Gebruiksaanwijzing SHARP 37AM-24S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 37AM-24S. Wij hopen dat dit SHARP 37AM-24S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 37AM-24S te teleladen.


SHARP 37AM-24S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (438 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 37AM-24S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Snelstartgids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Opstelling van de TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vastzetten van de bedrading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Plaatsen van de batterijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Gebruik a/b om het kleursysteem te kiezen en druk tenslotte op ENTER. 12 Menubediening Handmatig instellen U kunt sommige onderdelen van de kanalen ook handmatig instellen. Programma wissen U kunt een individueel kanaal wissen. 1 2 3 Herhaal de stappen 1 t/m 3 onder Programma's. Gebruik a/b, selecteer "Programma wissen" en druk vervolgens op d. Druk op a/b/c/d om het kanaal te selecteren dat u wilt wissen en druk dan op ENTER. · Het geselecteerde kanaal wordt nu rood aangegeven. PAL KAN. MENU : T e r u g Herhaal stap 3 tot u alle ongewenste kanalen gewist heeft. Druk op EXIT. Eerste gebruik 1 2 3 4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 onder Programma's. Gebruik a/b selecteer "Handmatig instellen" en druk vervolgens op d. Gebruik c/d om "PAL" of "SECAM-L" tekiezen en druk vervolgens op ENTER. Druk op c/d om automatisch op een kanaal af te laten stemmen. · Het automatisch zoeken zal beginnen en stoppen bij de eerstvolgende zender die goed genoeg ontvangen kan worden. U kunt de afstemming fijnregelen met a/b. U kunt de instellingen bij het Eerste gebruik opnieuw uitvoeren, ook als u reeds voorkeuzekanalen heeft ingesteld. 1 2 3 4 Druk op MENU om het MENU scherm weer te geven. Gebruik a/b, selecteer "Eerste gebruik" en druk vervolgens op d. U kunt de taal, het land/gebied en het Automatisch zoeken op dezelfde manier instellen als bij de Automatische installatie bij eerste gebruik. OPMERKING · Het is mogelijk dat deze functie niet werkt nadat een TVzender klaar is met uitzenden. Opneemscherm status Menubediening: C (bladzijde 10) Deze functie bepaalt of het TV-scherm zal worden ingeschakeld of niet wanneer er een timer begint. Handige voorzieningen Overslaan van opgeslagen kanalen U kunt bepaalde kanalen laten overslaan zodat wanneer u de P r of s toetsen gebruikt, deze kanalen niet kunnen worden geselecteerd. Deze kanalen worden niet gewist - u kunt ze te allen tijde oproepen met de cijfertoetsen 0­9. Functie van de toetsen Toetsen P (r/s) Kleur (Rood/ Groen/Geel/ Blauw) Beschrijving Verhoog of verlaag het paginanummer. Groep- of blokpagina's die worden aangegeven in de gekleurde vakken onderaan op het scherm kunt u weergeven door op de corresponderende Kleur (Rood/ Groen/Geel/Blauw) van de afstandsbediening te drukken. Gebruik 0­9 om rechtstreeks een pagina te kiezen tussen 100 en 899. Verborgen informatie, zoals de antwoorden bij een quiz, tonen of verbergen. 1 2 Selecteer het kanaal dat u wilt overslaan. Druk op k. · Het programmanummer gaat knipperen en het geselecteerde kanaal zal worden overgeslagen. 0­9 v (Boven/ Onder/Volledig) k (Weergeven van verborgen Teletekst) 3 (Vasthouden) Annuleren van het overslaan van een kanaal 1 2 Selecteer het kanaal dat wordt overgeslagen met de cijfertoetsen 0­9. · Het programmanummer gaat knipperen. Druk op k. · Het programmanummer zal niet langer knipperen en het kanaal zal niet langer worden overgeslagen. Automatisch bijwerken van de teletekstpagina's stoppen of de blokkeerfunctie opheffen. Teletekstfunctie Wat is teletekst? Teletekstuitzendingen bestaan uit pagina's met informatie die op hiervoor geschikte TV's kunnen worden weergegeven. Uw TV kan teletekstsignalen ontvangen die door TV-zenders worden uitgezonden en deze vervolgens decoderen zodat zij in grafisch formaat kunnen worden weergegeven. Nieuws, weerberichten, sportinformatie, financiële informatie en informatie over TV-programma's zijn slechts enkele van de vele soorten informatie die teletekst te bieden heeft. De ondertiteling weergeven of het [ (Ondertiteling ondertitelingsscherm verlaten. voor Teletekst) · Er is geen ondertiteling als het zendersignaal geen ondertitelingsinformatie bevat. · Deze twee toetsen worden op het scherm aangegeven door de tekens l en k. Wanneer Teletekst wordt ontvangen met de zogenaamde TOP (Top Over View) methode, worden de pagina's gesorteerd in blokken en groepen zodat u gemakkelijk de gewenste pagina kunt opzoeken. ENTER In- en uitschakelen van de teletekstfunctie 1 2 3 Kies het TV-kanaal of de externe ingangsbron die de teletekstuitzendingen verzorgt. [. . . ] Het apparaat zal weer normaal werken wanneer de temperatuur hoger wordt. · Laat het apparaat niet langdurig in een erg warme of koude ruimte. Let er ook op dat het apparaat niet staat blootgesteld aan direct zonlicht of de hitte van een kachel, verwarmingsradiator e. d. , want dit kan resulteren in vervorming van de behuizing en een foutieve werking van het LCD-paneel. Opslagtemperatuur: ­20°C tot e60°C. BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE HET TERUGSTELLEN VAN HET PERSOONLIJKE CODENUMMER Wij raden u aan de volgende aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing te verwijderen om te voorkomen dat kinderen deze lezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 37AM-24S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 37AM-24S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag