Gebruiksaanwijzing SHARP 70DW-15SN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 70DW-15SN. Wij hopen dat dit SHARP 70DW-15SN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 70DW-15SN te teleladen.


SHARP 70DW-15SN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1490 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 70DW-15SN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 8 Namen van Onderdelen van de Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Omschakelen van de TV/VIDEO (AV1/AV2/TV) Functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Verplaatsen van het beeld op het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 IGR (Duits Stereosysteem) Uitzendingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op ]/[, selecteer "Manueel instellen" en druk vervolgens op OK om het "Manueel instellen" scherm te openen. Programma's Automatisch zoeken Manueel instellen Sorteren Progr. geheugen wissen Naam inv. /verand. OK E SUBTITL END E MENU OK SOUND MENU END M ]/[ OK CH M Terug E Einde 3 Kanaal Keuzetoetsen TV/VIDEO Druk op ]/[, selecteer het item dat u wilt afstemmen en gebruik vervolgens </> om de instelling te wijzigen. (Zie de tabel hieronder voor details over de in te stellen onderdelen. ) · U kunt ook Kanaal Keuzetoetsen gebruiken om het "Frequent. " item in te stellen. · Om het item "Naam" te wijzigen moet u eerst op OK drukken om naar de tekstinvoerfunctie te gaan. Druk op </> om de invoerpositie te selecteren en druk dan op ]/[ om het gewenste teken te kiezen. Druk op OK als u klaar bent met het invoeren om de naam op te slaan. Manueel instellen [ 1] Kanaal 0 Frequent. [055. 25MHz] Naam [SHARP] Kleur systeem [ PAL] Audio systeem [ B/G] Overslaan [ uit] OK M Terug E Einde 4 In te stellen item Kanaal Frequent. Naam Kleur systeem Audio systeem Overslaan Druk op END als u klaar bent. Keuze/Instelbereik 0 ­ 199 044 ­ 859 (MHz) A ­ Z, +, -, . , !, /, 0 ­ 9 Auto, PAL, SECAM B/G, I, D/K, L aan uit Omschrijving De kanaalstand verandert naar het boven of beneden kanaal. De ontvangbare frequenties hangen mede af van het TV systeem, de plaats waar u het toestel gebruikt en het bereik. vijf tekens) Kleur systeem TV systeem Kanaalnummers met een "(·)(rood)" teken aan de linkerkant zijn ingesteld op overslaan (SKIP). Opmerking: · Afhankelijk van het kleur systeem van de kanalen kan het overschakelen tussen de kanalen langzaam gaan. Wilt u het overschakelen van kanalen versnellen, stel dan "Auto" in "Kleur systeem" in op het huidige ontvangstsysteem (PAL of SECAM). 19 Handige Functies (Vervolg) Programma's (Vervolg) [3] Sorteren U kunt de kanaalnummers voor de diverse kanalen veranderen als u dat wilt. Druk op ]/[, seleteer "Eigenschappen" en druk vervolgens op OK om het "Eigenschappen" scherm te openen. END E MENU OK SOUND MENU 2 M TV-menu Beeld Toon Programma's Eigenschappen AV-aansluit. name Taal OK M CH Terug E Einde OK 3 4 Druk op ]/[ en seleteer het item en druk vervolgens op OK. (Behalve item in de "OSD scherm" en "Kinderslot" menus. ) Druk op END als u Klaar bent. TV/VIDEO Eigenschappen Helderheid [helder] Draaien horizont. [uit] Automatisch uit [uit] OSD scherm Kinderslot 5 OK M Terug E Einde Geselecteerd item Helderheid Fabrieksinstelling [helder] Maximale helderheid Instelverandering [normaal] Helderheid 60% Geschikt om op goed-verlichte plaatsen te bekijken. [donker] Helderheid 20% Geschikt om op schemerige plaatsen te bekijken. [Auto] De helderheid van het scherm past zich automatisch aan het omringende licht van de kamer om energie te besparen. Bij instellen op "Auto" dient u er op toe te zien dat er geen voorwerpen zijn die de werking van de OPC sensor belemmeren, waardoor deze het omringende licht niet kan waarnemen. [aan] Spiegelbeeld Om spiegelbeelden te tonen voor speciale doeleinden. Draaien horizont* [uit] Normale horizontale beeldoriëntatie CBA [aan] Geïnverteerd beeld Om beelden ondersteboven te tonen voor speciale doeleinden. Draaien vertic* [uit] Normale verticale beeldoriëntatie Automatisch uit (alleen voor de TV functie) [uit] Deze eigenschap is niet actief. [aan] De spanning van de LCD TV wordt uitgeschakeld wanneer er voor 5 minuten geen signaal is. * Draaien kunnen verwisseld worden door drukken op een toets van de afstandsbediening ( Zie pagina 24). ABC 23 Handige Functies (Vervolg) Eigenschappen (Vervolg) U kunt het instelscherm voor de ROTATE (draaien) direct veranderen. </> ROTATE END WIDE TEXT ROTATE 1 2 T SUBPAGE REVEAL HOLD Druk op ROTATE om het draaischerm te verkrijgen. E SUBTITL E MENU OK SOUND MENU END ]/[ Blauw OK M Elke keer dat u op ROTATE drukt, verandert de functie als volgt. :uit Draaien vert. :uit CH naa: . roh neiaarD tiu:. trev neiaarD TV/VIDEO OSD Scherm U kunt diverse instellingen voor de in-beeld displays zelf wijzigen. 1 2 Voer de stappen 1 en 2 onder Eigenschappen uit en open het "Eigenschappen" scherm. Druk op ]/[, selecteer "OSD scherm" en druk vervolgens op OK om het "OSD scherm" scherm te openen. 3 4 5 In te stellen item Positie OSD Gel. [. . . ] Als er op beide aansluitingen apparatuur is aangesloten, zullen de videosignalen die binnenkomen via de S-VIDEO ingang worden geaccepteerd als ingangssignaal voor de AV-IN 2 ingangsaansluiting. Wanneer u beelden wilt bekijken die binnenkomen via de VIDEO ingang, kunt u beter niets aansluiten op de S-VIDEO ingang. · Voor meer informatie omtrent gebruik en aansluiting van externe apparatuur, dient u de betreffende handleidingen te raadplegen. 37 Aansluiten van Externe Apparatuur (Vervolg) Aansluiten van een decoder via de 21-pens Euro-SCART aansluiting (AV-IN 1/RGB) 21 AV-IN 1 RGB 19 17 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 AV-IN RGB 1 AV-IN S-VIDEO VIDEO 2 AV-IN 2 S-VIDEO VIDEO 15 13 11 9 L AUDIO R POWER INPUT DC13V AUDIO OUT L R L AUDIO R POWER INPUT DC13V 7 5 3 1 21-pens Euro-SCART (RGB) 1. Afscherming stekker Naar AV-IN 1 (21-pens Euro-SCART) aansluiting 21-pens Euro-SCART stekker AV-IN 1 RGB AV-IN RGB 1 AV-IN S-VIDEO VIDEO 2 AV-IN 2 S-VIDEO VIDEO L AUDIO R POWER INPUT DC13V AUDIO OUT L R L AUDIO R POWER INPUT DC13V Decoder 38 Aansluiten van Externe Apparatuur (Vervolg) Aansluiten van een videorecorder of videospelsysteem (AV-IN 2) AV-IN 1 RGB AV-IN RGB 1 AV-IN S-VIDEO VIDEO 2 AV-IN 2 S-VIDEO VIDEO L AUDIO R POWER INPUT DC13V AUDIO OUT L R L AUDIO R POWER INPUT DC13V Naar S-VIDEO ingangsaansluiting Naar AV-IN 2 aansluiting Audio/videokabel S-Videokabel Naar S-Video uitgangsaansluiting Naar audio/video uitgangsaansluiting Video Audio Audio (R) (L) Videospelsysteem Videorecorder Opmerking: · Wanneer er zowel op de VIDEO als de S-VIDEO ingangen van de AV-IN 2 aansluiting apparatuur is aangesloten, zal het ingangssignaal via de S-VIDEO ingang de voorrang krijgen. 39 Aansluiten van Externe Apparatuur (Vervolg) Reproduceren van audio (AUDIO OUT) U kunt de LCD TV de ontvangen geluidssignalen laten reproduceren via de AUDIO OUT aansluitingen. AV-IN RGB 1 AV-IN S-VIDEO VIDEO 2 L AUDIO R OUT AUDIO L R POWER INPUT DC13V AUDIO OUT L R Sluit hierop een audio-versterker o. i. d aan. Vastmaken van Kabels · Zet kabels en snoeren vast met de meegeleverde kabelklemmen zodat ze niet afgekneld worden wanneer u de klep terugzet. AV-IN RGB 1 AV-IN S-VIDEO VIDEO 2 L AUDIO R POWER INPUT DC13V AUDIO OUT L R Kabelklemmen 40 Verhelpen van Problemen Alvorens u de reparatiedienst gaat bellen, moet u de volgende punten controleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 70DW-15SN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 70DW-15SN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag