Gebruiksaanwijzing SHARP 54AT-15SC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 54AT-15SC. Wij hopen dat dit SHARP 54AT-15SC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 54AT-15SC te teleladen.


SHARP 54AT-15SC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2343 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP 54AT-15SC (409 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 54AT-15SC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: · The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. · The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] I AV-VOLUME Voor het instellen van het volumeniveau voor de externe aansluitingen (EXT2 en AV OUTPUT). Druk op c/d om het volumeniveau te verlagen/verhogen. GELUID IDENT. 11) Voor het activeren "AAN" of deactiveren "UIT" van de automatische identificatie van het geluidssysteem van het huidige programma. Instellingen AAN: De TV zal automatisch het ontvangen geluidssysteem identificeren: MONO (FM), STEREO of DUBBEL signaal. UIT: De automatische identificatie van het geluidssysteem is uitgeschakeld en het geluid wordt MONO (FM). Deze instelling is handig wanneer het niveau van het ontvangen signaal erg zwak is. E EQUALIZER Menubediening: GELUID groep C (blz. 11) Voor het selecteren van de gewenste vast ingestelde equalizerfunctie. OPMERKING · Deze functie werkt onafhankelijk voor elk programma. FUNCTIES menu E Gebruik van het FUNCTIES menuscherm Gemeenschappelijke bediening Instellingen PERSOONLIJK: Door de gebruiker gemaakte instelling. KLASSIEK: Vaste instelling, geschikt voor het luisteren naar klassieke muziek. CONCERT: Vaste instelling, geschikt voor het luisteren naar concertmuziek. STADION: Vaste instelling, geschikt voor het kijken naar sportprogramma's. 1 2 Druk op MENU om het menuscherm weer te geven. Druk op c/d en selecteer "FUNCTIES". Een onderdeel in FUNCTIES groep A selecteren 1 Voer de stappen 1 en 2 uit in Gemeenschappelijke bediening. · Het "FUNCTIES TIMER" menuscherm kan rechtstreeks worden weergegeven door op de TIMER toets te drukken. 2 Druk op a/b om "KINDERSLOT" te selecteren en druk dan op OK. 3 Druk op a/b om "CODE WIJZIGEN" te selecteren en druk dan op OK. 5 Voer uw nieuwe persoonlijke codenummer in met 0­9 en druk dan op OK. Een onderdeel in FUNCTIES groep F selecteren 1 Voer de stappen 1 en 2 uit in Gemeenschappelijke bediening. 2 Druk op a/b om "KINDERSLOT" te selecteren en druk dan op OK. 4 Voer uw persoonlijke codenummer in met 0­9 en druk dan op OK. UIT-TIMER (Sluimertimer) Menubediening: FUNCTIES groep A (blz. 12) De "UIT-TIMER" wordt gebruikt om de TV te programmeren om na het verstrijken van een ingestelde tijdsduur in de ruststand (standby) te schakelen. Beschikbare instellingen zijn UIT, 30, 60, 90 of 120 (minuten) E TIMERS U kunt de onderdelen "DATUM", "TIJD" (klok), "AAN-TIMER" (wektimer) en "UIT-TIMER" (sluimertimer) gebruiken om de TV of de RADIO automatisch op een ingestelde tijd te laten in- en uitschakelen. U kunt de "AAN-TIMER" ook zo instellen dat automatisch met een bepaald opgegeven volume wordt gestart. De timerfuncties die de apparatuur op een ingestelde tijd inschakelen werken alleen wanneer de kloktijd juist is ingesteld. Zorg dat u eerst de "DATUM" en de "TIJD" (klok) instelt. OPMERKING · De "DATUM" en "TIJD" worden automatisch via de teletekstuitzending ingesteld/gecorrigeerd wanneer deze functie beschikbaar is. [. . . ] De vermelde prestatiegegevens zijn nominale waarden van de in serie vervaardigde apparaten. Er kunnen kleine afwijkingen in deze waarden zijn bij de afzonderlijke apparaten. OPMERKING · Zie de binnenkant van de achteromslag voor de maattekeningen. Belangrijke informatie betreffende het gebruik in warme en koude ruimten · Wanneer het apparaat in een koude ruimte wordt gebruikt (bijv. in een kantoor met een lage temperatuur), kunnen er nabeelden zijn of kan het beeld enigszins vertraagd zijn. Het apparaat zal weer normaal werken wanneer de temperatuur hoger wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 54AT-15SC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 54AT-15SC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag