIJD NIET WORDT GEBRUIKT · De binnen-unit verbruikt een kleine hoeveelheid energie, zelfs wanneer het toestel is uitgeschakeld. N-3 BENAMING VAN DE ONDERDELEN BINNEN-UNIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w 1 Inlaat (lucht) 2 Opklapbaar paneel 3 Luchtfilters 4 VERMOGEN-KIEZER (alleen voor AY-X13CR/ AH-X13CR) 5 HELP-toets (AUX. ) 6 ONTVANGST-venster 7 Netsnoer 8 Indicatorpaneel 9 Verticaal instelbare jaloezieën 0 Horizontaal instelbare jaloezieën q Uitlaat (lucht) w Afstandsbediening e VERMOGEN-MONITOR r TEMPERATUUR-INDICATOR t BUITENTEMPERATUUR) indicator (groen e r t y u i y KAMERTEMPERATUURindicator (groen ) u SCHAKELKLOK-indicator (oranje ) i BEDRIJF-indicator (rood ) ECO POWER BUITEN-UNIT o p a o Inlaat (lucht) p Koelstofbuis en tussenkabel a Afvoerslang s Uitlaat (lucht) s OPMERKING: De toestellen kunnen in werkelijkheid iets verschillen van bovenstaande afbeeldingen. N-4 AFSTANDSBEDIENING 1 1 ZENDER 2 DISPLAY (LCD-scherm) 3 THERMOSTAAT-toets 4 VOLVERMOGEN-toets 2 AM PM AM PM C 5 DISPLAY-toets 6 AAN/UIT-toets 7 FUNCTIE-toets (MODE) 8 VENTILATOR-toets (FAN) 9 UITSCHAKELTIJD-toets (TIMER OFF) (voor instelling van de schakelklok) 0 ZWENK-toets (SWING) q ÉÉN-UURS TIMER-toets w SCHAKELKLOK INSTELLEN/ANNULERENtoets (TIMER SET/CANCEL) e INSCHAKELTIJD-toets (TIMER ON) (voor instelling van de schakelklok) r TIJD VOORUIT-toets (TIME ADVANCE) t KLOK-toets (CLOCK) y Geeft aan dat het BATTERIJVAK zich onder dit teken bevindt u TIJD ACHTERUIT-toets (TIME REVERSE) 3 4 DISPLAY FULL POWER 5 6 7 8 9 0 q w e r t y u MODE FAN 1h SWING SET/C + - | { (Het symbool voor de verwarmingsfunctie is alleen aanwezig bij de modellen AY-X08CR/AY-X10CR/AY-X13CR) { | LCD-SCHERM VAN DE AFSTANDSBEDIENING i THERMOSTAATINSTELLING VOOR DE FUNCTIES AUTO EN DROGEN o SYMBOOL VOOR DE TEMPERATUUR p SYMBOOL VOOR VERZENDEN a FUNCTIESYMBOLEN : AUTO : DROGEN : VERWARMEN (alleen voor AY-X08CR/ AY-X10CR/AY-X13CR) i o p a AM PM AM PM s C d f : VENTILEREN : KOELEN s TEMPERATUUR-INDICATOR d SYMBOOL VOOR DE VOLVERMOGEN-FUNCTIE f SYMBOLEN VOOR DE VENTILATORSNELHEID : AUTO : LAAG : HOOG : ZACHT (Het symbool voor de verwaris alleen aanmingsfunctie wezig bij de modellen AYX08CR/AY-X10CR/AY-X13CR) g h g INSCHAKELTIJD-INDICATOR/KLOK Toont de ingestelde inschakeltijd van de schakelklok of de huidige tijd. h UITSCHAKELTIJD-INDICATOR Toont de ingestelde uitschakeltijd van de schakelklok of de één-uurs timer. N-5 NEDERLANDS DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN BATTERIJEN PLAATSEN Gebruik twee AAA-batterijen (R03). 1 Verwijder het batterijvak. deksel van het Deksel van batterijvak twee batterijen in het vak en 2 Leghierbij op de polen ± en --. Druk tweemaal op de KLOK-toets om de klok in te stellen op de 24-uurs aanduiding. ACH3 2 Druk op de TIJD VOORUIT- of de TIJD op de TERUIT-toets om de klok in te stellen SWING SET/C 1 + - | { { | op de INSTELLEN/ANNULEREN2 3 Druk (SET/C). toets · De dubbele punt (:) begint te knipperen om aan te geven dat de tijd is ingesteld en de klok loopt. (Het symbool voor de verwaris alleen aanmingsfunctie wezig bij de modellen AY-X08CR/ AY-X10CR/AY-X13CR) OPMERKING: · De huidige tijd kan niet worden ingesteld wanneer de schakelklok is ingeschakeld. N-7 NEDERLANDS huidige tijd. · Houd de toets ingedrukt om de tijd met een hogere snelheid te laten veranderen. BASISBEDIENING 1 Druk op de FUNCTIE-toets (MODE) om de gewenste functie in te schakelen. AUTO VERWARMEN KOELEN DROGEN VENTILEREN VERWARMEN AM ( is alleen beschikbaar bij de AY-X08CR/AY-X10CR/ AY-X13CR) 3 DISPLAY FULL POWER 2 Druk op de AAN/UIT-toets om het toestel in te schakelen. · De rode BEDRIJF-indicator ( branden. ) begint te MODE FAN 1h 2 5 4 1 3 Druk op de THERMOSTAAT-toets om de gewenste temperatuur in te stellen. · Bij de functies AUTO 2°C hoger en DROGEN duiden 1°C hoger de streepjes van de 1°C lager indicator op 2°C lager temperatuurswijzigingen. · Bij de functie KOELEN (en VERWARMEN in geval van de AY-X08CR/AY-X10CR/ AY-X13CR) kan de temperatuur tussen de 18 en 32°C worden ingesteld. · Bij de functie VENTILEREN kan de temperatuur niet worden ingesteld. SWING SET/C + - | { { | (Het symbool voor de verwarmingsfunctie is alleen aanwezig bij de modellen AY-X08CR/ AY-X10CR/AY-X13CR) 4 Druk op de VENTILATOR-toets (FAN) om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen. AUTO HOOG LAAG ZACHT · Bij de functie DROGEN kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld. · Bij de functie VENTILEREN kan de ventilatorsnelheid niet op AUTO worden gezet. 5 Druk opnieuw op de AAN/UIT-toets om het toestel uit te schakelen. · De rode BEDRIJF-indicator ( ) gaat uit. N-8 TIPS VOOR DE AUTO FUNCTIE Bij de functie AUTO worden temperatuur en functie automatisch ingesteld op basis van de kamertemperatuur en de buitentemperatuur zodra het toestel wordt ingeschakeld. Functie- en temperatuurinstellingen voor de modellen AH-X08CR/AH-X10CR/AH-X13CR & Koelen (24°C) Functie- en temperatuurinstellingen voor de modellen AY-X08CR/AY-X10CR/AY-X13CR ' Koelen Koelen (24°C) (23°C) Binnentemp. !" Buitentemp. (°C) & Koelen (24°C) Drogen & !" Buitentemp. (°C) Ventilator Koelen Koelen (26°C) ' Koelen Koelen (25°C) (26°C) Drogen (kamertemperatuur ) (25°C) 2°C (kamertemperatuur ) 2°C Koelen (24°C) Binnentemp. (°C) De waarden tussen ( ) zijn temperatuurinstellingen (°C) De waarden tussen ( ) zijn temperatuurinstellingen Als de buitentemperatuur verandert terwijl u de airconditioner gebruikt, veranderen de temperatuurinstellingen automatisch zoals aangegeven op het schema. FUNCTIE OVERSCHAKELEN (alleen voor de modellen AY-X08CR/AY-X10CR/AY-X13CR) In seizoenen waarin u overdag wilt KOELEN en 's nachts VERWARMEN, of als de kamertemperatuur door een extra verwarmingstoestel veel hoger wordt dan de temperatuurinstelling, schakelt de functie automatisch over tussen VERWARMEN en KOELEN om de kamertemperatuur aangenaam te houden. TIPS VOOR HET INDICATORPANEEL Bij iedere druk op de DISPLAY-toets verandert het indicatorpaneel als volgt. ECO Kamertemperatuurindicator Temperatuurindicator VERMOGEN-MONITOR DISPLAY FULL POWER De kamertemperatuur en de VERMOGENMONITOR verschijnen op het display. De buitentemperatuur en de VERMOGENMONITOR verschijnen op het display. Geen display. | { { | ECO Buitentemperatuurindicator VERMOGEN-MONITOR OPMERKINGEN: · De aangegeven temperaturen zijn bij benadering en kunnen afwijken van de echte temperaturen. · Bereiken van het temperatuurdisplay Kamertemperatuur: 0°C ~ 40°C ( wordt aangegeven bij een temperatuur van minder dan 0°C; wordt aangegeven bij een temperatuur van meer dan 40°C) Buitentemperatuur: -9°C ~ 45°C ( wordt aangegeven bij een temperatuur van minder dan -9°C; wordt aangegeven bij een temperatuur van meer dan 45°C) · wordt aangegeven tijdens de eerste minuut dat u het toestel gebruikt terwijl de temperatuur wordt gemeten. · Wanneer het toestel niet werkt kan alleen de kamertemperatuur worden aangegeven. N-9 NEDERLANDS Wanneer de kamertemperatuur of de buitentemperatuur op het display staat, geeft de VERMOGEN-MONITOR het vermogen aan in 4 niveaus (3 niveaus voor de functie DROGEN). Wanneer de airconditioner op maximaal vermogen werkt in de functie KOELEN (en VERWARMEN voor AY-X08CR/AY-X10CR/AY-X13CR), begint "Power" te branden en wordt "Eco" gedoofd op het indicatorpaneel. INSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING VERTICALE LUCHTSTROOMRICHTING Voor optimaal comfort wordt de luchtstroomrichting voor elke functie automatisch ingesteld, zoals onderstaande tabel laat zien: KOELEN- en DROGEN-functie VENTILEREN-functie (en VERWARMEN voor de AY-X08CR/AY-X10CR/AY-X13CR) Horizontale luchtstroming Diagonale luchtstroming INSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING Druk eenmaal op de ZWENK-toets (SWING) van de afstandsbediening. · De stand van de verticaal instelbare jaloezieën verandert voortdurend. Druk nogmaals op de ZWENK-toets (SWING) wanneer de verticaal instelbare jaloezieën in de gewenste stand staan. [. . . ] (Ontwaakfunctie) X08CR/AY-X10CR/AY-X13CR) + - 3 1 2 4 Kies de gewenste functie. DE IN- EN UITSCHAKELTIJDEN COMBINEREN U kunt de INSCHAKELTIJD en de UITSCHAKELTIJD combineren. Voorbeeld: Om het toestel om 11:00 uur 's avonds uit te schakelen en de kamer (met dezelfde functie en temperatuursinstelling) om 7:00 uur 's morgens weer op temperatuur te hebben. Stel 1 terwijlde UITSCHAKELTIJD in op 11:00 uur 's avonds het toestel is ingeschakeld. AM 2 Stel de INSCHAKELTIJD in op 7:00 uur 's morgens. De pijltjes ( of ) tussen de INSCHAKELTIJD-indicator en de UITSCHAKELTIJD-indicator geven aan welke schakelklok het eerst wordt geactiveerd. PM OPMERKINGEN: · Het is niet mogelijk om de INSCHAKELTIJD en de UITSCHAKELTIJD zodanig te programmeren, dat het toestel met verschillende temperaturen of functies in werking wordt gezet. · Beide schakelklokken kunnen worden geprogrammeerd om de ander te activeren. N-13 HBR L EE IS TI FB NEDERLANDS HELP-FUNCTIE Gebruik deze functie wanneer er geen afstandsbediening beschikbaar is. INSCHAKELEN Open het voorpaneel van de binnen-unit en druk op de HELP-toets (AUX. ) op het bedieningspaneel. · De rode BEDRIJF-indicator ( ) van het toestel begint te branden en het toestel wordt ingeschakeld waarbij automatisch de functie AUTO wordt gekozen. · De ventilatorsnelheid en de temperatuur worden inge-steld op AUTO. AUX. UITSCHAKELEN Druk opnieuw op de HELP-toets (AUX. ) op het bedieningspaneel. · De rode BEDRIJF-indicator ( ) van het toestel gaat uit. OPMERKING: Wanneer u tijdens normaal gebruik op de HELP-toets (AUX. ) drukt, wordt het toestel uitgeschakeld. VERMOGENKIEZER (alleen voor de modellen AY-X13CR/AH-X13CR) Wanneer u de airconditioner installeert in een huis met een beperkte stroomcapaciteit, dient u de VERMOGENKIEZER op "L" te zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AH-X13CR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AH-X13CR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag