Gebruiksaanwijzing SHARP 81GF-66E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 81GF-66E. Wij hopen dat dit SHARP 81GF-66E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 81GF-66E te teleladen.


SHARP 81GF-66E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2725 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 81GF-66E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek de kabel van uw televisietoestel steeds uit het stopcontact en trek de antennekabel uit tijdens een onweer. Zelfs wanneer uw TV-toestel is uitgeschakeld, kan het nog worden beschadigd door blikseminslag op het net en/of op de antennekabel. Om brand te voorkomen, nooit kaarsen of andere open vlammen bovenop of in de buurt van het toestel laten branden. Plaats geen voorwerpen dievloeistoffen bevatten op de TV. Dek de ventilatiegaten aan de achterkant van het toestel niet af. [. . . ] Selecteer de beveiligingsmodus: HUIDIGE TIJD GEPROGRAMMEERDE INSCHAKELING OM STATUS OFF-TIMER HELP ON DEMO AV-LINK KINDERSLOT TIMERS Menu KINDERSLOT GEHEIM NUMMER GEHEIM NUMMER ELLES BLOKK. PROGR. UIT ALLES BLOKKEREN: Door de GROENE knop PROGRAMMA BLOKKEREN: Door de GELE knop BLOKKERING UIT: Door de BLAUWE knop Menu ALLES BLOKKEREN Menu ALLES BLOKKEREN Selecteer deze optie voor het beschermen van de toegang tot de hele TV. Druk op de cursorknoppen OP/NEER E/F om te selecteren: START BRON, TIPE VAN BESCHERMING of START/EINDE. EINDE q BRON: Druk op de cursorknoppen LINKS/RECHTS C/I om de GEHEIM NUMMER ELLES BLOKK. UIT signaalbron die u geblokkeerd wenst (TV, VIDEO of ALLES) te selecteren. q TYPE VAN BESCHERMING: Druk op de cursorknoppen LINKS/RECHTS C/I om de gewenste periode van het blokkeren te selecteren. TIMER: De toegang tot de TV zal tijdens de geprogrammeerde periode worden beschermd. Wanneer u TIMER hebt geselecteerd, druk dan op de cursorknoppen OP/NEER E/F om START of EINDE te selecteren: START: Om het uur en de minuten in te voeren, vanaf het begin van de beveiliging, met de cursorknoppen LINKS/RECHTS C/I. EINDE: Om het uur en de minuten in te voeren, vanaf het begin van de beveiliging, met de cursorknoppen LINKS/RECHTS C/I. WANNEER U UW PIN VERLIEST OF VERGEET, CONTACTEER DAN UW TECHNISCHE DIENST OF DEALER GROEN GEEL BLAUW 84 Menu PROGRAMMA BLOKKEREN Menu PROGRAMMA BLOKKEREN Selecteer deze optie om de toegang tot afzonderlijke stations te PROGRAMMA 07 beschermen. Druk op de cursorknoppen OP/NEER E/F om "PROGRAMMA" te selecteren. UIT BLAUW BLOKKERING-menu WISSEN Deze optie stelt u in staat om al de aanpassingen die werden gemaakt aan de KINDERSLOT-functie uit te wissen. Druk op de BLAUWE knop om te bevestigen dat u de PIN en de kinderblokkeringinstellingen wenst te wissen. BLOKKERING-menu UIT Druk op de BLAUWE toets om alle kinderslot instellingen te wissen. GEHEIM NUMMER ELLES BLOKK. PROGR. Druk op de MENU-knop q om het menu te sluiten. UIT Menu INSTELLINGEN De blokkeringsinstellingen wissen. GEHEIM NUMMER ELLES BLOKK. PROGR. UIT BLAUW WANNEER U UW PIN VERLIEST OF VERGEET, CONTACTEER DAN UW TECHNISCHE DIENST OF DEALER 86 Bedien VCR-functies door middel van AV-LINK systeem Over AV-LINK: DEZE EIGENSCHAP KAN ENKEL MAAR WORDEN GEBRUIKT MET EEN VCR COMPATIBEL MET NexTView, Smart Link, Easy Link en Megalogic. Dit "Intelligente" communicatiesysteem biedt de mogelijkheid om enkele VCR-functies te bedienen vanuit de TV en vice versa. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de VCR timer voor het opnemen te programmeren vanuit de TV of om het signaal dat momenteel op de TV wordt weergegeven, ongeacht de signaalbron op te nemen. In dit speciale geval moeten de VCR en de TV worden verbonden via de euroconnector die speciaal beschikbaar is voor deze functie (AV-1-aansluitingspunt in dit TV-toestel). HOOFD-menu GEEL 3. Menu Timers Druk op de BLAUWE knop om het menu AV-LINK te zien. Menu Timers HUIDIGE TIJD GEPROGRAMMEERDE INSCHAKELING OP STATUS OFF-TIMER HELP KINDERSLOT ON DEMO AV-LINK TIMERS BLAUW AV-LINK Menu Door middel van de gekleurde knoppen selecteert u de gewenste functie: VOORINSTELLINGEN, START, STOP of TIMERS. VOORINSTELLINGEN -Stel vooraf download in-: Druk op de GELE knop om het downloaden naar de VCR vooraf in te stellen. Wanneer de TV is aangesloten op een VCR met de functie AV-LINK of compatibel, zal de TV automatisch de opgeslagen stations naar de VCR transfereren. AV-LINK DOWNLOAD: PROGRAM XX De boodschap verschijnt op het scherm. Wanneer de boodschap verdwijnt, is de lijst van stations van de VCR nu dezelfde als die van de TV. [. . . ] Voer het teletekstpaginanummer in door middel van de cijfertoetsen 0 ~ 9 (voer drie cijfers in) of door middel van de kanalenkiezerknoppen E/F. Druk op de OPSLAG ( g)-knop om de paginanummers die u wenst, op te slaan. Druk op LIST en GELE knoppen (TOP of FLOF TELETEKST) (LIJST TELETEKST) Input 4, 2, 5 LIST ROOD GROEN GEEL BLAUW GEEL Wanneer u wenst op te slaan, druk op de knop g b) Snelle Paginaselectie - LIST-modus 1. Druk op de knop TEKST/MENGEN/BEELD a/b/Q om de teletekstmodus in te voeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 81GF-66E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 81GF-66E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag