Gebruiksaanwijzing SHARP 51AT-15S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 51AT-15S. Wij hopen dat dit SHARP 51AT-15S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 51AT-15S te teleladen.


SHARP 51AT-15S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2343 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 51AT-15S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 43 Teletekst bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Een teletekstpagina selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 De indexpagina selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Een pagina zoeken terwijl u tv kijkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] NEDERLANDS - 36 - Balans *(/8, ' 92/80( %$/$16 *(/8, '6 02' 6855281' 02'( /$*( 721(1 0212 8, 7 Druk op de knop of om Balans te selecteren. Druk op de knop om de balans van de hoofdtelefoon naar rechts te verplaatsen. Druk op de knop om de balans van de hoofdtelefoon naar links te verplaatsen. U kunt de geluidsmodus wijzigen naar MONO, STEREO (NICAM STEREO), DUAL 1 (NICAM 1) of DUAL 2 (NICAM 2) door op de knop of te drukken. Surround Mode Druk op de knop of om Surround Mode te selecteren. * INCR. : Ongelofelijk *(/8, ' 92/80( %$/$16 *(/8, '6 02' 6855281' 02'( /$*( 721(1 AVL De functie AVL (Automatic Volume Limiting) normaliseert geluid om een vast uitgangsniveau tussen zenders met verschillende geluidsniveaus te verkrijgen. Wanneer u op de knop of drukt, stelt u deze functie in op AAN of UIT. 0212 8, 7 *(/8, ' 6855281' 02'( /$*( 721(1 +2*( 721(1 +22)'7(/()221 $9/ 8, 7 Lage tonen Druk op de knop of om Lage tonen te selecteren. Druk op de knop om het Lage tonen te verlagen. *(/8, ' 92/80( %$/$16 *(/8, '6 02' 6855281' 02'( /$*( 721(1 8, 7 De instellingen opslaan Druk op OK om de instellingen van het geluidsmenu op te slaan. OPGESLAGEN verschijnt onder in het menu. 0212 8, 7 Menu Beeld Druk op de knop of om het tweede pictogram te selecteren. Hoge tonen Druk op de knop of om Hoge tonen te selecteren. Druk op de knop om het niveau van de Hoge tonen te verlagen. *(/8, ' 6855281' 02'( /$*( 721(1 +2*( 721(1 +22)'7(/()221 $9/ 8, 7 Wanneer u op de knop of OK drukt, verschijnt het menu Beeld op het scherm. U kunt het beeldmenu direct openen door op de GROENE knop te drukken. De Helderheid instellen 8, 7 Menu Hoofdtelefoon Druk op de knop of om Hoofdtelefoon te selecteren. Druk op de knop om het volumeniveau van de hoofdtelefoon te verhogen. PANORAMIC ( ) [Panorama] Menu Eigenschap Druk op de knop of om het derde pictogram te selecteren. Hiermee worden de linker- en rechterkant van een normaal beeld (4:3-aspectverhouding) uitgerekt zodat het scherm gevuld wordt, zonder dat het beeld er onnatuurlijk uit komt te zien. De boven- en onderkant van het beeld worden enigszins afgesneden. Wanneer u op de knop of OK drukt, verschijnt het menu Eigenschap op het scherm. U kunt het menu Eigenschap direct openen door op de GELE knop te drukken. NEDERLANDS - 39 - Slaap timer Slaap timer is de eerste geselecteerde optie in het menu Eigenschap. Gebruik de knop of om door de waarden voor de slaap timer te gaan: UIT, 15 MIN, 30 MIN, 45 MIN, 60 MIN, 90 MIN, 120 MIN, 150 MIN en 180 MIN. Als slaap timer geactiveerd is, gaat de tv aan het einde van de geselecteerde tijd automatisch over naar standby. De instellingen opslaan Alle instellingen worden automatisch in het menu Eigenschap opgeslagen. U hoeft niet op de knop OK te drukken. Menu Installatie Druk op de knop of om het vierde pictogram te selecteren. (, *(16&+$3 6/$$3 7, 0(5 . , 1'(56/27 %/$8: 6&+(50 8, 7*$1* (;7 8, 7 8, 7 8, 7 79 Kinderslot U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat kinderen de tv aanzetten of zenders en instellingen zonder de afstandsbediening wijzigen. De functie Kinderslot kan met de knop of op AAN of UIT ingesteld worden. Selecteert u AAN, dan kan de tv alleen met de afstandsbediening bediend worden. De knoppen aan de voorkant (behalve de Aan/Uit-knop) werken dan niet. Wanneer u op of OK drukt, verschijnt het menu Installation op het scherm. U kunt het installatiemenu direct openen door op de BLAUWE knop te drukken. , 167$//$7, ( 7$$/ /$1' 7;7 7$$/ 352*5$00(5(1 $36 8, 792(5(1 1('(5/$1'6 1('(5/$1' :(67 (8523( Taal Druk op de knop of om Taal te selecteren. U kunt een taal selecteren door op de knop of te drukken. (, *(16&+$3 6/$$3 7, 0(5 . , 1'(56/27 %/$8: 6&+(50 8, 7*$1* (;7 8, 7 8, 7 8, 7 79 Land Druk op de knop of om Land te selecteren. U kunt het land selecteren door op de knop of te drukken. Drukt u op de knoppen aan de voorkant/rechterkant (behalve de Aan/Uit-knop) terwijl KINDERSLOT AAN is, dan verschijnt er een waarschuwing op het scherm. . , 1'(56/27 Txt taal Druk op de knop of om Txt taal te selecteren. [. . . ] Het systeem NTSC 3. 58/4. 43 wordt in de AV-modus automatisch gedetecteerd. Teletekst afsluiten Druk op de knop gezet. 79 . Het scherm wordt nu in tv-modus Externe apparatuur aansluiten Via de euroconnector Uw tv-toestel heeft twee euroconnectoraansluitingen. Als u externe apparaten met euroconnectors (zoals een videorecorder of decoder) op uw tv wilt aansluiten, gebruikt u de terminal EXT. 1 (EXT-1) of EXT. 2 (EXT-2). Als een extern apparaat via euroconnectoraansluitingen wordt aangesloten, schakelt de tv automatisch naar AV-modus over. Kopieerfaciliteit U kunt de video- en audiosignalen uitvoeren die via een tv-, EXT. 1- (EXT-1), FRONT-AV of SCHERM-terminal ingevoerd worden, naar de videorecorder die op de EXT. 2-terminal (EXT-2) aangesloten is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 51AT-15S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 51AT-15S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag