Gebruiksaanwijzing SHARP AH-M098E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AH-M098E. Wij hopen dat dit SHARP AH-M098E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AH-M098E te teleladen.


SHARP AH-M098E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (495 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AH-M098E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door verkeerd gebruik van het netsnoer kan het toestel worden beschadigd waardoor schokgevaar kan ontstaan. Als de airconditioner wordt gebruik in kamers waar peuters, kinderen, of bejaarde, bedlegerige of invalide mensen verblijven, dient u voor een geschikte kamertemperatuur te zorgen Zorg ervoor, dat er een zekering met de juiste weerstand wordt geïnstalleerd. Volg de landelijk geldende voorschriften voor de elektrische bedrading. Foutieve elektrische bedrading kan oververhitting van netsnoer, stekker of stopcontact tot gevolg hebben en brand veroorzaken. [. . . ] · Bij de functie VENTILEREN kan de temperatuur niet worden ingesteld. 1H 3 MODE FAN SWING SET/C + - 4 (Het symbool voor de verwarmingsis alleen aanwezig bij functie HET MODEL AY-M09AE) Druk de VENTILATOR-toets (FAN) in om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen. AUTO HOOG LAAG ZACHT · Bij de functie DROGEN kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld. · Bij de functie VENTILEREN kan de ventilatorsnelheid niet op AUTO worden gezet. 5 Druk de AAN/UIT-toets opnieuw in om het toestel uit te schakelen. · De rode BEDRIJF-indicator ( ) gaat uit. N-6 OPMERKINGEN VOOR HET VERWARMINGSMODEL (AY-M09AE) Deze airconditioner is van het meerdelige type, waarbij er twee indooreenheden op één outdoor-eenheid worden aangesloten. Wanneer de ene indoor-eenheid in een andere bedrijfsstand staat dan de andere, kan het voorkomen dat de indoor-eenheid die als laatste wordt bediend niet functioneert. · Wanneer één indoor-eenheid in de stand VERWARMEN staat, kan de andere niet in bedrijf worden gezet in de stand KOELEN of DROGEN. · Wanneer één indoor-eenheid in de stand KOELEN of DROGEN staat, kan de andere niet in bedrijf worden gezet in de stand VERWARMEN. Wanneer de indoor-eenheid die als laatste wordt bediend in een andere stand staat dan de indoor-eenheid die in werking is, begint de rode BEZIG-indicator ( ) van de indoor-eenheid die als laatste wordt bediend te knipperen. Uitzetten van de BEZIG-indicator ( De knipperende BEZIG-indicator ( uitgezet. ) ) kan op twee manieren worden Wijzig de stand met de afstandsbediening en verstuur hetzelfde signaal als dat van de indoor-eenheid die in werking is, of druk op de AAN/UIT-toets van de afstandsbediening. TIPS VOOR DE AUTO FUNCTIE In de functie AUTO worden temperatuur en functie automatisch ingesteld op basis van de kamertemperatuur zodra het toestel wordt ingeschakeld. Functie- en temperatuurinstellingen voor de model AH-M098E Kamertemperatuur bij opstarten toestel Onder 24°C 24°C-26°C 26°C-28°C Boven 28°C Functie DROGEN KOELEN KOELEN KOELEN Automatisch bedrijf Thermostaatinstelling Kamertemperatuur bij opstarten 24°C 25°C 26°C Functie- en temperatuurinstellingen voor de model AY-M09AE Functie Onder 21°C 21°C-24°C 24°C-26°C 26°C-28°C Boven 28°C N-7 NEDERLANDS Kamertemperatuur bij opstarten toestel Automatisch bedrijf Thermostaatinstelling 23°C VERWARMEN Kamertemperatuur bij opstarten DROGEN KOELEN 24°C KOELEN 25°C KOELEN 26°C INSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING VERTICALE LUCHTSTROMING Voor optimaal comfort wordt de luchtstroomrichting voor elke functie automatisch ingesteld, zoals onderstaande tabel laat zien: KOELEN en DROGEN-functie Horizontale luchtstroming VENTILEREN-functie (en VERWARMEN-functie Diagonale luchtstroming bij de AY-M09AE) INSTELLEN VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING Druk de ZWENK-toets (SWING) van de afstandsbediening eenmaal in. (Automatisch sluimerfunctie) Druk de SCHAKELKLOK INSTELLEN/ANNULEREN-toets (SET/C) toets in. · De huidige tijd verschijnt op het display van de afstandsbediening. MODE FAN KOELEN/DROGEN-FUNCTIE: · Een uur nadat bediening via de schakelklok begonnen is, wordt de thermostaat automatisch 1°C hoger gezet dan de oorspronkelijke instelling. SWING SET/C (Het symbool voor de verwarmingsfunctie is alleen aanwezig bij de model AY-M09AE) + - VERWARMEN-FUNCTIE: (alleen voor de model AY-M09AE) OPMERKING: · Wanneer de INSCHAKELTIJD en de UITSCHAKELTIJD allebei zijn ingesteld, worden beide tijden geannuleerd als de SCHAKELKLOK INSTELLEN/ANNULEREN-toets (SET/C) toets wordt ingedrukt. SCHAKELTIJDEN WIJZIGEN NEDERLANDS · Een uur nadat de bediening via de schakelklok begonnen is, wordt de thermostaat automatisch 3°C lager gezet dan de oorspronkelijke instelling. OPMERKINGEN: · De automatische sluimerfunctie wordt bij de functie VENTILEREN niet ingeschakeld. · De temperatuur kan bij de functie VENTILEREN niet worden ingesteld. Annuleer eerst de schakeltijd en stel vervolgens een nieuwe schakeltijd in. N-9 BEDIENING MET BEHULP VAN DE SHAKELKLOK AUTOMATISCH INSCHAKELEN P @ , AM 1 2 Druk op de INSCHAKELTIJD-toets ( ). De INSCHAKELTIJD-indicator begint te knipperen; druk de TIJD VOORUIT of TIJD ACHTERUIT-toets in om de gewenste inschakeltijd in te stellen. (De tijd kan in intervallen van 10 minuten worden ingesteld. ) Richt de afstandsbediening op het ontvangstvenster en druk de SCHAKELKLOK INSTELLEN/ANNULEREN-toets (SET/C) toets in. · Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat het signaal ontvangen is. · Het toestel wordt ingeschakeld voordat de ingestelde tijd is bereikt, zodat de kamer op de gewenste temperatuur is gebracht wanneer de ingestelde tijd wordt bereikt. (Ontwaakfunctie) 3 1H MODE FAN SWING SET/C + - 34 1 2 (Het symbool voor de verwarmingsfunctie is alleen aanwezig bij de model AY-M09AE) DE IN- EN UITSCHAKELTIJDEN COMBINEREN U kunt de INSCHAKELTIJD en de UITSCHAKELTIJD combineren. Voorbeeld: Om het toestel om 11:00 uur `s avonds uit te schakelen en de kamer (met dezelfde functie en temperatuursinstelling) om 7:00 uur `s morgens weer op temperatuur te hebben. 1 AM PM Stel de UITSCHAKELTIJD in op 11:00 uur `s avonds terwijl het toestel is ingeschakeld. Stel de INSCHAKELTIJD in op 7:00 uur `s morgens. 2 De pijltjes ( of ) tussen de INSCHAKELTIJD-indicator en de UITSCHAKELTIJD-indicator geven aan welke schakelklok het eerst wordt geactiveerd. OPMERKING: · Het is niet mogelijk om de INSCHAKELTIJD en de UITSCHAKELTIJD zodanig te programmeren, dat het toestel met verschillende temperaturen of functies in werking wordt gezet. · Beide schakelklokken kunnen worden geprogrammeerd om de ander te activeren. N-10 ÉÉN-UURS TIMER Wanneer de ÉÉN-UURS TIMER wordt ingeschakeld, wordt het toestel na een uur automatisch uitgeschakeld. P @ , 1H 1 Druk op de ÉÉN-UURS TIMER-toets. · Op het display van de afstandsbediening ver-schijnt "1 H". Druk de AAN/UIT-toets in om het toestel uit te schakelen voordat het toestel d. m. v. ) van het toestel · De BEDRIJF-indicator ( gaat uit. 2 1 2 Wanneer u het toestel nog een uur wilt gebruiken voordat het toestel d. m. v. de ÉÉNUURS TIMER wordt uitgeschakeld, druk dan nogmaals de ÉÉN-UURS TIMER-toets in. OPMERKING: · De ÉÉN-UURS TIMER heeft voorrang boven de INSCHAKEL- en UITSCHAKELTIJDEN. HELP-FUNCTIE Gebruik deze functie wanneer er geen afstandsbediening beschikbaar is. INSCHAKELEN Open het voorpaneel van de binnen-unit en druk de HELP-toets (AUX. ) op het bedieningspaneel in. · De rode BEDRIJF-indicator ( ) van het toestel licht op en het toestel wordt ingeschakeld waarbij automatisch de functie AUTO wordt gekozen. · De ventilatorsnelheid en de temperatuur worden ingesteld op AUTO. , , , , , , , , , , TEST RUN AUX. UITSCHAKELEN Druk de HELP-toets (AUX. ) op het bedieningspaneel opnieuw in. ) van het toestel · De rode BEDRIJF-indicator ( gaat uit. OPMERKING: Wanneer de HELP-toets (AUX. ) tijdens normaal gebruik wordt ingedrukt, wordt het toestel uitgeschakeld. N-11 NEDERLANDS WERKINGSTEST Gebruik de werkingstest uitsluitend om de werking te testen. [. . . ] (Alleen bij de model AY-M09AE) DE EENHEID WERKT NIET IN DE GEWENSTE STAND (Model AY-M09AE) · Wanneer één indoor-eenheid in de stand KOELEN staat, is het niet mogelijk om de stand VERWARMEN van de andere indoor-eenheid in ) licht te schakelen. (De BEDRIJF-indicator ( op, maar de BEZIG-indicator ( ) begint te knipperen en de eenheid begint niet met VERWARMEN. ) · Wanneer één indoor-eenheid in de stand VERWARMEN staat, is het niet mogelijk om de stand KOELEN of DROGEN van de andere indoor-eenheid in te schakelen. (De BEDRIJF-indicator ( ) licht op, maar de BEZIG-indicator ( ) begint te knipperen en alleen de ventilator begint te draaien. ) Als het lijkt alsof het toestel een defect vertoont, controleert u onderstaande punten voordat u de onderhoudsdienst belt. ALS HET TOESTEL NIET FUNCTIONEERT Controleer of de circuitonderbreker is geactiveerd of de zekering is gesprongen. ALS HET TOESTEL DE KAMER NIET VOLDOENDE KOELT (OF VERWARMT) NEDERLANDS Controleer de filters. Indien vuil, reinigen. Controleer de luchtinlaat en de luchtuitlaat van de buiten-unit op obstructies. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AH-M098E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AH-M098E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag