Gebruiksaanwijzing SHARP 51ET-35S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 51ET-35S. Wij hopen dat dit SHARP 51ET-35S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 51ET-35S te teleladen.


SHARP 51ET-35S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (740 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 51ET-35S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue : Neutral Brown : Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows; · The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. · The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: · If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. [. . . ] Overslaan Aan Uit De met Overslaan ingestelde kanaalnummers worden weergegeven in grijs. Sorteren Druk op /// om het gewenste programma te selecteren en druk daarna op OK om te sorteren. Druk op / om het op dit moment geselecteerde kanaal te verplaatsen naar een ander kanaalnummer. Wanneer het kanaal naar de gewenste positie is verplaatst zullen alle achtereenvolgende kanaalposities ook naar boven/beneden mee verplaatst worden. Wissen Druk op /// om het programma te selecteren dat moet worden gewist en druk daarna op OK. · Alle daarop volgende kanalen schuiven op. 2 3 4 5 6 Druk op MENU om het menuscherm te verkijgen. Druk op / om "Programma's" te selecteren en druk op OK. Druk op END om af te sluiten. Automatisch zoeken Voer, na de eerste installatieprocedure, bovenstaande procedure uit om nieuwe TV-kanalen te zoeken en op te slaan. Beschikbare instellingen Land Kleur systeem Audio systeem Start zoekfunctie Keuze/Omschrijving Selecteer uit de getoonde items uw land of streek. Auto, PAL, SECAM Auto, B/G, I, D/K, L/L' Start het automatisch zoeken. OPMERKING · U kunt het "Kleur systeem" en het "Audio systeem" alleen veranderen, als u bij "Land" de optie "Ander land" heeft geselecteerd. 8 voor details aangaande het zoekproces. OPMERKING · Afhankelijk van de instellingen in het kleursysteem van de kanalen kan het overschakelen tussen de kanalen langzaam gaan. Wilt u het overschakelen van kanalen versnellen, stel dan "Auto" in "Kleur systeem" in op het huidige ontvangstsysteem (PAL of SECAM). NL -5 Menubediening Belangrijk: Kinderslot Instellen van een kinderslot voor bepaalde kanalen · Zie blz. Deze functie bepaalt of het TV-scherm zal worden ingeschakeld of niet wanneer er een timer begint. De instellingen voor alle parameters worden op de fabrieksinstellingen teruggezet en de afstemgegevens gaan verloren. Opn. scherm status Reset TV inst. *3 Aan Uit Ja Nee *1 Dit item is alleen zichtbaar als de TV zich in PC-functie bevindt. *3 Als u een codenummer hebt ingevoerd in het "Kinderslot" scherm, verschijnt het codenummerinvoerscherm. 16. ) NL -7 Handige voorzieningen BREEDBEELD Alleen TV/DTV/AV BREEDBEELD Alleen PC U kunt de beeldgrootte selecteren. De beschikbare beeldgrootten variëren overeenkomstig het type signaal dat ontvangen wordt. Beschikbare items (voor SD (Standaard) signaal) Auto Normaal Panorama Volledig Cinema 6:9 Omschrijving Dankzij WSS kan een televisie automatisch wisselen tussen de verschillende beeldformaten. In deze functie wordt het beeld progressief gerekt naar de zijkanten van het scherm. Bij sommige programma's kan bovenen onderaan een zwarte balk verschijnen. Er kan een zwarte balk aan de zijkanten verschijnen en mogelijk ziet u bij sommige programma's balken boven en onder. U kunt de beeldgrootte selecteren. U kunt het beeld op het scherm stilzetten. Druk op · Iedere keer dat u op deze knop drukt, kunt u het beeldformaat wijzigen. . OPMERKING · Sluit de PC aan voordat u wijzigingen invoert. 10. ) · Beschikbare beeldgrootte kan variëren overeenkomstig het type ontvangstsignaal. VOORBEELD Normaal Volledig Zoom 4:9 Beschikbare instellingen Normaal Volledig Omschrijving Originele beeldverhouding wordt weergegeven in een volledig scherm. [. . . ] Er kunnen zich enkele afwijkingen van deze waarden voordoen bij afzonderlijke eenheden. Bedrijfstemperatuur OPMERKING · Zie de binnenkant van de achteromslag voor de maattekeningen. Los verkrijgbare accessoires De vermelde los verkrijgbare accessoires zijn bedoeld voor LCD-kleurentelevisies. · In de toekomst zullen mogelijk nieuwe extra accessories verkrijgbaar zijn. Raadpleeg de meest recente catalogus voor de compatibiliteit en de beschikbaarheid. 1 2 Wandbevestigingsbeugel (LC-26AD5E, LC-26AD5S) Wandbevestigingsbeugel (LC-32AD5E, LC-32AD5S) Onderdeelnaam Onderdeelnummer AN-26AG1 AN-37AG2 NL -33 Wegdoen na het einde van de levensduur A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 51ET-35S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 51ET-35S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag