Gebruiksaanwijzing SHARP 37GQ-20SGG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 37GQ-20SGG. Wij hopen dat dit SHARP 37GQ-20SGG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 37GQ-20SGG te teleladen.


SHARP 37GQ-20SGG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1160 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 37GQ-20SGG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ·ThewirewhichiscolouredbrownmustbeconnectedtotheplugterminalwhichismarkedLor coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: ·Ifthenewfittedplugcontainsafuse, itsvalueisthesameasthatremovedfromthecut-offplug. ·Thecordgripisclampedoverthesheathofthemainslead, andnotsimplyovertheleadwires. [. . . ] Let op de richting van de pijl die op de CA-kaart is afgedrukt. Deze menu-optie is alleen beschikbaar als de CI-module juist is geplaatst en geactiveerd Toepassingen en inhoud op het scherm worden door uw digitale TVservice-operateur geleverd 2 De CI-module in de CI-sleuf plaatsen 3 Plaats de CI-module voorzichtig in de CI-sleuf, met de contactzijde naar voren gericht. Het logo op de CI-module moet van de achterkant van de TV naar voren worden gericht. Zorg dat de module tijdens de procedure niet wordt gebogen. C. I. 15 Menuwerking Algemene werking 1 Het Scherm Menu weergeven 2 Selecteer een item Druk op MENU en het scherm MENU wordt weergegeven Druk op ooep om het gewenste menu te selecteren/bij te stellen en stel het item tot het gewenste niveau in Druk daarna op OK TV Menu Beeld Geluid Functies Installatie Beeld Intelligent beeld Contrast Helderheid Kleur Scherpte Tint Kleurtemperatuur Beeldformaat Ruisreductie 0 E In het menu selecteren TV-meny Bilde Lyd Funksjoner Installasjon Bilde Smartbilde Kontrast Lysstyrke Farge Skarphet Fargetone Fargetemperatur Bildeformat Støyreduksjon 3 Het scherm Menu afsluiten Deze handeling sluit het scherm menu af als u vóór voltooiing op EXIT drukt OPMERKING · Menu-opties verschillen in de geselecteerde invoermodi, maar de besturingsprocedures zijn hetzelfde · De schermen in de bedieningshandleiding dienen alleen voor uitleg (enkele zijn vergroot, anderen zijn verkleind) en kunnen iets van de feitelijke schermen verschillen Zonder afstandsbediening werken Deze functie is nuttig als u geen afstandsbediening bij u in de buurt hebt 1 2 3 Druk even op MENU om het rechtstreekse besturingsscherm weer te geven. Druk op P r/s in plaats van </> of i k/l in plaats van / om het item te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen. OPMERKING · Het scherm van rechtstreeks besturingsmenu verschijnt als het gedurende enkele seconden niet wordt gebruikt 16 TV-menu Beeld Beeldinstellingen bijstellen 1 Druk op de afstandsbediening op de knop MENU en selecteer Beeld. Intelligente beelden gebruiken Behalve handmatig beeldinstellingen bijstellen, kunt u Intelligent beeld gebruiken om uw TV op een voorgedefinieerd beeld­ en geluidsinstelling in te stellen TV Menu Beeld Intelligent beeld Contrast Helderheid Kleur Scherpte Tint Kleurtemperatuur Beeldformaat Intelligent beeld Gebruiker Bioscoop Sport Levende Hi-bright TV-meny Bilde Lyd Funksjoner Installasjon Bilde Smartbilde Kontrast Lysstyrke Farge Skarphet Fargetone Fargetemperatur Bildeformat Støyreduksjon 2 3 Druk op om naar de lijst te gaan. Druk op < of > om een instelling te selecteren: · Contrast: Wijzigt het niveau van heldere onderdelen van het beeld en laat de donkere onderdelen ongewijzigd. Druk op OK om de geselecteerde kleurtemperatuur te wijzigen: Normaal (gebalanceerd), Warm (roder), Koud (blauwer). 1 2 3 Druk op de afstandsbediening op de knop MENU en selecteer Intelligent beeld Druk op om naar de lijst te gaan. Druk op <of > om één van de volgende instellingen te selecteren: · Gebruiker · Bioscoop · Sport · Levende · Hi-bright 4 Druk op OK om uw selectie op te slaan. · Beeldformaat: Zie de sectie Beeldformaat wijzigen. · Hi-bright: Filtert en reduceert de ruis in het beeld. Selecteer Aan om deze functie in te schakelen of Uit om het uit te schakelen. 17 TV-menu Beeldformaat wijzigen Wijzig het beeldformaat om het op uw inhoud aan te passen · Movie expand 16:9 (Niet voor HD) Brengt het klassieke 4:3-formaat naar de schaal van 16:9. 1 Druk op de afstandsbediening op de knop ASPECT. Vervolgens drukt u op MENU en selecteert u Beeld > Beeldformaat OPMERKING · Constant gebruik van het beeldformaat 16:9 kan beeldvervorming veroorzaken 2 Druk op < of > om één van de volgende beeldformaten te selecteren: Het formaat Automatisch voor DTV en HDMI transporteert stroming met AFD-informatie, terwijl het voor ATV en SCART met WSS-informatie moet zijn. · Breedbeeld Rekt het klassieke 4:3-formaat uit naar 16:9. · Automatisch · Ondertitel zoom Brengt het klassieke 4:3-formaat naar de schaal van 16:9. · Super zoom (Niet voor HD) Verwijdert de zwarte balken aan de zijkant van 4:3-uitzendingen met minimale misvorming. · 4:3 (Niet voor HD) Geeft het klassieke 4:3-formaat weer. OPMERKING · Constant gebruik van het beeldformaat 4:3 kan beeldvervorming veroorzaken · Movie expand 14:9 (Niet voor HD) Brengt het klassieke 4:3-formaat naar de schaal van 14:9. · Voor 4:3 PC-invoersignaal, zijn beeldformaat 4:3 en Breedbeeld beschikbaar · Voor andere invoersignalen is alleen Breedbeeld beschikbaar Als de broninvoer PC-modus is, zijn alleen 4:3 en Breedbeeld beschikbaar 18 TV-menu Geluid Geluidinstellingen bijstellen In deze sectie wordt beschreven hoe u geluidsinstellingen kunt bijstellen Functies Functie-instellingen bijstellen 1 2 Druk op de afstandsbediening op de knop MENU en selecteer Functies. Druk op > voor toegang. TV Menu Beeld Geluid Functies Timer Auto blokk Ondertitels Taal ondertitels HDMI overscan Common Interface 1 2 Druk op de afstandsbediening op de knop MENU en selecteer Geluid. Druk op om naar het menu Installatie terug te keren. Stap 3 Automatische installatie of Installatieupdate Uw TV zoekt alle beschikbare digitale en analoge TVkanalen, alsmede als alle beschikbare digitale radiokanalen en slaat deze op 1 In het menu Installatie drukt u op < of> om Kanalen instellen > Automatische installatie te selecteren Druk op om Nu starten te selecteren. Als het zoeken naar kanalen is voltooid, drukt u op de rode knop om naar het installatiemenu terug te keren. Druk op MENU om af te sluiten. 2 3 4 5 6 Bovendien kunt u via het menu Talen de volgende taalinstellingen configureren (alleen bij digitale kanalen): · Primaire audiotaal: Selecteert één van de beschikbare audiotalen als uw primaire audiotaal · Secundaire audiotaal: Selecteert één van de beschikbare audiotalen als uw secundaire audiotaal Voor meer informatie, zie de sectie Geluidsinstellingen bijstellen. · Primaire ondertiteltaal: Selecteert één van de beschikbare talen voor ondertitels als uw primaire taal voor ondertitels OPMERKING · Als digitale TV-kanalen worden gevonden wordt de lijst met geïnstalleerde kanalen met lege kanaalnummers weergegeven Als u opgeslagen kanalen wilt hernoemen, opnemen of verwijderen, zie sectie Kanalen opnieuw rangschikken 22 TV-menu Installatie-update IDe functie Installatie-update is gelijk aan Automatische installatie Het verschil is dat u de kanalenlijst kunt bijwerken zonder de oorspronkelijke informatie te wissen Stap 2 Zoeken en nieuwe TV-kanalen instellen 1 Druk op de afstandsbediening op de knop MENU en selecteer Installatie > Kanalen instellen > Analoog: handm instellen > Zoeken. Druk op om naar het menu Zoeken te gaan Druk op de rode knop en de cijferknoppen op de afstandsbediening om de driecijferige frequentie in te voeren. Alternatief kunt u op de groene knop drukken om automatisch naar het volgende kanaal te zoeken. Druk op MENU om af te sluiten. 2 3 1 Druk op de afstandsbediening op de knop MENU en selecteer Installatie > Kanalen instellen > Installatie-update. Als de update is voltooid, drukt u op de rode knop om naar het menu Kanalen instellen terug te keren. Druk op MENU om af te sluiten. 2 3 4 5 4 5 6 7 8 6 Handmatig kanalen instellen Deze sectie beschrijft hoe u handmatig naar analoge TV-kanalen kunt zoeken en deze kunt opslaan. Als u digitale kanalen wilt zoeken en opslaan, moet u de sectie Digitale ontvangst testen raadplegen. Stap 1 Uw systeem selecteren OPMERKING · Ga door naar stap 2 Zoeken en sla nieuwe TV-kanalen op als uw systeeminstellingen juist zijn. 1 Druk op de afstandsbediening op de knop MENU en selecteer Installatie > Kanalen instellen > Analoog: handm instellen Druk op om naar de lijst Systeem te gaan. TV Menu I Installatie Kanalen instellen Auto instellen Installatie update Digitaal: ontvangst testen Analoog: handm. [. . . ] (Naam wijzigen) Druk op en om tekens te selecteren of op < en > om de tekens te wijzigen. Spatie, nummer (0-9) en andere speciale tekens bevinden zich tussen z en A. Druk op de groene knop of op OK om het te voltooien. 4 5 6 2 3 4 5 OPMERKING · Als u meer problemen met de ontvangst van uw digitale uitzending ondervindt, neemt u contact op met een gespecialeerde installateur Programmalijst wissen U kunt de programmalijst wissen 1 6 Druk op de afstandsbediening op de knop MENU en selecteer Installatie > Kanalen instellen > Programmalijst wissen Druk op MENU om af te sluiten. 2 24 TV menu Bronlabels 1 2 3 U kunt aan elke invoerbron naar wens uit de labellijst een label toewijzen Ga naar Installatie > Bronlabels Wijs een invoerbron toe en druk op > om een label uit de labellijst toe te wijzen. · Selecteer Weigeren om de update af te sluiten (niet aangeraden). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 37GQ-20SGG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 37GQ-20SGG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag