Gebruiksaanwijzing SHARP AE-X10CR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP AE-X10CR. Wij hopen dat dit SHARP AE-X10CR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP AE-X10CR te teleladen.


SHARP AE-X10CR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5506 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP AE-X10CR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die rote BETRIEBSANZEIGELEUCHTE ( ) und die orange ZEITSCHALTER-Lampe ( ) am Gerät erlöschen. 1 Drücken Sie die Taste für die Einstellung der AUSSCHALTZEIT ( ). Überprüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polarität in die Fernbedienung eingelegt worden sind. Este aparato satisface los requisitos de las normas 89/336/EEC y 73/23/EEC, modificadas por las normas 93/68/EEC. [. . . ] 5 DISPLAY-toets 6 AAN/UIT-toets 7 FUNCTIE-toets (MODE) 8 VENTILATOR-toets (FAN) 9 UITSCHAKELTIJD-toets (TIMER OFF) (voor instelling van de schakelklok) 0 ZWENK-toets (SWING) q ÉÉN-UURS TIMER-toets w SCHAKELKLOK INSTELLEN/ANNULERENtoets (TIMER SET/CANCEL) e INSCHAKELTIJD-toets (TIMER ON) (voor instelling van de schakelklok) r TIJD VOORUIT-toets (TIME ADVANCE) t KLOK-toets (CLOCK) y Geeft aan dat het BATTERIJVAK zich onder dit teken bevindt u TIJD ACHTERUIT-toets (TIME REVERSE) (Het symbool voor de verwarmingsfunctie is alleen aanwezig bij de modellen AY-X08CR/AY-X10CR/AY-X13CR) { | (Het symbool voor de verwaris alleen aanmingsfunctie wezig bij de modellen AYX08CR/AY-X10CR/AY-X13CR) Als de batterijen op de juiste manier in het vak zijn gelegd, verschijnt "AM 6:00" op het display. Bij normaal gebruik hebben de batterijen een levensduur van ongeveer één jaar. Bij het vervangen van de batterijen moeten altijd beide batterijen tegelijk worden vervangen door nieuwe batterijen van hetzelfde type. Als de afstandsbediening na het vervangen van de batterijen niet goed functioneert, verwijder dan de batterijen en leg ze na ongeveer 30 seconden terug. Verwijder de batterijen van de afstandsbediening wanneer het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. De eenheid geeft een geluidssignaal wanneer het signaal van de afstandsbediening is ontvangen. Zorg ervoor dat er geen gordijnen of andere voorwerpen tussen de afstandsbediening en de binnen-unit zijn. Zorg ervoor, dat het ontvangstvenster voor de afstandsbediening niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld, omdat hierdoor de afstandsbediening wordt gehinderd. Sluit een gordijn om het zonlicht tegen te houden als het direct op het ontvangstvenster schijnt. TL-verlichting met een snelstarter kan het signaal van de afstandsbediening storen. De signalen van een afstandsbediening van een televisietoestel, videorecorder of andere apparatuur kunnen invloed hebben op de airconditioner. Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of de warmte van een verwarmingstoestel. Stel de airconditioner en afstandsbediening ook niet bloot aan vocht of schokken omdat ze hierdoor kunnen verkleuren of anderszins kunnen worden beschadigd. De dubbele punt (:) begint te knipperen om aan te geven dat de tijd is ingesteld en de klok loopt. (Het symbool voor de verwaris alleen aanmingsfunctie wezig bij de modellen AY-X08CR/ AY-X10CR/AY-X13CR) De huidige tijd kan niet worden ingesteld wanneer de schakelklok is ingeschakeld. Houd de toets ingedrukt om de tijd met een hogere snelheid te laten veranderen. ( is alleen beschikbaar bij de AY-X08CR/AY-X10CR/ AY-X13CR) Bij de functies AUTO 2°C hoger en DROGEN duiden 1°C hoger de streepjes van de 1°C lager indicator op 2°C lager temperatuurswijzigingen. Bij de functie KOELEN (en VERWARMEN in geval van de AY-X08CR/AY-X10CR/ AY-X13CR) kan de temperatuur tussen de 18 en 32°C worden ingesteld. (Het symbool voor de verwarmingsfunctie is alleen aanwezig bij de modellen AY-X08CR/ AY-X10CR/AY-X13CR) Bij de functie DROGEN kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld. Bij de functie VENTILEREN kan de ventilatorsnelheid niet op AUTO worden gezet. Bij de functie AUTO worden temperatuur en functie automatisch ingesteld op basis van de kamertemperatuur en de buitentemperatuur zodra het toestel wordt ingeschakeld. De waarden tussen ( ) zijn temperatuurinstellingen De waarden tussen ( ) zijn temperatuurinstellingen Als de buitentemperatuur verandert terwijl u de airconditioner gebruikt, veranderen de temperatuurinstellingen automatisch zoals aangegeven op het schema. [. . . ] De airconditioner werkt dan met verminderd vermogen, waardoor u voorkomt dat de stroomonderbreker wordt ingeschakeld of de zekering springt. Neem contact op met uw dealer of een erkend installateur als de stroomonderbreker voortdurend wordt ingeschakeld of als de zekering springt zelfs als de "L"-stand al is ingesteld. Het luchtzuiveringsfilter verwijdert stof en tabaksgeur uit de lucht wanneer het toestel is ingeschakeld en zorgt voor een schone lucht. het antibacterieel materiaal van het luchtzuiveringsfilter schakelt de opgezogen virussen en andere ziektekiemen uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP AE-X10CR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP AE-X10CR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag